aktiv-eiendomsmegling
Eksempel på standard fra Skogmo Park trinn 1
Eksempel på standard fra Skogmo Park trinn 1

JESSHEIM Skogmo Park Hus G102

Skogmo / Jessheim - 2-roms under oppføring. NB- Det følger med garasjeplass. Forventes ferdigstilt i 2 . halvår 2025.

 • kr 210 000
 • BRA 44 m²
 • Kontraktsposisjonens prisantydningkr 210 000
 • Kjøpesum opprinnelig avtalekr 3 290 000
 • Andel fellesgjeld opprinnelig avtalekr -
 • Tilvalg opprinnelig avtalekr -
 • Tilvalg opprinnelig avtale -
 • Omkostninger opprinnelig avtale16105
 • Omkostninger transportavtale75000
 • Total prisantydning ekskl. omk. og f.gjeldkr 3 500 000
 • Total prisantydningkr 3 591 105
 • 3 500 000 ,- (Prisantydning) Kjøpesum garasje utgjør kr 300 000,- Dokumentavgift 8900,- Tingl.gebyr skjøte garasje 585,- Tingl.gebyr pantedokument 585,- Tingl.gebyr skjøte 585,- Dokumentavgift garasje 250,- Pantattest kjøper 172,- Tilkoblingsavgift Bredbånd/TV kr 5.000, - Utskriftsgebyr pantattest 28,- Transport av kontrakt utbygger kr 75 000,- 3 591 105,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning G102
Salg av kontraktsposisjon: Bolig under oppføring på populære Skogmo med gangavstand til Jessheim bysentrum. Her har du mulighet til å sikre deg en moderne 2-roms med garasjeplass. Heis fra oppgang til garasjen. Prosjektet er en del av Skogmo Park. Kjennetegnes av gode materialvalg, høy standard og god planløsning. Vannbåren varme i gulvene og balansert ventilasjon gir et godt bomiljø. Mulighet for tilvalg på kjøkken og overflater, Det kan velges mellom tre kjøkkenstiler innenfor samme pris. Leiligheten ligger i 1. etg med solrik markterrasse. Alle bilder eies av Bakke Leiligheter AS
Garasjeplass fellesgarasje. (Bilde fra Skogmo Park trinn 1)

Skogmo Park Hus G102, Akershus

 • Om enhet og prosjekt
  Salg av kontraktsposisjon: Bolig under oppføring på populære Skogmo med gangavstand til Jessheim bysentrum. Her har du mulighet til å sikre deg en moderne 2-roms med garasjeplass. Heis fra oppgang til garasjen. Prosjektet er en del av Skogmo Park. Kjennetegnes av gode materialvalg, høy standard og god planløsning. Vannbåren varme i gulvene og balansert ventilasjon gir et godt bomiljø. Mulighet for tilvalg på kjøkken og overflater, Det kan velges mellom tre kjøkkenstiler innenfor samme pris. Leiligheten ligger i 1. etg med solrik markterrasse. Alle bilder eies av Bakke Leiligheter AS

  Innhold
  Gang, bad/wc, stue med åpen kjøkkenløsning og soverom. Utgang til markterrasse på ca 20 kvm

  Kjøkkenleveranse
  Det er mulig å velge mellom 3 forskjellige kjøkken uten kostnad. Dette er beskrevet i salgsprospekt.

  Baderomleveranse
  Lekkert bad med moderne innredning. Tak: hvit overflate, plater. Gulv: standard lys gråbeige flis 30x60 eller 30x30 cm på gulv, mulig annen dimensjon i dusjssone. Vegger: lys gråbeige flis 30x60 cm eller 60x60cm. WC (evt. separat WC): Tak: hvitmalt overflate. Gulv: standard lys grå flis 30x30 eller 30x60 cm på gulv med sokkelflis. Vegger: sparklet og malt gips eller betong.

  Tilvalgsmuligheter denne enhet
  Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og/eller tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.   Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.   Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a)    som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer, b)    som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c)    som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.    Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers leveransebeskrivelse. 

  TV/internett/bredbånd
  Det leveres bredbånd og TV pakke som er inkludert i fellesutgiftene,

  Garasje/parkering
  Medfølger 1 garasjeplass i felles garasje. Dette er inkludert i kjøpesum og utgjør 300 000,- av kjøpesummen.

 • Oppvarming
  Vannbåren varme.

  Energiklasse
  B

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3209/131/79: 26.06.1926 - Dokumentnr: 900125 - Rettigheter iflg. skjøte Forbud mot næringsvirksomhet
  Overført fra: Knr:0235 Gnr:135 Bnr:83
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.10.1949 - Dokumentnr: 3081 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:135 Bnr:34
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om gjerde
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:135 Bnr:247
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.06.1967 - Dokumentnr: 2847 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:135 Bnr:198
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:135 Bnr:247
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.03.1969 - Dokumentnr: 1407 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:135 Bnr:198
  Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:135 Bnr:239
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:135 Bnr:247
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.1989 - Dokumentnr: 11844 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3209 Gnr:135 Bnr:752
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3033 Gnr:135 Bnr:247
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.12.2020 - Dokumentnr: 3496934 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Stedsevarig rett til bygning, drift, vedlikehold og fornyelse
  Transport og ferdsel
  Bestemmelse om bebyggelse og beplantning
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.11.2002 - Dokumentnr: 13465 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:1
  12.11.2014 - Dokumentnr: 985010 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0235 Gnr:131 Bnr:150
  04.08.2015 - Dokumentnr: 703611 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0235 Gnr:131 Bnr:149
  06.05.2019 - Dokumentnr: 506834 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0235 Gnr:131 Bnr:148
  Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0235 Gnr:135 Bnr:83
  01.01.2020 - Dokumentnr: 444595 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0235 Gnr:131 Bnr:79
  05.03.2021 - Dokumentnr: 272206 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3209 Gnr:131 Bnr:156
  Vederlag: NOK 750 000
  Omsetningstype: Fritt salg
  05.03.2021 - Dokumentnr: 272224 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3209 Gnr:131 Bnr:156
  Vederlag: NOK 750 000
  Omsetningstype: Fritt salg
  09.06.2021 - Dokumentnr: 690203 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:158
  09.06.2021 - Dokumentnr: 690268 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:159
  02.11.2022 - Dokumentnr: 1240573 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:3033 Gnr:135 Bnr:247
  15.11.2023 - Dokumentnr: 1278444 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:172
  15.11.2023 - Dokumentnr: 1278492 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:171
  15.11.2023 - Dokumentnr: 1278499 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3209 Gnr:131 Bnr:170
  08.08.2022 - Dokumentnr: 866579 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3209 Gnr:131 Bnr:160


  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Kontraktsposisjon
  Selger har allerede innbetalt kr 100 000,- i forskudd. Kjøper må betale tilsvarende beløp til selger ved kjøp av kontraktposisjonen.    Forskuddsinnbetaling er sikret iht. bustadoppføringsloven § 47 med garanti stilt av entreprenøren. Garantien er stilt overfor kjøpere av prosjekt. 

  Fremdrift og ferdigstillelse
  Forventes ferdigstilt i 2. halvår 2025.

  Omkostninger kjøper beskrivelse
  3 500 000 ,- (Prisantydning) Kjøpesum garasje utgjør kr 300 000,- Dokumentavgift 8900,- Tingl.gebyr skjøte garasje 585,- Tingl.gebyr pantedokument 585,- Tingl.gebyr skjøte 585,- Dokumentavgift garasje 250,- Pantattest kjøper 172,- Tilkoblingsavgift Bredbånd/TV kr 5.000, - Utskriftsgebyr pantattest 28,- Transport av kontrakt utbygger kr 75 000,- 3 591 105,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Knut Magnus Betten

Megler

Knut Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev