aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Løvsangerbakken 1! En flott boligtomt i meget attraktivt boligområde i Maura.
Velkommen til Løvsangerbakken 1! En flott boligtomt i meget attraktivt boligområde i Maura.

MAURA Løvsangerbakken 1

Flott boligtomt på ca. 830 kvm i veletablert og barnevennlig boligområde i Maura med kort vei til det meste.

 • kr 2 490 000
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 81 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 571 390
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt830 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Løvsangerbakken 1 ligger meget fint til i Holkebylia i Maura, i et attraktivt og barnevennlig boligområde. Det er fin utsikt utover Nannestad. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i eldre reguleringsplan for Lauvåslia. Eiendommen grenser i reguleringskartet til kjørevei på ene siden og friområde/felles grøntareal på den andre siden. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til nåværende boligbebyggelse og grenser inntil område for grøntstruktur. Maura ligger meget sentralt med kort vei til Oslo lufthavn Gardermoen, noe som har gjort stedet svært populært. Stedet kan by på en rekke fine tur- og rekreasjonsområder i skog og mark. Det er ca. 1,5 km ned til Maura barneskole, samt skolebussordning til ungdomsskole. Det er også flere barnehager og dagligvarebutikker i Maura.
Oversiktsbilde av tomten.

Løvsangerbakken 1, Viken

 • Tomt
  830m²

  Beskrivelse av tomt
  Flott boligtomt med meget barnevennlig beliggenhet. Eiendommen er oppgitt til ca 830 kvm. Den grenser til andre boligeiendommer som er bebygd.

  Beliggenhet
  Beliggende i attraktive Holkebylia i Maura, i Nannestad kommune. Området er meget sentralt med kort vei til Oslo lufthavn Gardermoen, noe som har gjort stedet svært populært. Holkebylia boligområde er bygd på fjellgrunn og er ikke i risikosone for kvikkleire i henhold til kart fra kommunen. Maura kan by på en rekke fine tur- og rekreasjonsområder i skog og mark. I tillegg finnes det flere badeplasser i Hurdalssjøen, samt ved Gåfossen i Steinelva. Hurdalssjøen kan sommerstid også by på et yrende båtliv og gode fiskemuligheter. Bjerke IL er områdets idrettslag, og har stor satsning innen skisport. Maura byr på et meget flott skiskytteranlegg på Nordåsen skistadion, Åslia slalåmbakke, samt lysløyper innover i naturen. Det er her spesielt gode vilkår for aktive mennesker som er glade i skisport og friluftsliv. Servicetilbud Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Rema 1000, Kiwi og Coop Extra med post i butikk. Ved Kiwi er det apotek. Det er ellers kort vei til Amfi Eidsvoll på Råholt og Jessheim storsenter, hvorav sistnevnte har 140 butikker, serveringssteder og attraktive servicetilbud. Det er ca. 1,5 km ned til Maura barneskole, samt skolebussordning til Nannestad ungdomsskole. Ellers er det gangvei til barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Med bil fra Maura tar det ca 8 min til Nannestad, 12 min til Råholt, 15 min til Oslo Lufthavn, 20 min til Jessheim og 45 min til Oslo. For ytterligere informasjon se www.nannestad.kommune.no

  Adkomst
  Fra E16. Ta av mot Maura på Nannestadvegen/ FV120 og følg denne til du kommer til rundkjøringen (Maurakrysset). Her tar du til høyre i rundkjøringen og kommer inn på Mauravegen. Ta avkjøring nr. 2 til venstre (Holkebyvegen). Følg Holkebyvegen oppover til du får Løvsangerbakken på din høyre hånd. Følg veien oppover og du vil etterhvert finne tomten på din høyre hånd mellom Løvsangerbaken 3 og Fasanfaret 2. Du kan også ta av E6 ved Dal og følge Sessvollvegen og Mauravegen til Maura.

  Bebyggelse
  Eiendommen er ubebygd. Beliggende i et veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Maura Skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss i Holkebyvegen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen tas i bruk.

  Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Nannestad kommune.

  Info formuesverdi
  Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Eier av tomten vil selv måtte stå ansvarlig for alle kostnader forbundet med denne.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3238/131/92: 03.06.1998 - Dokumentnr: 5297 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3238 Gnr:131 Bnr:10 FRIST MÅLEBREV 2.2.2001 01.01.2020 - Dokumentnr: 192128 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0238 Gnr:131 Bnr:92

  Vei, vann og avløp
  Løvsangerbakken er en kommunal vei. Eiendommen er pt. ikke tilkoblet vann og avløp. Interessenter oppfordres til å kontakte Nannestad kommune for informasjon om kostnader til vann og avløp. Det er kommunale vann og avløpsledninger i veien.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i eldre reguleringsplan for Lauvåslia. Eiendommen grenser i reguleringskartet til kjørevei på ene siden og friområde/felles grøntareal på den andre siden. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til nåværende boligbebyggelse og henssynsone H910 og grenser inntil område for grøntstruktur.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,00))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  81390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.000,- oppgjørshonorar kr  5.950,- og visninger kr  2.500,- per stk.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 2.800,-. Utleggene omfatter kommunal info. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  20.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Knut Magnus Betten

Megler

Knut Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev