aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gjøsvika V.
Velkommen til Gjøsvika V.

RØROS Gjøsvika V

Gjøsvika V: Ene-/tomannsboligtomter samt tomteområder for salg.

 • kr 950 000 - 4 600 000
 • Priser fra og tilkr 950 000 - 4 600 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 950 000 - 4 600 000
 • Omkostninger fra og tilkr 42 792 - 134 042
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 992 792 - 4 734 042
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 401 BNR. 37
 • Informasjon om meglerforetaketEiendomsmegleren i Fjellregionen AS Kjerkgata 3 7361 Røros
 • OppdragsansvarligTommy Nyrud
 • Oppdragsnummer1705235007
 • Det må betales dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesum pr. tomt. I tillegg tinglysningsgebyr på kr 585, pantedokument på kr 585,- og 172 kr for panteattest kjøper. Det må også innbetales en startkapital til velforeningen på kr 2.000,- pr. tomt. Tilkoblingsgebyr for strøm, vann og avløp faktureres hver enkelt kjøper i etterkant fra netteier (Ren Røros, strøm) og kommunen (vann og avløp).

Meld deg på visning!

Påmelding
Plankart Gjøsvika V med tomtenummer.
Gjøsvika V.

Gjøsvika V, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Tomteområdet Gjøsvika V er en fortsettelse av boligbyggingen som har foregått i Gjøsvika gjennom de siste ca 20 årene. Gjøsvika V består av sju ene-/tomannsboliger-tomter samt sju tomteområder for småhusbebyggelse. Ene-/tomannsbolig-tomtene har en størrelse fra 909 kvm - 988 kvm. Tomteområdene en størrelse fra 1,9 daa - 4,8 daa. Se tomtekart og komplett prisliste i salgsoppgaven. Tomter for ene-/tomannsboliger: Pris: Tomt 1, 930 kvm: 1.000.000,- + omk. Tomt 2, 909 kvm: 950.000,- + omk. Tomt 3, 909 kvm: 950.000,- + omk. Tomt 4, 909 kvm: 950.000,- + omk. Tomt 5, 909 kvm: 950.000,- + omk. Tomt 6, 955 kvm: 975.000,- + omk. Tomt 7, 988 kvm: 1.000.000,- + omk. Tomteområder: Tomt 8/BKS1, 1,9 daa.: 2.000.000,- + omk. Tomt 9/BKS2, 2,8 daa.: 2.900.000,- + omk. Tomt 10/BKS3, 1,9daa.: 2.000.000,- + omk. Tomt 11/BKS4, 2,5 daa.: 2.400.000,- + omk. Tomt 12/BKS5, 2,9daa.: 2.800.000,- + omk. Tomt 13/BKS6, 3,1 daa.: 3.000.000,- + omk. Tomt 14/BKS7, 4,8 daa.: 4.600.000,- + omk.

  Priser fra og til
  kr 950000 - 4600000

  Omkostninger fra og til
  kr 42792 - 134042

  Generell orientering
  Tomtene som selges er under fradeling fra gnr 401, bnr 37. Oppmålingsforretning av hver enkelt tomt vil foretas til våren når snøen er borte. I tomteprisen er oppmålingsforretningen inkludert. Kostnader for påkobling av strøm, vann og avløp kommer i tillegg til tomteprisen. Denne faktureres direkte til tomtekjøper fra netteier (Ren Røros, strøm) og kommunen (vann og avløp).

  Garasje/parkering
  Opparbeides på hver enkelt tomt. Se forøvrige reguleringsbestemmelsene for nærmere info.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Det vil for selgers regning bli opparbeidet felles lekeplass på område kalt f_BLK1. Lekeplassen vil bli utstyrt med diverse lekeapparater. Drift og vedlikehold av lekeplassen vil etter ferdigstillelse ivaretas av Velforeningen Gjøsvika V. Velforeningen opprettes i forbindelse med salg av tomtene, og til foreningen må det velges et styre. Det vil bli pliktig velforeningskontingent for hver enkelt boenhet i Gjøsvika V.

 • Info om eiendomsskatt
  Ikke fastsatt.

  Info om formuesverdi
  Ikke fastsatt.

  Info om vannavgift
  Ikke fastsatt.

  Velforening
  Pliktig medlemsskap i velforeningen Gjøsvika V. Velforeningen opprettes i forbindelse med salg av tomtene, og til foreningen må det velges et styre. Det vil bli en pliktig velforeningskontingent for hver enkelt boenhet i Gjøsvika V. Velforeningskontingenten vil settes til kr 500,- pr boenhet. I tillegg må det innbetales en startkapital på kr 2.000,- pr. solgt tomt.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5025/401/37: 13.12.1902 - Dokumentnr: 900069 - Erklæring/avtale Hefter i ideell 20/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Grensegangssak Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:93 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 12.12.1908 - Dokumentnr: 900131 - Utskifting Hefter i ideell 20/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:105 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 14.07.1937 - Dokumentnr: 954 - Erklæring/avtale Hefter i ideell 1/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:329 Gjelder denne registerenheten med flere 14.07.1937 - Dokumentnr: 901676 - Erklæring/avtale Hefter i ideell 20/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:93 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 06.09.1938 - Dokumentnr: 901703 - Elektriske kraftlinjer Hefter i ideell 1/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Rettighetshaver: Røros Elektristitetsverk AS Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:90 Gjelder denne registerenheten med flere 12.09.1944 - Dokumentnr: 822 - Erklæring/avtale Hefter i ideell 1/21 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Grensegangssak Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:101 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 19.04.1958 - Dokumentnr: 619 - Jordskifte Hefter i ideell 4/7 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:106 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 13.03.1970 - Dokumentnr: 767 - Erklæring/avtale Hefter i ideell 1/7 av matrikkelenhet tilhørende: Røros Tomteselskap AS Grensegangssak Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:105 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.1990 - Dokumentnr: 955 - Jordskifte Gjøsvika sameie Overført fra: Knr:5025 Gnr:132 Bnr:96 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 09.02.2023 - Dokumentnr: 147080 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5025 Gnr:401 Bnr:1

  Vann, vei og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. Før byggestart må kjøper betale til Røros kommune gjeldende tilkoblingsavgifter for vann og avløp. Røros kommunes gebyrregulativ finner du må kommunens nettsider.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  EIendommen omfattes av reguleringsplanen for Gjøsvika V. Planen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i planen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakese.

  Viktig informasjon
  Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet/ved kjøp av en tomt i et tomtefelt, også etter innflytting har funnet sted. Tomtene vil bli bebygd på ulike tidspunkt og som kjøper må man regne med en periode med byggearbeider, støv og anleggsstøy. Det er lagt ned fiber fra både Ren Røros Digital og Telenor. Som kjøper at tomt aksepterer man at kontaktinfo blir utlevert til begge aktører for å motta tilbud på fiber. Man står fritt til å velge den aktøren man selv ønsker.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev