aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Underberge i Bergebakkane på Forsand.

Forsand - Flott boligtomt i Bergebakkane med nydelig utsikt og gode solforhold.

 • 590 000
 • PRISANTYDNING590 000
 • OMKOSTNINGER30 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER620 720
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT577 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  30 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  620 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Området består hovedsaklig av eneboliger og rekkehus.

Underberge 8, Rogaland

 • Tomten ligger fint til med utsikt til Høgsfjorden i et nyere boligfelt på Forsand. Kort avstand til barnehage og treningssenter i umiddelbar nærhet, skole, kulturhus, legesenter, helsestasjon, båthavn og butikk. Flotte turområder som Bergefjellet, Uburen rett i nærheten og kort vei til sjøen, hvor det er en flott felles badestrand i Fossanhagen.

  Forsand skole og kulturhus med basseng, idrettshall, bibliotek og kafe og ungdomsklubb, ligger kun et par minutters kjøretur unna. Her finner du også fortidslandsbyen Landa rett ved siden av. Kun en liten spasertur unna leiligheten finner du også Forsand bedehus og ballbinge av nyere dato.

  Forsand er en attraktiv kommune med sin storslåtte natur og gode miljø. Kommunen er stadig i vekst, og kan tilby flere aktiviteter og servicetilbud.

  Bergebakkane ligger sentralt på Forsand. Herfra er det bare ca. 1,5 km til butikk. En Joker og en Coop. Joker har eget bakeri og post i butikk.

  Skole ligger ca. 1,5 km fra Bergebakkane. På forsand skole finner du 1 til 10 klasse. 1-4 klasse har tilrettelagt SFO og leksehjelp.

  Like ved skolen har du også Forsand kulturhus. Her har du 25*13 meter stort svømmebasseng samt terapibad som holder 35 grader. I tillegg til dette har også kulturhuset idrettshall, bibliotek, kafe, kino og fritidsklubb. Her finner du også Forsand Stadion.

  Forsand har flere fritidstilbud, blant annet fotball, håndball og ridning. Er du glad i å gå tur i fjell og mark har Forsand en rekke flotte fotturer som er godt merket. Kjente steder som både Preikestolen og Kjerag. For å komme seg til Kjerag kan man ta båt fra Forsand kai som ligger 500 meter fra tomtene og inn til Lysebotnen som også er en del av Forsand kommune.
  Er du glad i sjøen så har du her gode fiske og padle muligheter, samt at fjorden her er flott for dykkerentusiaster med sitt rikholdige marine liv. Områdene gir mulighet til å utforske den flotte og mektige Lysefjorden på nært hold.

  Skal man til Stavanger eller Sandnes kan man velge å ta ferjen fra Oanes eller kjøre i Ryfylketunnelen, noe som vil ta ca 25min fra Forsand og til innkjørselen på tunnelen. Så her er avstandene korte og mulighetene mange og gir god fleksibilitet i hverdagen.
  Det er ca. 6 km til Oanes ferjekai, med ferje over til Lauvik.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Fra Forsand bru følger du veien inn mot Forsand i ca. 3 km. Du tar deretter opp første vei til venstre. Du vil deretter møte Bergebakkane like foran deg.
 • Selveiet tomt.

  Byggeområde B7 : Enebolig

  Dette er tomt på felt B7 og den er regulert til enebolig der utnyttelsesgraden på tomten er 25 % BYA.
  Det er krav til 2 biloppstillingsplasser på tomten. mta. Bustader med hybelleilegheit skal ha 1 ekstra parkeringsplass pr. hybelleilighet.

  Det er tillatt med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyde på 7 m målt i forhold til tilkomstvei.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Tomtens areal er på 577 kvm.
 • Stikk til avløp, vann og strøm ligger klart frem til tomten.

  Før en eiendom kan bebygges må vann og avløp være sikret i henhold til krav i plan og bygningloven §27-1, §27-2 og §18-1.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Ingen.
 • Ingen.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt å framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler kjøperen.

  Kjøper må selv betale tilknytningsavgift.

  Kjøper må selv betale tilknytningsavgifter.

  Tilknyttingsavgifter pr. 2018 er på:
  Vann: kr 21.558,-
  Avløp: kr 21.558,-
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Prioritetsbestemmelse tinglyst 26.10.2016, hvor panteretten har opptrinnsrett.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Der denne tomten er regulert til rekkehus.
 • Gnr. 237 Bnr. 238 i Sandnes kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.500-, . Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 12.519,-. Utleggene omfatter markedsføring, prospekter, fotograf, webmegler, sikringsobligasjon og kommunale opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Fjogstad-Hus Ryfylke Eiendom AS Fjogstad
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev