aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Borgen Vest BKS9! Illustrasjonsbilde over feltet.

KLØFTA Borgen Vest BKS9

8 frittliggende eneboliger under oppføring m/carport og terrasse i barnevennlig område - ca 25 min til Oslo - 1 SOLGT!

 • kr 6 990 000 - 7 500 000
 • Priser fra og tilkr 6 990 000 - 7 500 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 6 990 000 - 7 500 000
 • Omkostninger fra og tilkr 80 496 - 80 496
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 7 070 496 - 7 580 496
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til116 - 117 m²
 • Tomt3 452 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 47 BNR. 222
 • Informasjon om meglerforetaketBankenes Boligmegler AS avdeling Jessheim Trondheimsvegen 86 2050 Jessheim
 • OppdragsansvarligAnn Kristin Hoset
 • Oppdragsnummer1208235007
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av andel tomteverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca NOK 1.325.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca kr. 33.120,- pr bolig. Det tas forbehold om endring i gebyrer, offentlige avgifter, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr 206,- Startkapital vel kr 5.000,- Startkapital sameie kr 5.000 ,- Konstituering/etablering av vel kr 6.000,- Konstituering/etablering av sameie kr 6.000,- Anleggsbidrag kabel-tv/fiber kr 6.500,- Seksjonering/oppmåling kr 8.000,- Miljøavgift kr 9.500 ,- Totale omkostninger kr 80.496,- Kjøper skal betale forskudd på kr 150.000,- ved inngåelse av kjøpekontrakt når garanti er stilt.

Meld deg på visning!

Påmelding

Borgen Vest BKS9, Viken

 • Om prosjektet
  Borgen Vest er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn. Her selges det nå 8 stk frittliggene eneboliger på byggetrinn BKS9: Stordamringen 36 A - Hus 1 Stordamringen 36 B - Hus 2 Stordamringen 36 C - Hus 3 Stordamringen 36 D - Hus 4 Stordamringen 36 E - Hus 5 Stordamringen 38 A - Hus 6 Stordamringen 38 B - Hus 7 Stordamringen 38 C - Hus 8 Utbyggere har vært opptatt av å gjøre Borgen Vest til et allsidig og spennende nabolag, og det legges opp til forskjeller på boliger, størrelser og priser. Slik vil det bli et variert miljø, hvor mennesker i ulike aldre og livssituasjoner vil bo og trives. Innhold: 1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, bad og bod/vaskerom. 2. etasje: Stue, kjøkken og toalettrom/wc. Det følger carport til hver bolig med romslig sportsbod i bakkant, samt terrasse over.

  Priser fra og til
  kr 6990000 - 7500000

  Omkostninger fra og til
  kr 80496 - 80496

  Garasje/parkering
  Det følger en carportplass med plass til 2 biler i lengden til hver boligseksjon. Opplegg/trekkerør for fremtidig el-bil lader i carport.

  Boder
  Det følger bod/vaskerom til hver bolig, samt sportsbod i bakkant av carport.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Grunnarbeider vil ferdigstilles i løpet av mai/juni 2023. Dersom forbehold om opptil 50 % solgt innen 31.11.23 er oppfylt, vil boligene stå ferdig fra og med 4. kvartal 2024.

  Forsikringsselskap
  Byggmesterforsikring.

  Tomteareal
  3452m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Ideell andel av tomtestørrelser pr enhet vil settes når eiendommen blir oppmålt/seksjonert. Utomhus vil tomten leveres grovplanert med stedige masser. Asfalt i innkjøring og parkeringsplass. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake kr 15.000,- dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Kjøkken
  Flott kjøkken med mye skap- og benkeplass. Kjøkkeninnredning leveres ihht. kjøkkentegning fra Sigdal eller tilsvarende. Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

  Bad
  Flislagt bad med gulvvarme. Baderomsinnredning med vegghengt toalett, servant i baderomsinnredning, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Baderomsinnredning leveres ihht. tegning fra Sigdal eller tilsvarende.

  Garderobe-fasiliteter
  Følgende leveres ikke uten egen tilleggsavtale med utbygger: Hvitevarer, utvendig hage- og beplatningsarbeider, garderobeskap, m.m. (se leveransebeskrivelsen for utfyllende liste).

  Diverse
  For Hus 1-3 kommer det boliger bak. For alle boligene går det ett turdrag/sti bak. Det er ca 100 mål som på sikt skal bygges ut, så kjøpere må påregne utbygging i området i flere år fremover. Det gis ikke garanti for at det ikke er skjegg- eller perlekre i boligen ved overlevering.

  Konstruksjon
  Boligene oppføres med plate på mark. Ringmur av isolerte og armerte EPS elementer og isolert plate på mark i betong. Radonduk i grunnen og radonbrønn med lufting over tak.På murkrone leveres svillmembran. Yttevergger for øvrig i trebindingsverk utvendig kledd med liggende eller stående dobbelfals kledning fra Ultimalt eller tilsvarende. Utvendig leveres panelet ferdig råtebehandlet, grunnet og med 1 mellomstrøk fra fabrikk. Flikk maling av spikerhull og kuttkanter må påberegnes etter leveranse. Etterbehandles etter beskrivelse fra produsent/leverandør. Må males innen 2-5 år fra montering Det er 3 forskjellige taktyper på de forskjellige boligene i prosjektet: Flate tak: Komplett taktekking med asfalt takbelegg fra Isola eller tilsvarende med renner og nødvendig sluk-system. Dette inkluderer også dampsperre. Pulttak: Taktekking med asfaltbelegg fra Isola eller tilsvarende. Undertak av x-finer eller rupanel. Trekantprofil på tak. Skråtak: Skråtak med Betongtakstein. Undertak med vindtettingsduk. Alle vinduer leveres i vakumimpregnert furu og fabrikkmalt. Vinduer leveres med beslag og belistning og tettes med fuge. Alle vinduer i boligrom leveres med 3 lags Energiglass fra Nordan eller tilsvarende. Den leveres behandlet på begge sider fra fabrikk. Terrasser leveres med asfaltbelegg som membran fra Isola eller tilsvarende med fall på gulv. Impregnerte tilfarere som følger fallet i undergulv og impregnerte terrassebord. Komplett rekkverk/glass ihht. fasadetegnerer.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres fra Flexit eller tilsvarende monteres. Plassert i Bod hvor synlige kanaler kan forekomme. Rørføringer i kasser og nedsenket himling kan forekomme.

  Overflater og kledning
  Gulv: Det legges 12 mm Mammut laminat eller tilsvarende med tilhørende parkettunderlag på betonggulvet i alle tørre rom. På gulv i entre legges flis av typen Moonstone 60x60cm eller tilsvarende. På baderomsgulv legges flis av type Glade Cinza mate rect 60x60 cm på v egg og gulv og Glade cinza mosiaco matt i nedsenket dusjnisje eller tilsvarende flis fra Fagflis. Vegger: Vegger av gips er sparklet og malt. På våtrom benyttes x-finer/rupanel og membranplate type Litex eller tilsvarende. Himlinger: Himling blir sparklet og malt hvitt. Downlights i bad, entre, stue og kjøkken i 2. etg ihht. elektrotegning. På innvendig tak i våtrom benyttes våtromsmaling.

  Kabel-tv/bredbånd
  Kabel -TV rør er fremlagt fra sikringsskap til 1 stk TV punkt. Øvrige TV punkter bekostes av boligeier. Kollektiv avtale med Telenor/Canal Digital inngås.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ingen eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Det er etablert Borgen Vest Vel som skal drifte interne veier med snømåking, lys og lekeområder på feltet. Det blir tinglyst pliktig medlemskap i vellet på alle boligenheter. Stipulert velavgift er pdd. 1.500 kr pr år

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  De 8 eneboligene vil være en del av Stordamringen boligsameie. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameiet.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3033/47/222: 03.04.2019 - Dokumentnr: 393415 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 03.04.2019 - Dokumentnr: 393415 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 03.04.2019 - Dokumentnr: 393415 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 03.04.2019 - Dokumentnr: 393415 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709332 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:215 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:216 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:217 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:218 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:219 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:220 Rett til bruk av felles lek og turdrag Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709332 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:215 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:216 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:217 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:218 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:219 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:220 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709390 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2709390 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:212 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:213 Rettighetshaver: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:214 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 Gjelder denne registerenheten med flere 30.04.2021 - Dokumentnr: 510110 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Rettighetshaver: Borgen Vest Velforening Org.nr: 924 967 366 Gjelder denne registerenheten med flere 13.01.2021 - Dokumentnr: 47966 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3033 Gnr:47 Bnr:211 I tillegg aksepter kjøper at det på boligen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det vil foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest innen overtagelse.

  Adgang til utleie
  Hele boligen kan leies ut.

  Radonmåling
  Alle nye boliger som bygges har krav til radonsikring og bygges med Radonmembran og lufting/radonbrønn.

  Vann, vei og avløp
  Privat stikkvei til Myrhusvegen som er en offentlig vei. Stordamringen og øvrige stikkveier på feltet driftes av Vel. Eiendommen skal kobles til offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av detaljreguleringsplan med bestemmelser for Borgen Vest - vedtatt 08.03.2016, sist revidert 01.12.2020. Avsatt i kommunedelplanen til: Boligformål - Konsentrert småhusbebyggelse. Det er gitt tillatelse til oppføring av 8 frittliggende eneboliger med carpoort, datert 28.09.2022.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 120.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på kr. 250.000,-. (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Byggebeskrivelse Utkast til vedtekter Plankart Områdekart

Dokumenter

Ann Kristin Hoset

Megler

Ann Kristin Hoset

98 08 56 92

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev