aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til nye eksklusive boliger i Soleveien 11. Pressentert av Thomas Otterbech og Kaia H. Dahle
Velkommen til nye eksklusive boliger i Soleveien 11. Pressentert av Thomas Otterbech og Kaia H. Dahle

SANDEFJORD Soleveien 11 A, B og C

Boligbytte* Eksklusive bolig i rekke med høy standard. Utsikt mot fjorden, nærhet til sjø, turområder og skoler.

 • kr 7 990 000 - 8 500 000
 • Priser fra og tilkr 7 990 000 - 8 500 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 7 990 000 - 8 500 000
 • Omkostninger fra og tilkr 42 592 - 42 592
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 8 032 592 - 8 542 592
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til150 - 150 m²
 • Tomt1 022 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 129 BNR. 156
 • Informasjon om meglerforetaketSandefjord og Andebu Eiendomsmegling AS Rådhusgata 17 3211 Sandefjord
 • OppdragsansvarligThomas Peder Otterbech
 • Oppdragsnummer1311235003
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 1.650.000,- pr. enhet. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 41.250,- pr. enhet Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Gebyr for pantattest kr. 206,- Totale omkostninger ca. kr. 42.506,- (lavere omkostninger ved kjøp av ny bolig) Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Toppetasjen blir et stort nydelig rom med mye lysinnslipp. Stor deilig balkong ut fra stuen og kjøkkenet

Soleveien 11 A, B og C, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  Soleveien 11 A - C er et utbyggingsområde som skal utvikles i et byggetrinn. Byggingen er bestemt skal settes i gang våren 2023 Eiendommene består av 3 eksklusive rekkehus med utsikt mot sjøen og solen. Ligger i kommuneplanen avsatt til boligformål

  Priser fra og til
  kr 7990000 - 8500000

  Omkostninger fra og til
  kr 42592 - 42592

  Fellesareal i bygg
  Felles innkjøring fra Soleveien med asfaltert gårdsplass, opparbeidet fellesområder.

  Garasje/parkering
  I egen carport med plass til 2 biler av normal størrelse og parkering. Se utomhusplan

  Boder
  Bod og teknisk bod i underetasje. se plantegning.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Vi har gleden å starte salget i februar 2023. Utbygger har bestemt at byggestart skjer nå på våren i 2023. Da vil det være mulig med innflytting høsten 2023 eller tidlig første kvartal 2024. Dette avtales med megler når avtale inngås. * Mulighet for boligbytte. Det vil si at utbygger kjøper din bolig til avtalt pris, slik at du ikke trenger å tenke på risiko med å sitte med 2 boliger. Kontakt megler for ytterligere informasjon. Dette er et ypperlig tilbud til deg som ikke ønsker å sitte med 2 boliger etter et nytt kjøp eller at du ikke får solgt.

  Tomteareal
  1022m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca. 1 022 kvm som seksjoneres. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Det vurderes en nedgravd søppelløsning på tomten for best utnyttelse av tomten.

 • Kjøkken
  Det leveres et moderne kjøkken i tidløs design som standard. Kjøkken leveres komplett med hvitevarer. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålkum. Laminert benkeplate.

  Bad
  Bad leveres flislagt på vegger og gulv med moderne fliser. På bad leveres dusjvegger og baderomsmøbel ihht plantegning med vask og speil. Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse. Det leveres vegghengt toalett.

  Garderobe-fasiliteter
  Det avsettes plass til 1 meter garderobe pr. inntegnet sengeplass.

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Konstruksjon
  Tre og betong

  Fasade
  Treverk

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Terrasse leveres med gulv i impregnert furu.

  Trapper
  Det leveres innvendig trapper med trinn av heltre lakkert eik og rekkverk i hvitmalt utførelse.

  Heiser
  Ikke heis

  Ventilasjon
  Boligene leveres med balansert ventilasjon, prosjektert ihht. gjeldende krav.

  Brannsikring
  Brannslukningsutstyr leveres i henhold til forskrifter.

  Dører og vinduer
  Vinduer: Vinduer leveres ihht. Gjeldende TEK. Vinduene leveres ferdigmalt fra fabrikk. Noen vinduer har fastkarm. Åpningsbare vinduer leveres med låsing i luftestilling. Ytterdører: Ytterdører leveres i malt utførelse fra fabrikk. FG godkjent sikkerhetslås leveres. Trådløs ringeklokke vil bli levert. Balkongdør leveres med FG-godkjente låser. Innvendige dører: Det leveres Urban Visjon 1, klassisk hvit med karm og dempelist fra Kloppen Trevare AS . Dørene leveres behandlet fra fabrikk. Glatte gerikter leveres malt med synlige spikerhull.

  Bodløsning
  Bod og teknisk bod i underetasje. se plantegning.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det tilrettelegges for fiber.

  El-anlegg
  Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav. Alle kontaktpunkter er jordet. Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg og det benyttes kun automatsikringer. Antall elektriske punkter i boligen er i henhold til NEK 400. Varmekabler blir lagt på alle flislagte flater. Det blir levert opplegg for fremtidig montering av solcelle anlegg.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Info om vannavgift
  Kommunen kan kreve at det blir installert vannmåler. Hver eier betaler ut i fra eget forbruk

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Andebu Sparebank vil være behjelpelig med finansiering Knut Stenersen Autorisert finansiell rådgiver Telefon: 33438324

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/129/156: 19.01.1988 - Dokumentnr: 404 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.05.1967 - Dokumentnr: 2069 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3804 Gnr:129 Bnr:47
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1124663 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:129 Bnr:156


  Adgang til utleie
  Boligen kan leies ut i sin helhet.

  Vann, vei og avløp
  Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Dagen satser er kommunale avgifter ca. kr. 12.000,- pr år. pr. bolig. Det tas forbehold om endringer av satsene.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Boligene er søkt og godkjent i Sandefjord kommune som har gitt igangsettelsestillatelse. Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan (24.9.2019) er avsatt til LNRF areal fra nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende, boligbebyggelse - nåværende og gul sone iht. T-1442. Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid for Soleveien 9 og 11 med tankle på boligutvikling.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 35000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 35.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Dokumenter

Thomas Peder Otterbech

Megler

Thomas Peder Otterbech

97 08 70 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev