aktiv-eiendomsmegling
4335489_1-xgsdab1.jpg
4335489_1-xgsdab1.jpg

HJELMELAND Sandangervågen

Sandangervågen - Store FRITID- / BOLIG - tomter med fin utsikt og mulighet for båtplass. Ingen byggeklausul.

 • kr 990 000 - 1 150 000
 • Priser fra og tilkr 990 000 - 1 150 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 990 000 - 1 150 000
 • Omkostninger fra og tilkr 40 982 - 44 892
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 030 982 - 1 194 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt1 700 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 91 BNR. 83
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235009
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkeltetomt. Eks. ved kjøp av tomt nr 1: Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 24 750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Mulighet for å kjøpe båtplass og sjøbod kr 190.000,-

Sandangervågen, Rogaland

 • Om prosjektet
  Tomtene i Sandangervågen er et lite tomtefelt med kun 4 tomter og alt ligger klart med veg, vann og avløp. 2 ER SOLGT! Ingen byggeklausul på tomtene. Tomtene er regulert til boligformål, men det er ingen bo-plikt i Hjelmeland kommune så man kan benytte eiendommen som et feriested om ønskelig. Mulighet for å kjøpe båtplass og naustbod i Sandangervågen for kr 190.000,-

  Priser fra og til
  kr 990000 - 1150000

  Omkostninger fra og til
  kr 40982 - 44892

  Garasje/parkering
  På egen eiendom. Garasje er tillatt med inntil 50 kvm BYA.

  Tomteareal
  1700m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Selveide tomter fra ca 1500 kvm til ca 1700 kvm Tomt 1: ca 1700 kvm Tomt 2: SOLGT Tomt 3: ca 1700 kvm Tomt 4:SOLGT Tomtene er ikke ferdig fradelt enda og eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

 • Velforening
  Pliktig medlemskap i velforening for Sandangervågen. Årlig kontingent er pr dags dato kr 4.500,-

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1133/91/83: 22.07.1904 - Dokumentnr: 901284 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.10.1909 - Dokumentnr: 906071 - Best. om båt/bryggeplass Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.08.1946 - Dokumentnr: 964 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:5
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.03.1956 - Dokumentnr: 990124 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.11.1978 - Dokumentnr: 6503 - Jordskifte Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.11.1982 - Dokumentnr: 6919 - Erklæring/avtale VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.2000 - Dokumentnr: 5793 - Fredningsvedtak VEDR. KÅDA NATURRESERVAT
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.07.2006 - Dokumentnr: 5383 - Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: LYSE NETT AS
  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Bestemmelser om vedlikehold
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.10.2007 - Dokumentnr: 853943 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:28
  Bestemmelse om parkering
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vann og kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.03.2008 - Dokumentnr: 247426 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:18
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.03.2008 - Dokumentnr: 247562 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:15
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.12.2009 - Dokumentnr: 995394 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lnett AS
  Org.nr: 980 038 408
  Avtale om rettigheter og plikter i forbindelse med etablering og drift av frittstående nettstasjon.
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.05.2010 - Dokumentnr: 373521 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lnett AS
  Org.nr: 980 038 408
  Avtale om høyspenningsanlegg
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.09.2021 - Dokumentnr: 1087070 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:80
  Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:81
  Rettighetshaver: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:82
  Overført fra: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.10.2021 - Dokumentnr: 1304537 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 031 204
  Elektronisk innsendt
  20.09.2021 - Dokumentnr: 1160275 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  20.09.2021 - Dokumentnr: 1160316 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:1133 Gnr:91 Bnr:13
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomtene er regulert til boligformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev