aktiv-eiendomsmegling
Merket ledige tomter
Merket ledige tomter

SAUDA Stakkåsvegen 102

Maldal - Flotte hyttetomter ved Maldalsvatnet - Kun 3 tomter igjen - Turløyper sommer og vinter

 • kr 380 000 - 380 000
 • Priser fra og tilkr 380 000 - 380 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 380 000 - 380 000
 • Omkostninger fra og tilkr 30 670 - 30 670
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 410 670 - 410 670
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt493.6 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 50 BNR. 56
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS, avdeling Sauda Skulegata 13 4200 Sauda
 • OppdragsansvarligKurt Inge Nybru
 • Oppdragsnummer1402235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Omkostninger: Dokumentavgift på ca. kr. 9.500,-. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Innmeldingsgebyr velforening kr. 20.000,- Totale omkostninger pr tomt: Kr 30.670,- Total pris inkludert omkostninger for eksempel for tomt : kr. 410.670,- For tomter som ikke allerede er fradelt, kommer det i tillegg fradelingsgebyr til kommunen som belastes kjøper. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Reguleringsplan
Flotte omgivelser ved Maldalsvatnet

Stakkåsvegen 102, Rogaland

 • Om prosjektet
  Velkommen til Maldal ! Aktiv Sauda har på vegne av grunneier 3 hyttetomter for salg - her kan du bygge din hyttedrøm, plassert i nydelig terreng som er like flott sommer som vinter! Nøkkelferdig hytte på tomten kan leveres til kr. 3.200.000,-, konferer megler for muligheter / fleksibilitet for egeninnsats . Hyttefeltet i Maldal/Stakkåsvegen består av 35 hytter, som er oppført i løpet av de siste 15 år. Alle hyttene/tomtene i feltet ligger usjenert til med flott utsikt til fjell og Maldalsvatnet. Turterrenget starter fra tomtegrense med mange muligheter for utflukter sommer- og vinterstid. Tomtene kan fritt besiktiges. Kontakt gjerne megler om det er ønskelig å se på området/tomtene sammen med megler og/eller grunneier.

  Priser fra og til
  kr 380000 - 380000

  Omkostninger fra og til
  kr 30670 - 30670

  Tomteareal
  493.6m²

 • Info om vannavgift
  Privat. Tomten leveres med vei, vann og strøm til tomtegrense. Kjøper bekoster eventuell tilkoblingsavgift for strøm og vann. Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold. Hver hytte har egen septiktank.

  Velforening
  Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 02.09.2013 - Dokumentnr: 733483 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1


  Vann, vei og avløp
  Privat. Tomten leveres med vei, vann og strøm til tomtegrense. Kjøper bekoster eventuell tilkoblingsavgift for strøm og vann. Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold. Hver hytte har egen septiktank.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomtene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse. Se kart og reguleringsbestemmelser i salgsprospektet. Reguleringsmessige forhold Se vedlagt plan og bestemmelser tilhørende bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 50, bnr. 2 og gnr. 50, bnr. 1 . Maldal. Bestemmelser: Hytteareal maks 100 kvm BRA Uthusareal maks 12 kvm BRA Takvinkel maks 12 grd. Høyde fra overkant grunnmur til gesims skal ikke overstige 2,6 meter.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev