aktiv-eiendomsmegling

OSENSJØEN VEST - Romslig fritidstomt med flott utsikt mot Osensjøen!

 • 450 000
 • PRISANTYDNING450 000
 • OMKOSTNINGER27 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER477 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 384 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  27 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  477 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Osskogen 20, Innlandet

 • Tomten har en fin beliggenhet ved Osensjøens vestside, litt høyt i terrenget. Dette gir en luftig og fri følelse på tomten og en nydelig utsikt mot sjøen. Tomten er innrammet med skog som gir en skjermet og lun plass. Her kan du bygge drømmehytta med god beliggenhet og ta for deg av områdets urørte villmark og vakre natur.

  Osensjøen er kjent for sine naturskjønne omgivelser og har ypperlige fiskemuligheter i sjøen og elver.Osensjøen kan også by på utallige muligheter for alle typer vannaktiviteter som kajakk, kano, vannski, vindsurfing osv. På sjøen er det mulighet for å benytte motorbåt og flere områder langs strandlinjen har flotte badestrender.

  Områdene rundt Osensjøen har ypperlige muligheter for jakt og fiske på bla. elg, rådyr, bever og småvilt gjennom deltakelse/ medlemskap i lokale jakt- og fiskelag. Området består av flere fiskerike vann og elver, hvor alle har tilgang ved kjøp av fiskekort.

  På vinterstid kan du nyte lange skiturer eller reise til familievennlige Furutangen alpinsenter med 2 skitrekk og 5 nedfarter.
  Trysilfjellet, som er ett av landets beste og største alpinanlegg med 31 heiser og 65 nedfarter ligger kun ca.1 times kjøretur fra hytta. Her finner man også Trysilfjellet Golf, som kan by på et flott anlegg med både 9 og 18-hulls bane.

  Fra tomten er det ca 17 km til Nordre Osen med dagligvarebutikk, samt Osen Landhandleri med blant annet interiør, maling, garn, souvernier og kafé. Det er også ca. 16 km Coop Marked i Søre Osen.
 • Hyttetomt
 • Tomt på ca. 1 384,6 kvm. Tomten er tilnærmet flat. Tomten består i dag av naturtomt med stebundet vegetasjon, samt med furu- og grantrær. Hogst av tomten må påregnes av kjøper.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Tomten er ikke tilknyttet vann- og avløp.

  Ihht. kommuneplanen skal det opparbeides felles godkjent vannanlegg i området. I nye felt skal det legges opp til fellesanlegg for avløp, fortrinnsvis fellesanlegg for hele feltet under ett. Innlegging av vann tillates dersom det foreligger godkjent utslippstillatelse. Det vises til kommuneplan side 12/45 (ligger vedlagt i salgsoppgaven).
 • Ikke fastsatt.

  Ved første gangs verdsetting skal formuesverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30% av markedsverdi, eventuelt til 30% av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. Formuesverdien på fritidseiendommer som ligger vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, skal settes ned når skattyter krever det.
 • Iht. Trysil kommune er ingen gebyrer registrert.

  Avgifter som vil påløpe er eiendomsskatt, hytterenovasjon og evt. feie/tilsynsgebyr.
 • Utover de kommunale avgiftene vil det påløpe faste løpende kostnader for bla. elektrisitet, ved, forsikringer, TV/internett etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har. Det vil også komme utgifter til drift av vann, avløp og vei.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) på andre eiendommer:
  (3421-88/17, 3421-88/202, 3421-88/206, 3421-88/207):
  Dagboknr. 500818-2/200, tinglyst den 19.06.2013. Gjelder "Bestemmelse om veg".

  (3421-88/17, 3421-88/202, 3421-88/206, 3421-88/207):
  Dagboknr. 500818-4/200, tinglyst den 19.06.2013. Gjelder "Bestemmelse iflg. skjøte".

  (3421-88/17, 3421-88/202, 3421-88/206, 3421-88/207):
  Dagboknr. 500818-5/200, tinglyst den 19.06.2013. Gjelder "Bestemmelse om vannrett".

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Osskogen Hytteområde HB7609, fra 2009. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2025, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse.
 • Gnr. 88 Bnr. 193 i Trysil kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, ihht. vilkår.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 8.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Dag Knudsen
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev