aktiv-eiendomsmegling
I Holtervegen 221 A finner du et flott næringslokale med lager, butikk og nettbutikk.
I Holtervegen 221 A finner du et flott næringslokale med lager, butikk og nettbutikk.

HOLTER Holtervegen 221 A

Næringseiendom med butikk, kontor, kjøkken og god lagringsplass - meget sentralt plassert på Østlandet!

 • kr 6 900 000
 • Prisantydningkr 6 900 000
 • BRA -
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 900 000
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår1963
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 6 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,00))   173 740,- (Omkostninger totalt)   7 073 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1.etasje.
Velkommen til Holtervegen 221 A! Dette er en spennende næringseiendom som er vedlikeholdsvennlig i murstein samt pusset opp for 3 år siden med romslig parkeringsplass og plen rundt. Bygget har en romslig hovedetasje med BTA på ca. 358 kvm. som blant annet består av inngangsparti, romslig butikklokale, to garderober med toalett i hver, velutstyrt kjøkken/spiserom og kontor, m.m. Det er også trapp til mesanin med svært god lagringsplass - høyt under tak. Romslig bod i bakkant! Eiendommen har en meget fin beliggenhet på Holter, i Nannestad kommune. Plasseringen ligger svært sentralt til på Øvre Romerike, med kort vei til både Gardermoen, Oslo, Jessheim og Lillestrøm. Det er ca. 4 km til Gardermoen og ca. 3 mil til Oslo.
Inngangsparti - Bygget rommer idag utsalgssted for jaktutstyr, og er innredet med butikklokale, lagerplass, kontor, kjøkken og toaletter.

Holtervegen 221 A, Akershus

 • BRA
  nullm²

  BTA
  463m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Holter, i Nannestad kommune. Området ligger meget sentralt til i forhold til både Gardermoen, Jessheim, Lillestrøm og Gjerdrum. Det er ca 1,5 km til Eltonåsen, der du finner Kiwi Holter og Coop Extra. Her er det også bensinpumpe. Ytterligere servicetilbud er det i Nannestad sentrum Torg i Teigebyen, og her er det butikker som bla. vinmonopolet, blomsterbutikk, Europris, pizzeria og apotek. Ved å benytte bil tar det ca 12 min Oslo lufthavn Gardermoen, ca 15 min til Jessheim og ca 35 min Oslo. For ytterligere informasjon om Holter se www.nannestad.kommune.no.

  Adkomst
  Fra E6: ta av mot Nannestad og Gjerdrum i Skedsmovollenkrysset. Følg så Rv 120 gjennom Gjerdrum og Ask, så videre Rv 120 i ca 8 km til Eltonåsen. Ta til høyre i rundkjøringen og følg fv178 Løkenvegen i underkant av 1 km. Hold så til venstre inn Holtervegen. Etter noen hundre meter vil du finne eiendommen på din høyre side.

  Bebyggelse
  Næromådet består for det meste av frittliggende eneboligbebyggelse, noen næringsbygg og Holter kirke.

  Konstruksjon
  Bygget er oppført med betongkonstruksjoner. Ringmur i støpt og armert betong. Støpt gulv mot krypkjeller. Yttervegger med hovedbæresystemer i trebindingsverk, forblendet med tegl. Partier på yttervegger med trepanel. Yttertak i trekonstruksjoner med flat takform, tekket med papp. Etasjeskillere i trebjelkelag. Innvendige trapper i tre og stål. Informasjonen er hentet fra vedlagte verditakst for næringseiendom.

  Innhold
  1. etasje: Inngangsparti, butikkrom/allrom, gang, dame- og herregarderobe, lager, teknisk rom, kontorer, rekvistarom, varemottak, pakkestasjon/pakkalegaer, to toaletter og kjøkken. Mesanin: To mesaniner med trapperom, kontor og plukklager.

  Standard
  Deler av bygget er en del oppgradert/påkostet av nåværende eier den senere tid. Det er også synlig utbedringsbehov-/fornyingsbehov stedvis i bygningen. Innvendige overflater: Gulv: Hovedsakelig støpt gulv med epoxy samt varmekabler i butikk lager lokalet og fliser i lokalene. Vegger: Hovedsakelig teglstein, smartpanel, malte plater og fliser. Himlinger: Hovedsakelig trepanel og smartpanel. Kjøkkeninnredning: Spiserom med velutstyrt kjøkken. Kjøkkeninnredning langs en vegg med glatte fronter i en spenstig rødfarge og benkeplate i laminat. Det er integrert platetopp i kjøkkenbenken. For øvrig er det avsatt plass til frittstående hvitevarer. Toalett og sanitær: Det er to stk. toalettrom i bygget. Begge er utstyrt med servant på vegg og gulvmontert toalett. Sanitærinstallasjoner med utstyr i hvitt porselen. To stk. 200 liter varmtvannsbereder. Utstyr: Internett tilkobling (trådløs) og alarm. To høyttalere.

  Parkering
  Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen foran bygget.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er planert og opparbeidet med asfaltert adkomst og parkering. For øvrig er det grøntarealer rundt bebyggelsen.

 • Oppvarming
  Bygget varmes opp elektrisk med 2 stk. luft til luft varmepumper.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkl. vannmålerleie og avløpgebyr. Det er privat vann på eiendommen fra Gimlivann, og forbruk etc. vil faktureres direkte fra dem.

  Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Nannestad kommune.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3238/61/162: 14.11.2017 - Dokumentnr: 1269100 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3238 Gnr:61 Bnr:164 03.12.2018 - Dokumentnr: 1630402 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3238 Gnr:61 Bnr:163 28.08.2013 - Dokumentnr: 718249 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3238 Gnr:61 Bnr:3 19.01.2017 - Dokumentnr: 60715 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3238 Gnr:61 Bnr:163 19.01.2017 - Dokumentnr: 60727 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3238 Gnr:61 Bnr:164 01.01.2020 - Dokumentnr: 874336 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0238 Gnr:61 Bnr:162 01.01.2024 - Dokumentnr: 251184 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3036 Gnr:61 Bnr:162 Heftelsene omhandler rett fr Gnr. 61 Bnr. 164 og Bnr. 163 til bruk av vei over Gnr. 61 Bnr.162 (Holtervegen 221 A) ihht. tegning, registering av grunn og endringer ifm. kommuneomnummeringer.

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Holtervegen 221A er oppført før 1969, jf. flyfoto. Det foreligger byggetegning/plantegning av skolen fra 16.01.1978, samt en nyere planskisse ifm. tilbygg av bod og overbygg på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann fra Gimlivann. Det er installert vannmåler. Kommunalt avløp. Holtervegen er en kommunal vei. Det er privat felles avkjørsel med nabo i Holtervegen 219 og 221 B.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til næringsbebyggelse i reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for Del av Løken skole, Gnr. 61 Bnr. 162". Datert 16.02.2016. Del av eiendommen er regulert til kjørevei og tekniske anlegg. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til nåværende næringsbebyggelse, bevaring av kulturmiljø, gul flystøysone, og hensynssone for flom og ras- og skredfare. Eiendommen ligger under marin grensen, og innenfor sone registrert som kvikkleiresone med middels faregrad og dermed er det på eiendommen potensiell fare for kvikkleireskred. Dette framgår også av kommuneplanen med tilhørende kart over kvikkleireforekomster. Dette er imidlertid ingen spesiell situasjon for denne eiendommen, men er tilsvarende for store områder i kommunen som ligger under marin grense. Det må utvises spesiell aktsomhet ved evt. bygging eller øvrige tiltak på eiendommen. Slike tiltak må avklares med kommunen og nødvendige vurderinger og undersøkelser må evt. utføres av fagkyndige, jf. info på kommunens hjemmeside: https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kvikkleire-og-skredfare-i-nannestad-kommune/

  Grunnboksdato
  2024-03-04T23:00:00Z

  Verneklasse/sefrak
  Eiendommen ligger innenfor område som er et fredet kulturmiljø med navn "Kringler - Hovin". Et freda kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper. Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  6 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,00))   173 740,- (Omkostninger totalt)   7 073 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Kommunal info med kart

Knut Magnus Betten

Megler

Knut Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev