aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Leirshusvegen på Minnesund. Tomt for utbygging nært eksisterende boligfelt, butikk, kirke og barneskole.
Velkommen til Leirshusvegen på Minnesund. Tomt for utbygging nært eksisterende boligfelt, butikk, kirke og barneskole.

MINNESUND Leirshusvegen

Minnesund - Eiendom på litt over 2 mål regulert til konsentrert småhusbebyggelse - meget barnevennlig beliggenhet!

 • kr 4 500 000
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 131 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 631 640
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 028 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   131 640,- (Omkostninger totalt)   4 631 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Leirshusvegen! Dette er en boligeiendommen med meget barnevennlig beliggenhet på Langset på Minnesund. Eiendommen er på 2028 kvm og har en god intern beliggenhet i et område som består av både eldre og nyere bebyggelse. Tomten er delvis skrånende. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i reguleringsplanen for Langsetåsen fra 2001. Eiendommen har en flott beliggenhet på Minnesund i Eidsvoll, ved sørenden av Mjøsa. Her er det nærhet til skole, idrettsanlegg og ny Kiwi dagligvarebutikk. Stedet har en sentral beliggenhet med kort vei ut på E6, og passer derfor perfekt for pendlere. Med bil tar det ca 10 min til Eidsvoll, 25 min til OSL Gardermoen, 40 min til Hamar og 50 min til Oslo.

Leirshusvegen, Akershus

 • Tomt
  2028m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er delvis skrånende og har en fin beliggenhet mellom nyere Leishusvegen og Røysiåsen. Tomten består av naturtomt per idag.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på østsiden av Minnesund i Eidsvoll kommune. På Minnesund er det dagligvarebutikk, nyere barneskole, lekeplass og nyere fotballbane, så her er det fint for barnefamilier å bo. Det er gangavstand fra eiendommen til ny og stor Kiwi dagligvarebutikk med post i butikk. På andre siden av Minnesundbrua finner du Circle K E6-Minnesund som er døgnåpent. Minnesund fremstår som en perle ved sørenden av Mjøsa. Her finnes idylliske badeplasser, naturskjønne omgivelser, gode oppvekstsvilkår og mulighet for båtliv. Mistberget, Ninabben og Nabbvangen er alle yndede turmål som byr på gode rekreasjonsmuligheter. Både Fløyta og Ørbekkstranda er populære badeplasser, og Ørbekkstranda er modernisert og byr på både båt- og bademuligheter. Kjører du til Morskogen så er det flotte opparbeidede uteområder rundt den gamle jernbanestasjonen for lek, sol og bading. Stensbydammen kan også anbefales. Minnesund kan skilte med Mjøssamlingene - Mjøsas sjøfartsmuseum, og ved Byrud gård finner du Nord Europas eneste smaragdgruve hvor du selv har mulighet til å gå på smaragdjakt. Minnesund har et godt tilrettelagt idrettstilbud innen forskjellige grener. Stedet har ellers sentral beliggenhet med kort vei til E6, og er derfor et fint sted å bo for pendlere med bil. Med bil tar det ca 10 min til Eidsvoll, 15 min til Råholt, 25 min til Oslo Lufthavn Gardermoen, 40 min til Hamar og 50 min til Oslo S. Det er ca en mil til ungdoms- og videregående skoler, idrettshall i Eidsvoll sentrum med kommuneadministrasjon, butikksentre og ellers nødvendige servicefunksjoner samt jernbanestasjon. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Amfi Eidsvoll et godt og variert utvalg av butikker og servicetilbud. Ca 15 min kjøring til Amfi som er flott og moderne kjøpesenter med over 50 butikker, vinmonopol og serveringssteder. Ca 25 min kjøring til Jessheim med Jessheim storsenter som er et moderne kjøpesenter med over 140 ulike butikker og tilknyttede virksomheter. For mer informasjon gå inn på www.eidsvoll.kommune.no.

  Adkomst
  Fra E6 nordgående: Ta av motorveien på første avkjøring etter Minnesundbrua, nr. 59 (Langsetkrysset). Følg Trondheimsvegen noen hundre meter og ta så første vei til venstre, fv511. Hold til venstre på Røyiåsen og du vil etterhvert finne eiendommen på din venstre side.

  Bebyggelse
  Nærområdet består av boligbebyggelse, Langset kirke og naturområder.

  Barnehage/skole/fritid
  Ved Langset skole er det et flott idrettsanlegg fra 2015 som omfatter fotballbane med kunstgress, løpebane med kunstdekke, lengde- og høydegrop, samt BMX-bane for sykler. Skolebygget ble ferdigstilt i januar 2015 og er foreløpig en barneskole, men det er tilrettelagt for utbygging til ungdomstrinnene. Det er også planlagt en ny barnehage på Langset ifm. skolen.

  Skolekrets
  Langset skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Fra Eidsvoll stasjon går det både lokaltog og intercitytog. Det er per nå 3 avganger i timen mot Oslo og Gardermoen. Reisetid til Gardermoen er 10 minutter. Reisetid til Oslo er 35 minutter. Perfekt for pendlere. Det går noen busser om dagen fra Minnesund til Eidsvoll stasjon. Se ruter.no for mer informasjon.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger på eiendommen. Ny eier må gjennomføre dette ifm. utbygging.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   131 640,- (Omkostninger totalt)   4 631 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det har kun vært betalt kommunale avgifter for eiendomsskatt på tomten. Kommunale avgifter vil stipuleres når eiendommen bygges ut og tas i bruk. Dette avhenger også av forbruk.

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomsskatt i Eidsvoll kommune, pt. på 2,9 promille. Årsprognosen for eiendomsskatt på eiendommen i 2024 er kr. 490,-.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt.

  Andre utgifter
  Faste løpende kostander vil på en boligeiendom inkl.: kommunale avgifter, forsikringer og strømforbruk, m.m. Ifm. bygging av bolig må eier påregne kostnader ifm. søknader til kommunen og tilkoblingskostnader til kommunalt vann og avløpsnett, m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv eiendomsmegling Jessheim samarbeider med Aurskog Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3240/186/86: 29.06.2012 - Dokumentnr: 526502 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3240 Gnr:186 Bnr:77 01.01.2020 - Dokumentnr: 331682 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0237 Gnr:186 Bnr:86 01.01.2024 - Dokumentnr: 281635 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:3035 Gnr:186 Bnr:86 04.07.2022 - Dokumentnr: 728346 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3240 Gnr:186 Bnr:77 25.08.2022 - Dokumentnr: 937115 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3240 Gnr:186 Bnr:77 22.12.2023 - Dokumentnr: 1433175 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3240 Gnr:186 Bnr:77 Heftelsene omhandler registering av eiendommen, veirett for eier av Gnr. 186 Bnr. 86 over eiendommen for adkomst til offentlig vei for inntil 6 boenheter over Gnr/bnr 186/77.

  Vei, vann og avløp
  Leishusvegen er en privat vei. Røysivegen som denne er knyttet til, er en fylkesvei. Eiendommen er pt. ikke tilknyttet vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse under felt B8a1 i eldre reguleringsplan for Langsetåsen gbnr. 186/4 med flere. Ikrafttrådt 18.06.2001. Kommunen har lagt opp kart til at det kan oppføres 6 boenheter på eiendommen. (se vedlagte servitutter). Der Leishusvegen og Røysivegen møtes grenser eiendommen inntil område regulert til felles grøntområde. Se vedlagte reguleringskart i salgsoppgaven. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel for 2021.2031 avsatt til nåværende boligbebyggelse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.  Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   131 640,- (Omkostninger totalt)   4 631 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  131640

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,8 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.500,- oppgjørshonorar kr 7.000,- og visninger kr 3.000,- per stk. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 36.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  6.100,-. Utleggene omfatter foto og opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 20.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Knut Magnus Betten

Megler

Knut Magnus Betten

90 10 07 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev