aktiv-eiendomsmegling

FORSAND Underberge 8

Forsand - Flott boligtomt i Bergebakkane med nydelig utsikt og gode solforhold.

 • kr 590 000
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 30 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 620 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt577.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Underberge 8, Rogaland

 • Tomt
  577.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Selveiet tomt. Byggeområde B7 : Enebolig Dette er tomt på felt B7 og den er regulert til enebolig der utnyttelsesgraden på tomten er 25 % BYA. Det er krav til 2 biloppstillingsplasser på tomten. mta. Bustader med hybelleilegheit skal ha 1 ekstra parkeringsplass pr. hybelleilighet. Det er tillatt med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyde på 7 m målt i forhold til tilkomstvei. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til med utsikt til Høgsfjorden i et nyere boligfelt på Forsand. Kort avstand til barnehage og treningssenter i umiddelbar nærhet, skole, kulturhus, legesenter, helsestasjon, båthavn og butikk. Flotte turområder som Bergefjellet, Uburen rett i nærheten og kort vei til sjøen, hvor det er en flott felles badestrand i Fossanhagen. Forsand skole og kulturhus med basseng, idrettshall, bibliotek og kafe og ungdomsklubb, ligger kun et par minutters kjøretur unna. Her finner du også fortidslandsbyen Landa rett ved siden av. Kun en liten spasertur unna leiligheten finner du også Forsand bedehus og ballbinge av nyere dato. Forsand er en attraktiv bosted med sin storslåtte natur og gode miljø og kan tilby flere aktiviteter og servicetilbud. Bergebakkane ligger sentralt på Forsand. Herfra er det bare ca. 1,5 km til butikk. En Joker og en Coop. Joker har eget bakeri og post i butikk. Skole ligger ca. 1,5 km fra Bergebakkane. På forsand skole finner du 1 til 10 klasse. 1-4 klasse har tilrettelagt SFO og leksehjelp. Like ved skolen har du også Forsand kulturhus. Her har du 25*13 meter stort svømmebasseng samt terapibad som holder 35 grader. I tillegg til dette har også kulturhuset idrettshall, bibliotek, kafe, kino og fritidsklubb. Her finner du også Forsand Stadion. Forsand har flere fritidstilbud, blant annet fotball, håndball og ridning. Er du glad i å gå tur i fjell og mark har Forsand en rekke flotte fotturer som er godt merket. Kjente steder som både Preikestolen og Kjerag. For å komme seg til Kjerag kan man ta båt fra Forsand kai som ligger 500 meter fra tomtene og inn til Lysebotnen som også er en del av Forsand kommune. Er du glad i sjøen så har du her gode fiske og padle muligheter, samt at fjorden her er flott for dykkerentusiaster med sitt rikholdige marine liv. Områdene gir mulighet til å utforske den flotte og mektige Lysefjorden på nært hold. Skal man til Stavanger eller Sandnes kan man velge å ta ferjen fra Oanes eller kjøre i Ryfylketunnelen, noe som vil ta ca 25min fra Forsand og til innkjørselen på tunnelen. Så her er avstandene korte og mulighetene mange og gir god fleksibilitet i hverdagen. Det er ca. 6 km til Oanes ferjekai, med ferje over til Lauvik. (pr nå ikke i drift)

  Adkomst
  Fra Forsand bru følger du veien inn mot Forsand i ca. 3 km. Du tar deretter opp første vei til venstre. Du vil deretter møte Bergebakkane like foran deg.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Skolekrets
  Forsand

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt å framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler kjøperen. Kjøper må selv betale tilknytningsavgifter. Tilknyttingsavgifter pr. 2018 er på: Vann: kr 21.558,- Avløp: kr 21.558,-

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på; oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/237/238: 17.02.2015 - Dokumentnr: 144710 - Urådighet Rettighetshaver: Fjogstad-Hus Ryfylke Eiendom AS
  Org.nr: 987 894 784
  Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Veket for
  Beløp: NOK 3 500 000
  Panthaver: Sparebank 1 Sr-Bank Asa
  Org.nr: 937 895 321
  09.06.2022 - Dokumentnr: 621165 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 031 204
  Elektronisk innsendt
  23.05.2014 - Dokumentnr: 417857 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:237 Bnr:215
  01.01.2020 - Dokumentnr: 57771 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1129 Gnr:37 Bnr:238


  Vei, vann og avløp
  Stikk til avløp, vann og strøm ligger klart frem til tomten. Før en eiendom kan bebygges må vann og avløp være sikret i henhold til krav i plan og bygningloven §27-1, §27-2 og §18-1.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Der denne tomten er regulert til rekkehus.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000))

  30 892 (Omkostninger totalt)

  620 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30892

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.500-, . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 12.519,-. Utleggene omfatter markedsføring, prospekter, fotograf, webmegler, sikringsobligasjon og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev