aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ulvissvingen 2!
Velkommen til Ulvissvingen 2!

RØN Ulvissvingen 2

Hyttetomt åpent og meget solrikt bel. i Ulset hyttegrend, ca. 1.005 moh. Storslått utsikt utover vakre fjellområder.

 • kr 1 200 000
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostningerkr 46 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 246 142
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 395 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  30 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000))

  46 142 (Omkostninger totalt)

  1 246 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Om vinteren finner en flotte oppkjørte skiløyper ca. 100 m fra hyttetomta. Løypene er tilknyttet et stort løypenett på Vaset og Vestfjellene, så her kan alle få fine, opplevelsesrike turer i vakker natur både til Syndin og til Vaset.

Ulvissvingen 2, Innlandet

 • Tomt
  1395m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart. Naturtomt beliggende i svakt hellende terreng. Tomta er bevokst med gress, lyng og bjørk. Griug opplyser i e-post 09.05.2022. Griug foretar ingen fyllestgjørende prosjektering av strømforsyning før det foreligger en konkret bestilling. Følgene prisantydning er å betrakte som en skisse av hva det kan koste å framføre strøm til eiendommen, inkl. materiell, arbeid og gravekostnader. Det er utbygd strømnett i området og det er gravd ned en kabel tiltenkt denne tomten. Denne kabelen må skjøtes frem til tilknytningspunkt ved ev. tilknytning. Prisantydning for framføring av strøm vil bli ca. kr 40.000,- Prisantydningen er gitt med forbehold om nødvendige tillatelser, endringer i retningslinjer, lover, forskrifter og endringer av anleggsløsning/kostnader innen anleggsstart. Se kopi av e-post vedlagt i salgsoppgaven for utfyllende informasjon.

  Beliggenhet
  Klar, frisk fjelluft, solrike dager og nydelig utsikt! Om du velger å bygge din drømmehytte på denne tomten kan du få nettopp det. Hyttetomta ligger åpent og meget solrikt til i Ulset hyttegrend, ca. 1005 moh. Her er det storslått utsikt utover vakre fjellområder som Grønsennknippa, Bukonofjell og Gilafjellet, samt Syndinvannet, Grindane og Jotunheimen. Tomta ligger nær Ålfjell på Vaset, og er omgitt av vakkert turterreng uansett årstid! Her er det fine turstier med variert terreng for både store og små. De mange stiene og stølsveiene i området er et eldorado for alle sykkelinteresserte, og med flere vakre fjellvann, ligger alt til rette for mye moro med bading, fiske, båt eller kano. Sommerstid er det mange turmål til fots i området. Som f.eks. Ålfjell (1.137 moh), Grønsennknippa (1.368 moh) og Gråkampen (1.595 moh) for bare å nevne noen. Det er også muligheter for jakt- og fiske i Vestre Slidre Statsallmenning. Om vinteren finner en flotte oppkjørte skiløyper ca. 100 m fra hyttetomta. Løypene er tilknyttet et stort løypenettet på Vaset og Vestfjellene, så her kan alle få fine, opplevelsesrike turer i vakker natur både til Syndin og til Vaset. Løypene passer for både store og små, og flere av dem er også preparert for skøyting. For den som ønsker alpint, er det ca. 5 km til Vaset Skiheiser, som er et hyggelig skianlegg for hele familien. Anlegget har tre heiser og ni nedfarter, skiutleie, servering m.m. Fra hyttefeltet er det ca. 4,5 km til Vasetsenteret, som har et imponerende utvalg av dagligvarer, jernvarer m.m. Nær Vasetsenteret finner en også Intersport med godt vareutvalg. Ønsker en å kjøpe seg en bedre middag kan serveringssteder som Gomobu Fjellstue, Sekskanten kro og pub eller Vasetstølen være gode alternativer.

  Adkomst
  Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og derfra E16 til Fagernes. Fortsett videre på E16 ca. 8,5 km til Ulnes, og ta så av til venstre og følg skilting til Vaset og Panoramavegen. Følg veien oppover til Vaset, og ta første avkjøring til høyre etter Vasetsenteret (Joker-butikk). Følg Knippesetvegen ca. 500 m og ta 2. til høyre i rundkjøring. Fortsett ca. 3 km (gjennom automatisk bom (kr 50)), ta opp til høyre på Ulsetvegen. Kjør ca. 850 m oppover, og ta av til høyre inn på Ulvissingen. Tomta ligger på venstre side etter ca. 100 m og er merket "Aktiv - Til salgs!" God tur!

  Bebyggelse
  Ubebygd hyttetomt.

  Diverse
  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  30 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000))

  46 142 (Omkostninger totalt)

  1 246 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter vil tilkomme når tomta blir bebygd. Kommunale avgifter pr. 2022: Renovasjon pr. år: kr. 1.475,-. Feie- og tilsynsavgift: kr. 322,-. Tilkoblingsavgift vann: kr. 31.425,-. Tilkoblingsavgift avløp: kr. 48.308,-. Abonnementsgebyr vann pr. år for hytte: kr. 2.575,-. Forbruk vann: kr. 26,- pr. m3 Abonnementsgebyr avløp pr. år for hytte: kr. 3.325,-. Forbruk avløp: kr. 33,- pr. m3 Satsene er hentet fra Vestre Slidre kommune sin hjemmeside.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt vil bli beregnet.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr 31 308,- Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. 31.20.2020.

  Andre utgifter
  Bomavgift kr, 50,- pr. tur. Sesongkort kan kjøpes. Når eiendommen er bebygd vil det tilkomme kr. 500,- i velavgift, ca kr. 3.500,- i brøyteavgift og ca. 600,- til vedlikehold av veg (samles inn av vellet). (Priser for 2022). Engangsavgift i byggeperioden til vegen Vaset Bru/Krokåne på ca. kr. 6000,-, samt til Ulsetvegen på ca. kr 6500,-. I tillegg kommer tilkoblingsavgift på strøm på ca. kr. 40 000,-, tilkoblingsavgift vann/avløp på ca. kr. 81 000,-. (Priser for 2022).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3452/67/40: 23.05.2022 - Dokumentnr: 551070 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Valdres Eiendomskontor AS
  Org.nr: 979 870 167
  Elektronisk innsendt
  04.03.1993 - Dokumentnr: 825 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3452 Gnr:67 Bnr:1
  04.03.1993 - Dokumentnr: 825 - Målebrev AREAL: 1396 M2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 73784 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0543 Gnr:67 Bnr:40


  Vei, vann og avløp
  Adkomst via privat veg. Kommunalt vann og avløp fram til nabotomtens grense. Ta kontakt med megler for ledningskart.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder reguleringsplan for Ulven Hyttegrend. Fritidsbolig. Kopi av reguleringsbestemmelsene følger vedlagt i salgsoppgaven. Utdrag av Reguleringsføresegner for Ulven Hyttegrend: 1 Bygg og Anlegg: Områder for fritidsbebyggelse: 1. Alle nye hytter/ fritidsboliger skal være tilkoplet offentlig vann- og avlaupsnett. Anneks kan dessuten koples til det kommunale VA-nettet. Tekniske anlegg; ledninger for vann, kloakk, strøm, TV, telefon mv. skal legges i bakken. Framføringa skal helst skje langs veger, eller VA-traseer. Planer for fellesanlegg skal være godkjent av kommunen før gravinga kan igangsettes. 2. Bygging på nye hyttetomter kan ikke igangsettes før arbeidet med opparbeiding av veg, vatn og avløp har kommet godt i gang. 3. Regulerte tomter kan ikke deles. Hver enkelt hyttetomt er en hytteenhet/bruksenhet, dvs at det kun skal være én bygning pr. tomt som skal ha alle funksjoner som selvstendig bruksenhet (kjøkken, bad, mv.) og at alle andre bygg er underordnete bygninger (anneks, sovehus) som ikke kan være selvstendig bruksenheter/boenheter. Utnyttingsgraden for byggeområda vert sett til maksimalt BYA = 18 % pr. tomt. I dette skal det regnes 36 m2 til utendørs parkering fram til det blir bygd garasje. Da reduseres arealkravet til utendørs parkering med 18 m2 pr. garasjeplass. På kvar hyttetomt kan det kun føres opp ei hytte, i tillegg til hytta kan det oppføres to mindre bygg (anneks/uthus/garasje), totalt tre bygg. Ingen av disse andre bygga skal være over 40 m2. Bygga skal plasseres i tunform med maksimal innbyrdes avstand på 12 meter (gjelder spesielt i forhold til hytte/anneks), og tilpasses terrengforholda på tomta. I plankartet er det på hver tomt vist et punkt, altså en konkret koordinat. Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 o og 30 o. Taktekkinga skal være torv, tre, eller skifer. Alle bygg på samme tomt skal ha same takvinkel og tekkemateriale. Hovedmøneretning på hytta skal ligge tilnærma parallelt med terrengkotene. På tomtene kan det godkjennes hytte med oppstue-løysing der møneretningen på oppstuedelen ligg på tvers av terrengkotene. Oppstue/ramloft kan maksimalt dekke 1/3 av grunnflaten på bygget. 4. Ved hytteplassering der hellingsgraden på det opprinnelige terrenget hytta beslaglegger er mellom 1:4 og 1:6, skal bredde på hytta ikke være over 8.0 meter, målt ved grunnmur. Det skal ikkje etablerast bygg med ytterkant meir enn 4 meter ut frå opphavleg terreng målt ved grunnmur. Det skal ikkje fyllas lengre ut enn 7 meter horisontalt ut frå opphavleg terreng målt ved grunnmur. Horisontal utfylling skal uansett ikkje medføre terrengendring på meir enn 2 meter målt vertikalt, i så fall må horisontal utfylling reduseres, jfr. vedlagt illustrasjon 1. Helling på opprinnelig terreng skal dokumenteres på byggesøknad. 5. For tomter som inngår i punkt 7 (bratt terreng), skal maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng ikke overstige 5,5 meter. For andre tomter som ikke bygges i bratt terreng er maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng sett til 6,1 m. Underetasje er ikke tillatt. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,8 meter, men kravet om maksimalt synlig grunnmur gjelder ikke ved eventuell utgangsdør. 6. Bygningene skal være tømra eller ha utvendig kledning i tre. Mindre deler av fasadene kan forblendes med skifer, eller annen naturstein. Ved overflatebehandling av bygningene må det velges farger frå fargekartet som er fastsett for Ulven hyttegrend. Refleksfritt glass skal brukes på større glassfasader. 7. Bestemmelsen for farger gjeld og for vindskier, tak og grunnmur. 8. Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser per tomt som skal dekke parkering på egen tomt, og ekstra parkering for gjester forutsettes på eigen tomt. Lagring og plassering av bobiler og campingvogner er forbudt etter at hovedhytta er tatt i bruk. Garasje/ uthus med bruksareal inntil 40 m2 kan oppføres inntil 2,0 m frå eiendomsgrense. Ved søknad/melding om tiltak, skal det medsendes situasjonskart som viser planlagte og aktuelle framtidige byggetiltak; kartet skal være i målestokk 1:500 eller større. Det skal dessuten leverast med snittegninger som viser eksisterende og nytt terreng. Fyllinger og skjæringer skal målsettes både i plan og snitt. Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende tomter, det skal være tilnærma massebalanse i tverrsnittet. 9. Ved oppsetting av parabolantenne, skal antenna plasseres lavere enn mønet og ha samme farge som hytta. 10. Flaggstenger/portaler er ikke tillatt innen planområdet. 11. Oppføring av gjerde er ikke tillatt. Kommunen kan likevel godkjenne søknad om oppføring av gjerde av inntil 500 m2 (inkl bebygd areal) inngjerding som sikring mot beitedyr. Ved oppføring av gjerde skal det etableres tregjerde med utadslående grind, med høyde mellom 1,0 og 1,2 meter, og gjerdet skal ikke settes nærere tomtegrense enn 2 meter. Trådgjerde eller piggtråd er ikke tillatt. Alle gjerder skal vedlikeholdes normalt, og dersom et gjerde utgjør fare for beitedyr/vilt, kan kommunen kreve det fjerna. 12. Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for V. Slidre kommune skal brukes. 13. Mest mulig av den eksisterende vegetasjonen bør ivaretas ved bygging. 14. Privatiserende tiltak som stabbesteiner nær tomtegrense, planering av uteareal og andre tiltak som kan avgrense ferdsel gjennom området/tomtene er ikke tillatt (oppramsing er ikke uttømmende). 15. Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emmiterende (lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Som styring av utebelysningen skal brukes timer, ikke bevegelsessensor. For belysning av annet enn funksjonell inngangsbelysning kreves søknad om byggetillatelse. Vi viser til utfyllende informasjon i "Reguleringsføresegner for Ulven Hyttegrend" som følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Det gjelder 0-konsesjonsgrense i Vestre Slidre kommune. Tomta kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 200 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  30 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000))

  46 142 (Omkostninger totalt)

  1 246 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  46142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 9.900,- oppgjør og tinglysing kr. 5.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 1.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 14.900,- samt provisjon kr. 35.000,-. Dette dekkes av selger.

Dokumenter

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev