aktiv-eiendomsmegling
Flott hyttetun med svært usjenert beliggenhet.

Jerpstad Jerpstosæterveien 498

Fritidseiendom med svært usjenert beliggenhet. Umiddelbar nærhet til flotte naturopplevelser - både sommer og vinter.

 • 650 000
 • BRA 60 m²
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER32 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER682 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 958
 • AREALP-rom 60 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT550 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  32 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  682 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av:

- Hytte: Gang, kjøkken, spisestue, stue, 2 soverom.
Det er ikke innlagt strøm, men montert solcellepanel.

- Anneks/uthus med oppholdsrom/soverom, bod og utedo. 12-volts i bygget.
Det er montert muldo i uthus, samt dusjkabinett med pumpe.

- Lite uthus/vedbod.

Jerpstosæterveien 498, Trøndelag

 • Hytte:
  - Gang: Tregulv, panel på vegg og tak.
  - Stue: Tregulv, tømmervegg og panel i tak.
  - Spisestue: Tregulv, panel på vegg og tak.
  - Kjøkken: Kjøkkenet har furugulv og panel på vegger. Det er ikke montert ventilator over stekesone. - Sov 1- 2: Tregulv, panel på vegg og tak. På ene soverommet er det lita dobbelseng. På det andre er det køyeseng og enkeltseng.

  Eier opplyser at alt inventar og løsøre som forevist på visning medfølger handelen. Hytta overleveres ikke nærmere rengjort og ryddet enn som forevist ved visning. Opplyses av selger at hytta ble vasket i august 2021.

  Informasjon hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:
  Hytta er oppført i 1958. Påbygd soverom i 1988 og stue i 2006. det registreres stedvis råte i utvendig kledning, samt skjevheter i pilarer / etasjeskille.
  Hytta har enkel standard. Det er ikke innlagt vann eller strøm. Det er muldo og dusjkabinett med pumpe i uthus.
  Enkelte bygningselementer har nådd forventet brukstid og det må påregnes enkelte oppgraderinger / påkostninger.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  - TG3, store eller alvorlige avvik:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
  taknedløp ved grunnmur.
  Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er ikke påvist noen form for ventilering av
  kjøkkenrommet (lukket rom).
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  - TG 2, avvik som kan kreve tiltak:

  Utvendig > Taktekking
  Det registreres fuktskjolder i undertak i overgangen
  mellom tak og vegg. Det ble søkt med fuktindikator
  uten at det ble registrert forhøyede fuktverdier,
  bortsett fra et lite felt på soverom.(tg3) Nærmere
  undersøkelser anbefales

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Dette gjelder i hovedsak ved terrasse.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 00

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er kun lagt trelistverk utvendig rundt vinduer.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Terrassedør tar i karm. Hovedytterdør er malt tredør med aldersmessig slitasje.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik:
  Gulv i hoveddel har skjevheter / aldersmessig slitasje

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er påvist andre avvik:
  Skjevheter i pilarer.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  - TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
  bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
  kjøkken
 • Eiendommen ligger ved Jerpstosætra. Her er det god avstand mellom hyttene og sætrene. Fine turmuligheter både mot Jøldalen og i Resdalen.
  Jaktterreng i umiddelbar nærhet.
 • Kjør av på Jerpstad/Å og kjør opp Råka.
  Parker ved Jerpstosætra (høyre side av veien). Gå opp stil til venstre for veien.

  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Konklusjon fra rapport utført av takstmann Egil Indergård:
  Taktekkingen er av torv og taket er besiktiget fra bakkenivå. Det er lagt trerenner uten nedløp kun på deler av hytta. Etablering av renner og nedløp
  anbefales.Veggene har tømmerkonstruksjon på opprinnelig del og bindingsverk på tilbygg.
  Utvendig kledd med liggende villmarkspanel. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass og stedvis enkeltglassvinduer.
  Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Terrasse av trevirke anlagt på pilarer. Utgang fra stue.
  I tillegg er det treplatting anlagt på bakken ved inngangsparti. Denne har skjevheter

  For nærmere opplysninger, se rapport i salgsoppgaven.
 • Hytte:
  1.et: 60 kvm Bra og 60 kvm P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, kjøkken, spisestue, stue, 2 soverom

  - Vedbod 4 kvm.
  - Anneks/uthus: 22 kvm.

  Det er mottatt tegninger fra hytta. Dette gjelder tilbygg. Tegningene er datert 1987. Det er også mottatt tegninger fra uthus, som er datert 1993.
  Det foreligger ikke tegninger fra tilbygg i ca. år 2006. Dette er opplyst av selger.
  Det er kjøpers risiko at tegninger ikke foreligger og om det ev. kommer pålegg/krav fra kommunen om manglende godkjenning av tilbygg.

  Det gjøres oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom godkjente tegninger og dagens bruk. Dette gjelder bl.a. at uthuset fra ca. 1993 er inntegnet med redskapsbod og vedbod/wc. Dagens eier benytter delen lengst til venstre i bygget som oppholdsrom/soverom (anneks). Avvik hytte: Tegningene fra 1987 avviker med at det er spisestue i deler av det ene soverommet.

  Kjøper overtar ev. risiko knyttet til dette. Konferer megler for mer informasjon.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på vedfyring.
  Det ble fra 2021 innført feiing/tilsyn på fritidseiendommer i Orkland. Hytta har eldre ildsted/pipe. Det er ikke opplyst fra kommunen at det er utført tilsyn pr. 13.08.21.
  Ved ev. fremtidige pålegg vil kostand og ansvar for dette påløpe ny eier. Konferer megler ved spørsmål.
 • Naturtomt som ligger svært usjenert til.

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger. I skylddelingen står det at arealet er ca. 550 kvm.
  Da eiendommen er skylddelt viser kartet fra kommunen ikke riktige grenselinjer. Det er kun inntegnet en 8-kant rundt hytta.

  Registrering av grunn fra 1957 er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Dagens eier har parkert ved Jerpstosøtra. Det er ikke tinglyst rett til parkering.
 • Vei: Råka (veien opp fra Å) er inntegnet som skogsbilvei. Her kan det forventes kostand for brøyting/strøing og vedlikehold.
  Vann: Ikke innlagt.
  Avløp: Utedo i anneks/uthus.
 • Formuesverdi kr 111 769 per
 • Kr. 745 pr. år
  I kommunale gebyrer inngår feiing/tilsyn. Det betales i tillegg kr 1431,- pr år til ReMidt for renovasjon.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Byggeår er ikke dokumentert. Eier mener hytta er oppført på slutten av 1950-tallet. Tomten er opprettet i 1957. Skrives derfor byggeår 1958. Ev. avvik aksepteres av kjøper.

  Selger opplyser om at ny vannvarmer (gass), bensinaggregat 2,1 kw og nytt kjøleskap medfølger i handelen. Disse er ikke montert.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i område for LNFR.
 • Gnr. 513 Bnr. 8 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr 29 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Odd Gunnar Karlsen
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev