aktiv-eiendomsmegling
Fasade

EVJE General Holms veg 20

Stort Lager/Næringsbygg m/ stor tomt. Beliggende på Evjemoen næringspark som stadig er under utvikling!

 • kr 6 990 000
 • BRA 575 m²
 • Prisantydningkr 6 990 000
 • BRAP-rom 575 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 990 000
 • ObjektstypeIndustrien
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 021
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 174 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 176 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 166 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

General Holms veg 20, Agder

 • BRA
  575m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Evjemoen næringspark er i dag det største næringsområdet i indre Agder. Flere bedrifter har etablert seg i parken og er i god vekst. Evje næringspark ligger ca. 5 minutter fra Evje sentrum.

  Adkomst
  Se kart. Det vil bli godt skiltet til visning.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et område regulert til Industri. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Standard
  Aktiv eiendom har gleden av å presentere et stort og innholdsrikt lagerbygg med bra plassering på Evjemoen. Stor hall med stor port som kan brukes til det du måtte ønske. Flott kjøkken med god skap/benkeplass. Bad med servant, wc og dusj. 2 oppholdsrom og loft som kan innredes etter eget ønske og behov. Hele bygget er godkjent som lager. Det kan derfor ikke benyttes til noe annet enn dette.

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Diverse
  Eiendommen er delvis utleid og mulightene for videre utleie må taes direkte med leietakerene

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er noe planert ellers naturtomt

 • Oppvarming
  Elektrisk. Ikke ventilasjon.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kr. 5 562,51 pr. år Dekker abonnementsgebyr vann og avløp og A-konto vann og avløp.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4219/42/98: 23.01.2004 - Dokumentnr: 1322 - Fredningsvedtak Bestemmelse om vernerområder.
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.01.2004 - Dokumentnr: 1322 - Erklæring/avtale Rettighetshaver
  Forsvaret. Rett til kabeltraseer og vedlikehold av disse.
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.01.2006 - Dokumentnr: 1657 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:50
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.10.2006 - Dokumentnr: 21482 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:52
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.08.2012 - Dokumentnr: 701926 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:76
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.10.2014 - Dokumentnr: 936132 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:80
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.08.2015 - Dokumentnr: 698586 - Erklæring/avtale Bestemmelser vedrørende drift og vedlikehold av fyrkjele
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.2019 - Dokumentnr: 1235324 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.2019 - Dokumentnr: 1235347 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Overført fra: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Evje Og Hornnes Kommune
  Org.nr: 964 966 109
  Rettighetshaver: Evjemoen Næringspark AS
  Org.nr: 985 420 718
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner Rettighetshaver: Evje Og Hornnes Kommune
  Org.nr: 964 966 109
  Rettighetshaver: Evjemoen Næringspark AS
  Org.nr: 985 420 718
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Evjemoen Næringspark AS
  Org.nr: 985 420 718
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel Rettighetshaver: Evjemoen Næringspark AS
  Org.nr: 985 420 718
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Evje Og Hornnes Kommune
  Org.nr: 964 966 109
  Rettighetshaver: Evjemoen Næringspark AS
  Org.nr: 985 420 718
  01.04.2020 - Dokumentnr: 2294523 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Elektronisk innsendt
  22.09.2021 - Dokumentnr: 1173523 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:49
  Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:104
  Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:105
  Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:108
  Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:109
  Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:42 Bnr:662
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Ferdigattest foreligger og datert: 04.05.2021

  Vei, vann og avløp
  Offentlig.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til Industri. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  6 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 174 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 176 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 166 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev