aktiv-eiendomsmegling
Steinbyveien 49 og 51
Steinbyveien 49 og 51

RØMSKOG Steinbyveien 49 og 51

Realiser boligdrømmen på Rømskog! Romslig og solrik tomt på etablert boligfelt i naturskjønt område med skog og vann.

 • kr 500 000
 • Prisantydningkr 500 000
 • Omkostningerkr 13 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 513 740
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 200 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 240 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500 (Tingl.gebyr pantedokument) 500 (Tingl.gebyr skjøte) 12 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000)) 13 740 ,- (Omkostninger totalt) 513 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomtene er selveier- og selvbyggertomter. Dersom ønskelig kan det inngås avtale med selger om oppføring av ønsket bolig etter særskilt avtale og vederlag. Selger er også utbygger og har oppført en rekke eneboliger i området gjennom flere år.
Steinbyveien 49 og 51

Steinbyveien 49 og 51, Akershus

 • Tomt
  1200m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtene er selveier- og selvbyggertomter. Dersom ønskelig kan det inngås avtale med selger om oppføring av ønsket bolig etter særskilt avtale og vederlag. Selger er også utbygger og har oppført en rekke eneboliger i området gjennom flere år. Tomteareal Steinbyveien 49 (gnr. 271 bnr. 108): 1.206,2 kvm. Steinbyveien 51 (gnr. 271 bnr. 107): 1.096,6 kvm.

  Beliggenhet
  På Rømskog er det nå for salg to boligtomter med adressene Steinbyveien 49 og 51 i et landlig og barnevennlig område. Det er umiddelbar nærhet til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon og Joker nærbutikk. Rømskog er også et sted med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og skogen omkranser boligfeltet. Rømskog IL har tilbud innen fotball, motorsport, ski, og orientering. I tillegg er det trimgruppe som blant annet har tabata grupper og spinning i nytt klubbhus. Rømskog stadion har gressbane, og ved skolen er det en grusbane og stor lekeplass. Det er flere bade- og fiskevann i nærområdet, samt fine rekreasjonsmuligheter i nærliggende skog og mark. Rømskog Spa & Resort, Norges vakreste innlands spahotell, ligger ca. 14 minutters kjøring fra boligen. For den golfinteresserte er det 18 hulls golfanlegg på Aursmoen. Dagligvarehandelen kan gjøres på Joker Rømskog som ligger i gåavstand. Rømskog sentrum har i tillegg legesenter, sykehjem og selvbetjent bibliotek. Ønsker du ytterligere servicetilbud er Amfi Bjørkelangen Torg et kjøpesenter som byr på unike forretninger og konsepter i en hyggelig atmosfære. Töcksfors i Sverige ligger også godt innen rekkevidde, noe som legger til rette for hyggelig grensehandel. Rømskog kirke ligger idyllisk til ved Rømsjøen som er et trekkplaster sommerstid for hele kommunen med flotte bademuligheter

  Adkomst
  Se kjørebeskrivelse for tomtene på finn-annonsen. Tomtene kan fritt besiktiges, men det kan også avtales visning på tomten direkte med utbygger. Kontakt megler for informasjon.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse

  Barnehage/skole/fritid
  Tomtene ligger ca. 5 minutters gange fra Rømskog barneskole, som er en fådelt skole med faglig høy kompetanse hos de ansatte. Det er skolebussordning til Bjørkelangen ungdomsskole. For de minste ligger hyggelige Rømskog barnehage i skogkanten, ca. 400 meter fra boligen. Nærmeste videregående skoler er Bjørkelangen og Kjelle, som begge ligger i Bjørkelangen, ca. 30 min kjørevei fra boligen.

  Offentlig kommunikasjon
  Området har offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Rømskog skole, som ligger ca. 500 m unna. Med bil fra Rømskog tar det ca. 25 min til Bjørkelangen, 33 min til Töcksfors, 58 min til Lillestrøm og 72 min til Oslo S.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  500 000 (Prisantydning) Omkostninger 240 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500 (Tingl.gebyr pantedokument) 500 (Tingl.gebyr skjøte) 12 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000)) 13 740 ,- (Omkostninger totalt) 513 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kr. 16 000 pr. år. Beløpet er estimert for både kommunale avgifter og avgift til privat vannverk. I tillegg kommer eiendomsskatten, som vil utgjøre 2 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Det er fritak for eiendomsskatt for det første inneværende året bygget står klart samt påfølgende år.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/271/108: 06.02.2017 - Dokumentnr: 108571 - Erklæring/avtale Bestemmelse om strømskap
  Sak: 15-197899REN-JSAR Steinby
  06.02.2017 - Dokumentnr: 108571 - Jordskifte Sak: 15-197899REN-JSAR Steinby
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.03.2009 - Dokumentnr: 218569 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:271 Bnr:100
  01.01.2020 - Dokumentnr: 622437 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0121 Gnr:71 Bnr:108
  06.02.2017 - Dokumentnr: 108571 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3026 Gnr:271 Bnr:103
  Gjelder tilgang til stakekum
  Sak: 15-197899REN-JSAR Steinby
  06.02.2017 - Dokumentnr: 108571 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3026 Gnr:271 Bnr:50
  Sak: 15-197899REN-JSAR Steinby


  Vei, vann og avløp
  Tomtene vil bli tilknyttet kommunalt avløpsnett via privat stikkledning. Tomtene vil bli tilknyttet Nordre Rømskog Vannverk. Tomtene vil bli tilknyttet kommunal vei. Fra selgers side legges det vei, vann og avløp til tomtegrense. Kjøper må selv sørge for tilkobling.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boligformål. Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmeside: https://www.ahk.no/innhold/politikk-og-planer/planer/kommunale-planer/overordnende-planer/

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  500 000 (Prisantydning) Omkostninger 240 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500 (Tingl.gebyr pantedokument) 500 (Tingl.gebyr skjøte) 12 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000)) 13 740 ,- (Omkostninger totalt) 513 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  13740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag tilsvarende kr. 35.000,- pr tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørsgebyr kr. 18.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg og øvrige vederlag i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr. 20.000,-. Utleggene og øvrige vederlag omfatter markedsføring og innhenting av opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg samt et vederlag begrenset oppad til kr. 30.000,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kenneth Sverre

Megler

Kenneth Sverre

93 02 96 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev