aktiv-eiendomsmegling

FROGNER Røyskattveien 4

Tomt i blindveg. Familievennlig beliggenhet, kort veg til togstasjon og flotte turområder. Gode solforhold!

 • kr 1 900 000
 • Prisantydningkr 1 900 000
 • Omkostningerkr 64 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 964 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt920.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   64 542,- (Omkostninger totalt)   1 964 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
BELIGGENHET Flott og naturskjønn tomt sentralt på Lindeberg, Frogner. Beliggende i en blindveg i et etableret og attraktiv boligfelt med kun ca. 800 meter til Lindeberg stasjon med avganger hver halvtime, hver veg. Supert for pendlere. Sentralt beliggende med tanke på kort vei til E6 også: Med bil tar det ca. 5 min til Frogner, 8 min til Skedsmokorset og Kløfta, 15 min til Lillestrøm og Oslo lufthavn Gardermoen og ca. 25 min til Oslo. Tomten har gode solforhold og grenser til fine turområder med gode rekreasjonsmuligheter. Her kan du følge pilgrimsstien eller en av de mange andre stiene rundt om i Vilbergfjellet. Området har skoler på 1-7 trinn, barnehager og forretninger på Frogner ca 3-4 km unna, hvor det også er forretninger og andre "bymessige" fasiliteter. Nærmeste kjøpesenter er

Røyskattveien 4, Viken

 • Tomt
  920.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Ubebygd naturtomt

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus. Dette er p. t. en naturtomt uten bygg.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   64 542,- (Omkostninger totalt)   1 964 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3030/293/182: 08.06.1988 - Dokumentnr: 4884 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3030 Gnr:293 Bnr:20 11.06.2001 - Dokumentnr: 4880 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 11.06.2001 - Dokumentnr: 4880 - Målebrev 01.01.2020 - Dokumentnr: 1133952 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0226 Gnr:93 Bnr:182 21.07.2021 - Dokumentnr: 899250 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3030 Gnr:293 Bnr:16 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Annet 08.06.1988 - Dokumentnr: 4885 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:293 Bnr:179 Vedr. opparbeidelseskostnader. 08.06.1988 - Dokumentnr: 4885 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:293 Bnr:179 05.03.2001 - Dokumentnr: 1934 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:293 Bnr:16

  Vei, vann og avløp
  ? Tilkoplingsavgift for vann og avløp vil bli fakturert ved gitt tillatelse til oppsetting av bolig. ? Kommunale avgifter påløper når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bolig. ? Eiendommen har adkomst fra kommunal vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område avsatt til boligformål. Eiendommen ligger i område med marin leire, og kan ha dårlige grunnforhold. Er innenfor faresoneområdet for kvikkleire. Kart er vedlagt i salgsoppgaven. Ved byggesaker på eiendommen kan kommunen kreve søker å legge frem geoteknisk vurdering - http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ og https://www.sorum.kommune.no/kvikkleirekart.318920.no.html

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,00))   64 542,- (Omkostninger totalt)   1 964 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  64542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16 000 -, oppgjørshonorar kr. 6 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utgifter som har påløpt.

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev