aktiv-eiendomsmegling

GRAVBERGET Texas 49

Eldre og romslig enebolig med potensiale på fin og stor tomt i Gravberget - Trippel garasje med bod.

 • kr 950 000
 • BRA 220 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1958
 • Soverom4
 • ArealP-rom 159 m²
 • Tomt1 500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne eiendommen i Gravberget med potensiale kan nå bli din! Vi har nemlig gleden av å presentere Texas 49 som ligger landlig og rolig til langs Gravbergsvegen. Eiendommen har en opparbeidet tomt på ca. 1,5 mål som består av enebolig og garasje. Boligen var tidligere en generasjonsbolig, men omgjort til en selvstendig enhet. Dette er en svært innholdsrik enebolig over to plan med kjeller. Boligen inneholder blant annet fire soverom, to bad, kjøkken, grovkjøkken/vaskerom og store stuer. Eiendommen har stort potensiale og flere muligheter om du ønsker en plass med oppgraderingsbehov. Merk deg dette: - Romslig og innholdsrik enebolig - Potensiale og muligheter - Stor hage og solfylt tomt - Garasje - Fredelige omgivelser

Texas 49, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 40 kvm
  1. etasje: 108 kvm
  2. etasje: 72 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 87 kvm To entréer, gang, kjøkken, grovkjøkken, to trapperom og stue.
  2. etasje: 72 kvm Gang, fire soverom og to bad.
  Sekundærrom
  Kjeller: 0 kvm Flere kjellerrom.
  1. etasje: 0 kvm To boder.  Tomt
  1500m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og gårdsplass samt hagearealer. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 512,3 m² og et oppgitt areal på 1 500 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig og rolig til i Gravberget. Her bor du med naturen som nærmeste nabo og tur-, jakt- og fiskeområder i umiddelbar nærhet. Til Flisa er det ca. 45 minutters kjøring og her finner du de fleste servicefasiliteter du trenger i hverdagen.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1958. Drenering og tilbakefylling fra byggeår. Fundamentering med støpte plater og fundamenter av betong. Grunnmurer av betong og betong med tresonitt. Taktekking med takpater av metall, sannsynligvis fra byggeår. Ukjent undertak. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Helbeslått pipe. Vegger av bindingsverk. Normal isoleringsmetode på byggetidspunktet var med flis. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Det er lufting bak overliggere som er tettet med lusing på kontrollpunkt. Stedsbygget sperretak. Korer uten ventilering. Vinduer hovedsakelig av tre med isolerglass, noe vinduer med enkle glass. Vinduer med isolerglass fra 1980, 1983, 1984, 1988 og 2002. De fleste er fra 1980-tallet. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendige trapper: Kjellertrapper: Det er ikke håndløper på vegg. Åpninger mellom trinn og i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Trapper til 2. etasje har kun håndløper på en side. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Misfarginger på pipebeslag. Det er frostspreng på de fleste taknedløp. Råte og slitasje på vannbrett mellom husvegg og tak over boder. Lekkasje fra enden på takrenne ved veranda. Stedvis avskaling på beslag. Deformasjon på takrenne på entresiden. - Veggkonstruksjon: Det er pløser i maling på boder. Stedvis oppsprekking i kledningsbord. - Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Loft er ikke inspisert da det ikke er loftsluke med stige. Det er fuglereir i takutstikk i mønespisser på begge sider. Slitasje på vindski mot innkjøring, mulig råte. - Vinduer: Vinduer fra 1080-tallet nærmer seg forventet brukstid. Vinduer med enkle glass har slitasje og avskaling av kitt. - Utvendige dører: Dører nærmer seg forventet brukstid. Dører har falming og slitasje. Boddører tar i karm. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Avskaling av maling på grunnmur. Slitasje på trapp. Noen sprekker og avskaling på gulv. Stedvis lokal avskaling av maling på treverk. Det er ikke rekkverk på trapper. Slitasje på overflater på verandaer ved entre. Skade på en trapp ved entre. - Innvendige overflater: Riper og merker på gulvbelegg. Malingsøl på gulv. Misfarging på gulv etter ildsted. Det mangler stedvis listverk. Det er påbegynt tetting av dør. Gulvbelegg løsner stedvis i skjøter. Skade på gulvbelegg på ett soverom. - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Noe avskaling på brannmur. - Rom under terreng: Enkle og grove overflater. Det er tegn til fuktpåkjenninger i form av misfarginger og saltutslag . Det er flere sprekker i vegger. Det er fuktinnhold i treverk i himlinger på opp til 25 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for at sopp- og råteskader kan oppstå. - Innvendige dører: Dører i kjeller er ikke vurdert. Flere dører tar i karm. - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad 2. etasje: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad 1. etasje: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Overflater og innredning - Kjøkken: Noe slitasje og misfarging på fronter. - Avtrekk - Kjøkken: Testet OK. Halvparten av forventet brukstid er passert. - Overflater og innredning - Grovkjøkken: Det er slitasje på overflater. Rommet benyttes som vaskerom, men er ikke bygget som våtrom. - Avtrekk - Grovkjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Ventilasjon: Mangelfull ventilering i kjeller. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Andre installasjoner: Varmepumpe er på ca. halvparten av forventet brukstid. - Elektrisk anlegg: Åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap med hovedsikring og jordfeilsautomater. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Generell - Bad 2. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det renner fra sisterne på toalett. Gulvbelegg løsner fra underlag. Det er ikke benyttet silikon i skjøter og overganger på baderomsplater. Det er ikke tett tilslutning mellom sluk og gulvbelegg. - Generell - Bad 1. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er sprekk i en gulvflis. Sokkelflis i dusj er malt, dette skaler av. Det er bom i fliser. Det er fuktskade på veggplate, dekket med tape. Det er ikke tegn til membran. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det drypper fra rørskjøter. Det er korrosjon på rørskjøter. Det drypper fra mange rørskjøter, over halvparten. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: To entréer, gang, kjøkken, grovkjøkken, to trapperom, stue og to boder. 2. etasje: Gang, fire soverom og to bad. Kjeller: Flere kjellerrom. Eiendommen består også av garasje. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Eiendommen har gruset innkjøring og gode parkeringsmuligheter på gårdsplassen eller i den triple garasjen. Boligen har to overbygde inngangspartier, et på hver side begge med direkte adkomst til utvendig bod og til entré. STUE Romslig og lys stue i hovedetasjen med gode innredningsmuligheter og fint lysinnslipp. Vedovn og varmepumpe til oppvarming. Fra stuen er det utgang til takoverbygd terrasse som vender mot sør. KJØKKEN Lys kjøkkeninnredning i vinkel med profilerte fronter og oppbevaringsplass i over- og underskap. Det er avsatt plass til frittstående hvitevarer som oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. I tillegg kan du enkelt innrede med kjøkkenbord. I tillegg har boligen et grovkjøkken som benyttes som vaskerom. SOVEROM Boligen har fire soverom av fin størrelse, alle i 2. etasje. Rommene har plassbygde skap og god plass til dobbeltseng. BAD To eldre bad vegg-i-vegg i 2. etasje med behov for oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til standard. Badene er utstyrt med servant, gulvstående toalett og dusjhjørne.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn i stuen og på gangen i 2. etasje. - Varmepumpe i stuen. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  4699

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 4.699,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  366889

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1320800

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3419/86/66: 19.08.1982 - Dokumentnr: 2584 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: STENBAKKEN II 01.11.2019 - Dokumentnr: 1299408 - Borett Rettighetshaver: Lauritzen Anne Grethe Fnr: 300965 39084 13.07.1982 - Dokumentnr: 2230 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3419 Gnr:86 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 469498 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0426 Gnr:86 Bnr:66

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger av boligen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Eiendommen har privat vann og avløp. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Våler kommune fra 2007, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 5 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev