aktiv-eiendomsmegling
Stuen ligger i åpen løsning med kjøkkenet.
Stuen ligger i åpen løsning med kjøkkenet.

SKONSENG Lappheia 2A

Tiltalende og delikat halvpart av tomannsbolig | 2 gode soverom | Lekkert bad | Terrasse | Garasje

 • kr 1 350 000
 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 350 000
 • Omkostningerkr 17 325
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 161 325
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformAndel
 • Byggeår2019
 • Soverom2
 • ArealP-rom 66 m²
 • Tomt1 134.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 350 000 (Prisantydning) 1 794 000 (Andel av fellesgjeld)   3 144 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   18 733 (Omkostninger totalt)   3 162 733 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere Lappheia 2 A - En moderne og pen halvpart av tomannsbolig med idyllisk og landlig beliggenhet på Skonseng. Skonseng er et meget ettertraktet og populært boligområde. Her er det veletablerte nabolag med voksne og småbarnsfamilier. Boligen ble oppført i 2019 og er innbydende og moderne i naturskjønne omgivelser. Boligen hviler på en romslig tomt og har blant annet stor terrasse, garasje og rikelig med bodplass. Kjøkkenet er godt utstyrt og i lekker åpen løsning med stuen. Fra stuen har du utgang til en solrik balkong. Du finner to gode soverom, samt et smart planløst bad. Her er det kort vei til Skonseng Naturbanehage, Skonseng skole og Joker Røssvoll. Meld deg på visning så ses vi!
Her får du også en halvpart av dobbeltgarasjen, samt egen utebod.

Lappheia 2A, Nordland

 • Tomt
  1134.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass. Sameiet tomt som har ett areal på ca. 1 134 m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ca. 1,7 km fra Røssvoll og om lag 14,4 km fra Mo i Rana sentrum. På Røssvoll og Skonseng finner du dagligvarebutikk, campingplass, skole og barnehage m.m. Mo i Rana sentrum tilbyr ett rikt rekreasjonstilbud samt kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en 1/2-part av en vertikaldelt tomannsbolig fra 2019, bygd over totalt 1 plan. Til leiligheten hører det med en garasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Skonseng Naturbanehage, Skonseng skole og Storforshei ungdomsskole.

  Skolekrets
  Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Skolebuss, ellers er det begrenset kollektiv transport.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med støpt betongsåle på grunn, ringmurer av isolerte betongblokker. Yttervegger av bindingsverk av tre, utvendig tekket med liggende kledning. Pulttak takkonstruksjon, utvendig tekket med asfaltpapp. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 01.06.2023 av Thomas Grindstrand Dikvold for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ingen bemerkninger i sin egenerklæring.

  Innhold
  Bad/vaskerom, Stue/kjøkken, Entré, Bod, 2 Soverom Terrasse på ca. 26,9 m2. Andre bygg: Garasje Bruksareal andre bygg: 22 m²

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vannbrett over vindu på stuen er skadet/bunglet. Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom Det er avvik: Det er avvik i fuger mellom sokkelflis, bunnlist og våtromsplater. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/vaskerom Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Drensåpningen til rørskapet er plassert i våtsonen bak dusjkabinettet og er ikke tilstrekkelig tettet. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke etablert tilfredsstillende stakemuligheter på avløpsanlegget, utover staking via sluker.   Forhold som har fått TG3: Ingen. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Dekodere og modem kan være borettslagets/aksjelagets/sameiets eiendom og skal da følge med. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Inngår i felleskostnadene.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  If Skadeforsikring

  Polisenummer
  SP0002185958

  Diverse
  Lovlighet: 1/2-part av tomannsbolig Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er bygget et takoverbygg over inngangspartiet som ikke er i de godkjente tegningene. Garasje Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 350 000 (Prisantydning) 1 794 000 (Andel av fellesgjeld)   3 144 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   18 733 (Omkostninger totalt)   3 162 733 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  B

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  348472

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1254499

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  Boligen fikk igangsettingstillatelse den 30.01.2018 og fikk utstedt ferdigattest den 17.09.2020.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet privat vannverk Eiendommen er tilknyttet privat avløp

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse iht. reguleringsplan for "Lappheia", plan-ID 5014. Ikrafttredelse 01.09.2015. Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato 28.06.2016. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at det er et pågående ønske om bygging på nabotomta i Lappheia 4. Her kan Rana kommune kontaktes om man ønsker ytterliggere info.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer. 

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 350 000 (Prisantydning) 1 794 000 (Andel av fellesgjeld)   3 144 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 7 493 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   18 733 (Omkostninger totalt)   3 162 733 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  17325

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast vederlag tilsvarende 35.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 5.500,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev