aktiv-eiendomsmegling

Elverum Ivar Aasens veg 13

HANSTAD - Boligtomt i et attraktivt boligområde! Kort gangvei til barnehage, skole og butikker.

 • 1 500 000
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 029 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Ivar Aasens veg 13, Innlandet

 • Tomten ligger fint til i et etablert boligområde på Hanstad, med kort radius til alt du trenger i hverdagen. Her kan du bygge drømmehuset kun et par hundre meter fra Hanstad barne- og ungdomsskole, barnehage og to dagligvarebutikker med post. Dette gir en sentral beliggenhet i bydelen og er ypperlig for en aktiv familie. Skoleområdet er tilrettelagt med flere lekeområder, hoppbakke/akebakke, skateanlegg, basketball, klatrevegg, lek i sandkasser i tillegg til å ha en svært populær kunstgressbane som hyppig benyttes av barn og unge. Fra tomten er det ca. 2,5 km til Elverum sentrum hvor du finner alt av servicetilbud og byfasiliteter.

  Er du glad i friluft så er ikke veien lang opp til bymarka i Svartholtet hvor det er fine tur- og treningsområder året rundt, eller ned til Hanstadvika med flotte bademuligheter og fine plasser til å nyte sommerkveldene. I Svartholtet finnes det milevis med myke skogsstier og grusveger som kan benyttes til fots, på ski eller på sykkelsetet. På vinterstid er det et godt utbygd løypenett for langrenn og en av de mest populære turene går til Svenkerudvollen hvor du kan få kjøpt kaffe eller kakao i skisesongen. Fra tomten er det også nærhet til Glomma med gode fiske- og bademuligheter, samt til Norsk Skogmuseum som arrangerer aktiviteter og arrangementer for store og små gjennom hele året. Det er et godt utbygd gang- og sykkelstinett like ved tomten som tar deg trygt inn til sentrum.
 • Selveier boligtomt.
 • 1 029,6 kvm.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, men er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Fremtidig bolig på eiendommen vil få pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp. Vann og avløp er lagt i gaten øst for tomten.

  Tilknytningsavgift:
  Ny bolig i Ivar Aasens veg vil få høy sats for tilknytningsgebyr. Det vil si:
  Vann: Kr 43,75 per kvm, som det skal betales mva for, samt kr 116,00 per kvm, som det ikke skal betales mva for.
  Avløp: Kr 77,50 per kvm, som det skal betales mva for, samt kr 182,00 per kvm, som det ikke skal betales mva for.

  Dette tilsvarer A + B i gebyrregulativet i Elverum kommune. Areal beregnes i henhold til husbankens regler.

  Alle tilknytningskostnader til byggesaksgebyr samt vann/kloakk, strøm mm. dekkes av kjøper.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Det er ikke tatt prøver av grunnforhold, og kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.


  Parkering: Opparbeides på egen tomt.

  Internett/tv: Det er fiber i området, men nærmeste tilkoblingspunkt/sentral er ikke kjent. Etableringskostnader og løpende abonnement dekkes av kjøper.
 • Formuesverdi fastsettes først etter at tomten blir bebygget og ferdigstilt. Formuesverdien for tomt med bolig fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2019. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom).
 • Eiendomsskatt er på kr. 1 629,- for 2022.
  Eiendomsskatten vil utgjøre 5 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Fremtidig bolig på eiendommen vil få pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp. Dette vil medføre fakturering i henhold til Elverum kommune sine satser. Renovasjon vil faktureres fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. I tillegg vil det bli avgifter for evt. vedfyring til Midt-Hedmark brann og redningsvesen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  I 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger:

  Vann etter målt forbruk med kr 16,09,- per kubikk. Vann etter beregnet areal med kr. 25,74 per kvm.
  Kloakk etter målt forbruk med kr 22,96,- per kubikk. Avløp etter beregnet areal med kr. 36,74 per kvm.
  Renovasjonsgebyr 2022:
  - Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,-
  - Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-,
  - Minstebeløp papirbeholder kr 128,-
  - Minstebeløp glass og metall kr 128,-
  Årlig feie- og tilsynsgebyr (for et pipeløp) kr 650,- pr år.
 • Utover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter påløper kostnader til for eksempel elektrisitet, fyring, forsikringer, tv/internett etc.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hanstad - øst for rv3, planid. 38,38-3 og38-2 fra 1973, 1983 og 1981. Området er regulert til boligformål. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde, planid. 2018006. Området eiendommen ligger i er avsatt og utnyttet til boligbebyggelse. Nyere kommuneplan gjelder foran eldre reguleringsplan.

  Gå inn på; https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=40380316fff44124b6824111d7c2cd38, for mer informasjon om reguleringsmessige forhold på tomten.
 • Gnr. 28 Bnr. 282 i Elverum kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 35.600,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer markedspakke (kr 9.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 4.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jim Gustav Larsen
  Nina Sandaker Larsen
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev