aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Brekkveien 1945
Velkommen til Brekkveien 1945

RØROS Brekkveien 1945

Flott hytte med uthus og selveiertomt i Brekkveien 1945! Fantastisk turområde. Ca. 15 min kjøring fra Røros

 • kr 1 390 000
 • BRA 68 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 390 000
 • Omkostningerkr 51 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 441 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1982
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Tomt1 074.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)) 51 792,- (Omkostninger totalt) 1 441 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse - Fritidsbolig, 1. etasje.jpg
Velkommen til Brekkveien 1945! En flott hytte med selveiertomt i fantastisk tur- og friluftsområde. Uthus med do og bodareale. Fritidsboligen inneholder: Fritidsbolig: 1. etasje: P-rom: vindfang, kjøkken, stue, soverom (2 stk), bad, do. S-rom: bod. Uthus: 1. etasje: P-rom: do. S-rom: bod Velkommen til en trivelig visning!
Stue

Brekkveien 1945, Trøndelag

 • Tomt
  1074.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Flott opparbeid naturtomt med adkomstrett og egen avkjørsel fra Brekkveien. Terrenget på eiendommen har slak helling fra sør-vest mot nord-øst.

  Beliggenhet
  Hytta ligger langs Brekkveien ved Stenbergveien hyttefelt. Feragen statsallmenning like ved.

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Bebyggelse
  Spredt fritidsbebyggelse og gårdsbruk i nærområdet.

  Byggemåte
  Fritidsbolig: Grunnmur: Grunnmuren er utført av en ringmur av støpt betong. Videre er konstruksjonen av et trebjelkelag anlagt på underliggende ringmur. Det antas at trebjelkelaget er isolert med rundt 15 cm mineralull. Det er kryperom under fritidsboligen. Det er i henhold til bygningstegninger også supplert med betongpilarer i kryperommet under fritidsboligen. Vegger med vinduer og dører: Veggkonstruksjonen er oppført av et bindingsverk av tre. Konstruksjonen antas å være isolert med mineralull, antatt 10 cm basert på vanlig byggemetode på oppføringstidspunktet. Veggkonstruksjonen er kledd utvendig med stående behandlet tømmermannspanel av tre. Vinduer i fritidsboligen er utført av 1+1 lags koblede vinduer med rammeverk av tre, kombinert med tre-lags isolerte vinduer med rammeverk av tre på et av vinduene i stue, samt på et av soverommene og bad. Hovedinngangsdør er av en isolert tredør. Verandadør er av en tredør med 1+1 lags koblet glass i vindu. Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen er oppført som et saltak. Konstruksjonen er oppført av rundåser av tømmer og av taksperrer av tre anlagt på disse. Konstruksjonen antas å være isolert med rundt 15 cm mineralull basert på vanlig byggemetode på oppføringstidspunktet. Takkonstruksjonen er luftet ved raft. Tekking: Taket er tekket med aluminiumstakplater. Undertaket er i henhold til eier av asfaltpappshingel. Vindskier, frontbord og toppbord er av behandlet treverk. Det er montert snøfangere på taket. Takrenner, nedløp og takfotbeslag er av plastbelagt stål. Uthus: Grunnmur: Grunnmuren er utført av et trebjelkelag anlagt på underliggende betongpilarer. Vegger med vinduer og dører: Veggkonstruksjonen er oppført av et uisolert bindingsverk av tre. Veggkonstruksjonen er kledd utvendig med stående behandlet tømmermannspanel av tre. Vinduer er av 1+1 lags koblede vinduer med rammeverk av tre. Enkel tredør som inngangsdør. Takkonstruksjon: Takkonstruksjonen er oppført som et saltak. Konstruksjonen er oppført av plassbygde takstoler av tre. Konstruksjonen er uisolert. Tekking: Taket er tekket med aluminiumstakplater. Undertaket er av taktro av tre. Vindskier, frontbord og toppbord er av behandlet treverk. Takrenner, nedløp og takfotbeslag er av plastbelagt stål.

  Innhold
  Fritidsbolig: 1. etasje: P-rom: vindfang, kjøkken, stue, soverom (2 stk), bad, do. S-rom: bod. Uthus: 1. etasje: P-rom: Do. S-rom: bod.

  Standard
  Forhold som har fått TG3 i tilstandsrapporten: - Etasjeskille mot gulv/grunn - Våtrom/bad Forhold som har fått TG2 i tilstandsrapporten: - Nedløp og beslag - Takkonstruksjon/loft - Vinduer - Radon - Pipe og ildsted - Avtrekk kjøkken For mer informasjon, se vedlagte tilstandsrapport. Fritidsbolig: 1. etasje: Vindfang: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: ytterdør. Bod: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: diverse hyller. Kjøkken: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: gassfyrte kjøleskap, benkeplate av laminat, diverse hyller, benkeplate av tre, underskap/skuffer av malte trefronter, røykvarsler, gassfyrt komfyr med stekeovn og koketopp, overskap av malte trefronter, vaskekum med to-greps blandebatteri. Stue: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: vedovn, verandadør, peis, sotluker, sentral og batteri for solcelleanlegg. Soverom: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: Soverom: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: lagringshems. Bad: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: dusjkabinett, gassfyrt varmeovn, vanntank, vannpumpe, vaskeservant med to-greps blandebatteri, underskap av trefronter, speil, gassfyrt varmtvannsbereder. Do: tregulv, trepanel på vegger, trepanel i himling. Diverse utstyr: gassfyrt varmeovn, gassfyrt forbrenningstoalett, urinal, overskap av trefront.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Nye vinduer i 2015 - Ny taktekking 2016

  Parkering
  Oppstillingsplasser på egen tomt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)) 51 792,- (Omkostninger totalt) 1 441 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedfyring

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  3635

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er fordelt på følgende poster: - Eiendomsskatt: 1 425,- - Feiing: 500,- - Renovasjon: 1 710,- Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Formuesverdi sekundær
  308696

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5025/132/966: 18.11.1981 - Dokumentnr: 5676 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:163 01.01.2018 - Dokumentnr: 183989 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1640 Gnr:132 Bnr:966 30.06.2021 - Dokumentnr: 793928 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:163

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen. Dette var ikke vanlig på den tiden da hytta ble bygget. Bygningene er for øvrig byggeanmeldt i følge Røros kommune. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, med det er avvik fra disse. Det er noe endret inndeling internt i fritidsboligen. Det vurderes at endringer ikke utløser søknadsplikt. Iflg. Takstmann.

  Vei, vann og avløp
  Vei/adkomst: Avkjørsel til eiendommen fra offentlig vei (fylkesvei). Det foreligger avtale vedrørende veirett. Det er ikke sjekket om det foreligger avkjøringstillatelse. Dette anbefales sjekket hos Statens vegvesen. Vann: Det er ikke innlagt vann i fritidsboligen. Det er vannpost på eiendommen. Det innvendige sanitæranlegget er av enkel karakter. Det er en vanntank av plast hvor det er muligheter for tilkobling av vannpumpe. Videre er det enkle plastrør som fører vann frem til gassfyrt varmtvannsbereder og vask/dusjkabinett. Baderommet brukes i dag ved at en bærer inn vann. Avløp: Det er ikke etablert avløpsanlegg på eiendommen. Direkte utslipp av gråvann fra kjøkken og bad. Avløpsanlegget er av enkel karakter. Det er avløpsrør, antatt med direkte utslipp av gråvann, av plast både fra vask og dusj. Det er også et eget solcelleanlegg for vannpumpe og forbrenningstoalett, sentral og batteri plassert på soverom.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av "Kommuneplanens arealdel 2019-2029", ikrafttredelsesdato 27.05.2021. Arealformålet er avsatt til "fritidsbebyggelse, områdenavn EF29".

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-)) 51 792,- (Omkostninger totalt) 1 441 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  51792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 30 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 000,- oppgjørshonorar kr 5 900,- og visninger kr 3 000-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale . Alle beløp er inkl. mva.

Martin Gabrielsen

Megler

Martin Gabrielsen

91 86 10 16

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev