aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skjervgata 8
Velkommen til Skjervgata 8

MOSJØEN Skjervgata 8

Sentrum - Nærngsbolig med to leiligheter - tidligere restaurant - Meget god beliggenhet

 • kr 5 800 000
 • BRA 424 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 5 800 000
 • Omkostningerkr 162 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 962 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1860
 • Soverom5
 • ArealP-rom 157 m²
 • Tomt436.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 5 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,00))   162 042,- (Omkostninger totalt)   5 962 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
1. Etasje - 2D Floor Plan.jpg
Aktiv Helgeland presenterer Skjervgata 8 for salg. Dette er en unik og spennende næringseiendom i sentrum av Mosjøen. Bygningen består av kombinert næringsbygg med restaurant og to leiligheter, loft og kjeller. Bygget er fra 1860 og er idag ca 163 år gammel og hvor enkelte deler av bygningskomponenter er fra byggeår og i forventet tilstand med tanke på alder. Eiendommen ligger ca 100 m unna utløpet til elven Vefsna, rett under det store Øyfjellet. Her kan du oppleve kafèbesøk i gammel stil, handling i små idylliske butikker, besøk på brygger, museum, kunstutstillinger og kvelder i restauranter/barer. Vi anbefaler vi deg å lese tilstandsrapporten godt , så er du godt forberedt før du kommer på visning. Hjertelig velkommen til hyggelig visning!
Næringsdel

Skjervgata 8, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Boligbygg med næringsdel
  Bruksareal
  -1. underetasje: 57 kvm Gang/teknisk , Teknisk, Lager, Lager 2, Bod
  1. etasje: 178 kvm Trappegang til 2.etasje, Trappegang til 2.etasje og loft. Kjøkken /næring, Kjølerom /næring, Kontor /næring, Toalettrom /næring, Toalettrom 2/næring, Lager, Toalettrom 3/næring, Restaurant/næring
  2. etasje: 144 kvm Trappegang /leilighet 1, Stue /leilighet 1, Kjøkken /leilighet 1, Soverom/leilighet 1 , Soverom 2/leilighet 1, Soverom 3/leilighet 1, Bad /leilighet 1, Trappegang /leilighet 2, Stue/leilighet 2, Kjøkken/leilighet 2, Bad/leilighet 2, Soverom/leilighe
  3. etasje: 45 kvm Uinnredet loft , Uinnredet loft 2, Delvis innredet loft , Delvis innredet loft 2
  Primærrom
  -1. underetasje: 0 kvm
  1. etasje: 13 kvm Trappegang til 2.etasje, Trappegang til 2.etasje og loft .
  2. etasje: 144 kvm Trappegang /leilighet 1, Stue /leilighet 1, Kjøkken /leilighet 1, Soverom/leilighet 1 , Soverom 2/leilighet 1, Soverom 3/leilighet 1, Bad /leilighet 1, Trappegang /leilighet 2, Stue/leilighet 2, Kjøkken/leilighet 2, Bad/leilighet 2, Sov/leilighet 2
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 57 kvm Gang/teknisk , Teknisk, Lager, Lager 2, Bod
  1. etasje: 1665 kvm Kjøkken /næring, Kjølerom /næring, Kontor /næring, Toalettrom /næring, Toalettrom 2/næring, Lager, Toalettrom 3/næring, Restaurant/næring
  2. etasje: 0 kvm
  3. etasje: 45 kvm Uinnredet loft , Uinnredet loft 2, Delvis innredet loft , Delvis innredet loft 2  Tomt
  436.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten, som er 436,5 kvm iht. opplysninger hentet fra Matrikkelen - Vefsn kommune, er opparbeidet med parkeringsareal ifm. adkomst, steinlagt mot nord, asfalt i øst, gruslagt mot sør og vest. Meget gode sol- og lysforhold. Meget gode utsiktsforhold. 2 parkeringsplasser på egen tomt. ca. 60 m2 med steinlagt uteplass.

  Beliggenhet
  Kombinert næringsbygg med restaurant og to leiligheter, sentral og fin beliggenhet i sentrum og med de fleste fasiliteter rett i nærheten. Ligger i kvartal regulert som spesialområde med verneverdig bebyggelse.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

  Bebyggelse
  Boligbygg med nærinsdel.

  Byggemåte
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.09.2023 av Byggcon Helgeland AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Boligbygg med næringsdel: 4 Gang, 5 Bod, 3 Kjøkken, Kjølerom, Kontor, 3 Toalettrom, Trapperom, Restaurant/næring, 2 Stuer, 5 Soverom, 2 Bad, 4 Uinnredet loft.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Utvendige trapper til leil. 2 Det er ikke montert rekkverk. Vurdering av avvik: ? Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Gjelder på den minste balkongen. På den største balkongen er dekke nettopp skiftet og rekverkshøyden økt til 104 cm. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 19 mm gjennom hele rommet på stue i leilighet 1. Målt 40 mm gjennom hele rommet i trappegang, leilighet 1 og 22 mm innenfor 2 m. Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 19 mm gjennom hele rommet på stue i leilighet 1. Målt 40 mm gjennom hele rommet i trappegang, leilighet 1 og 22 mm innenfor 2 m. Konsekvens/tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det mangler rør i rør skap, samlingspunkt er oppe på loftet. Siden det her kan være fare for frost om vinteren brukes det en frittstående varmeovn som varmekilde . Her vil det være både brannfare og fare for vannskader ved eventuelt strømbrudd, derfor TG3. Byggeier har lagd en isolert kasse rundt samlingspunktet, for bedre frostsikring KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Innvendig > Krypkjeller Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Vurdering av avvik: ? Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Konsekvens/tiltak ? Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad /leilighet 1 Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Våtsoner ligger mot som en boks inn i naboleilighet, brannskille kan ikke brytes. Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Vurdering av avvik: ? Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Konsekvens/tiltak ? Lokal utbedring må utføres. ? Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Vindskibord må skiftes. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Byggeier holder på med innsetting av ventiler i gavlvegger for å bedre lufting. En del fuktskjolder i undertak/takkonstruksjonen uten fuktutslag på måling. Vurdering av avvik: ? Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Byggeier holder på med innsetting av ventiler i gavlvegger for å bedre lufting. En del fuktskjolder i undertak/takkonstruksjonen uten fuktutslag på måling. Konsekvens/tiltak ? Andre tiltak: Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vurdering av avvik: ? Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vernestatus sier at vinduene må spesiallaget, kan ikke brukes moderne vinduer. Byggeier holder på med vedlikeholdsarbeid på vinduene. Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Gjelder både terrassedør og ytterdør til leilighet 1. Vurdering av avvik: ? Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Gjelder både terrassedør og ytterdør til leilighet 1. Konsekvens/tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Gjelder på den minste balkongen. På den største balkongen er dekke nettopp skiftet og rekverkshøyden økt til 104 cm.  Vurdering av avvik: ? Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Gjelder på den minste balkongen. På den største balkongen er dekke nettopp skiftet og rekverkshøyden økt til 104 cm. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Vurdering av avvik: ? Det er avvik: Trapp trenger litt omsorg. Dører over trappenedgang er nettopp skiftet. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Utvendig > Utvendige trapper til kjeller Det er avvik: Trapp trenger litt omsorg. Dører over trappenedgang er nettopp skiftet Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Noe gammel sotavrenning på pipen på loftet. Vurdering av avvik: ? Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. ? Pipevanger er ikke synlige. Noe gammel sotavrenning på pipen på loftet. Konsekvens/tiltak ? Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. ? Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Innvendig > Innvendige trapper Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk gjelder på trapp til leilighet 2. Bratt trapp gjelder til leilighet 1. Åpning mellom trinn gjelder trapp opp til loft. Vurdering av avvik: ? Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. ? Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. ? Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. ? Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk gjelder på trapp til leilighet 2. Bratt trapp gjelder til leilighet 1. Åpning mellom trinn gjelder trapp opp til loft. ? Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. ? Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk gjelder på trapp til leilighet 2. Bratt trapp gjelder til leilighet 1. Åpning mellom trinn gjelder trapp opp til loft. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/leilighet 2 Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det mangler aluminiumslist i nedkant av platene. Vurdering av avvik: ? Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det mangler aluminiumslist i nedkant av platene. Konsekvens/tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. Vurdering av avvik: ? Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det mangler aluminiumslist i nedkant av platene. Konsekvens/tiltak ? Det må foretas lokal utbedring. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/leilighet 2 Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det blir stående vann på gulv etter dusjing, uten å renne til sluk. Vurdering av avvik: ? Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det blir stående vann på gulv etter dusjing, uten å renne til sluk. Konsekvens/tiltak ? Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Det anbefales en totalrenovering av hele badet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/leilighet 2 Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/leilighet 2 Det er påvist andre avvik: Avløp fra dusjkabinett går i rør rett i sluk, men kabinettet lekker vann utpå gulvet som blir stående i lommer på gulvet. Konsekvens/tiltak ? Andre tiltak: Våtrom > Overflater Gulv > Bad /leilighet 1 Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Konsekvens/tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. ? Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad /leilighet 1 Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Konsekvens/tiltak ? Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Våtrom > Ventilasjon > Bad /leilighet 1 Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken/leilighet 2 Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Konsekvens/tiltak ? Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken/leilighet 2 Det er avvik: Lyset virker ikke, kan være bare lyspæren. Konsekvens/tiltak ? Tiltak: Undersøke nærmere, bytte lyspære. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken /leilighet 1 Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Konsekvens/tiltak ? Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen. Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom /næring Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på kjøleaggregat. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, men ut ifra alder kan svikt lett oppstå. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom /næring Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom 2/næring Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Skader på malerstrie. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Malerstrie bør utbedres/skiftes. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom 3/næring Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.Som en del av naturlig vedlikehold må skifte av filter og jevnlig service foretas på restaurantens ventilasjonsanlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Konsekvens/tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tomteforhold > Drenering Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er påvist andre avvik: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynligat det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er laget rundt 6 hull i kjellergulv for å ta avjordtrykket ved springflo. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert horisontalriss som er symptom påjordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Konsekvens/tiltak ? Lokal utbedring må utføres Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Fare for springflo ved spesielle forhold. De hadde sist vann i kjeller ca år 2000. Konsekvens/tiltak ? Ytterligere undersøkelser anbefales. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Konsekvens/tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  To parkeringsplasser.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,00))   162 042,- (Omkostninger totalt)   5 962 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  35393

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Renovasjon med årlig avgift kr. 5 616,62

  Info om eiendomsskatt
  Beregningsgrunnlag eiendomsskatt bolig er kr 1.180.400,- og grunnlag for næringseiendom er kr 1.194.000,-.

  Info formuesverdi
  Eiendommen mangler formuesverdi, dokumentet kan ikke bestilles.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dokumentnr: 901141 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,00))   162 042,- (Omkostninger totalt)   5 962 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  162042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev