aktiv-eiendomsmegling
I sjøparken får man en unik nærhet til sjø og kanalliv.
I sjøparken får man en unik nærhet til sjø og kanalliv.

STAVERN Agnespassasjen 80

STAVERN - Nytt byggetrinn i unike Sjøparken. 2 salgstrinn i ØY 3 BYGG D/E - 15 solgte.

 • kr 1 550 000 - 5 250 000
 • Priser fra og tilkr 1 550 000 - 5 250 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 1 550 000 - 5 250 000
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 100 000 - 10 500 000
 • Omkostninger fra og tilkr 6 132 - 6 132
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 106 132 - 10 506 132
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 8 678 - 25 071
 • Areal primærareal - fra og til41 - 109 m²
 • Areal bruksareal - fra og til41 - 114 m²
 • Tomt4 235 m²
 • EierformAndel
 • MatrikkelGNR. 4046 BNR. 326
 • Informasjon om meglerforetaketLarvikmeglern AS Prinsegata 2C 3256 Larvik
 • OppdragsansvarligAleksander Berg
 • Oppdragsnummer1303235002
 • Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,- Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,- Grunnboksutskrift: kr. 202,- Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse. Samlet andelskapital vil utgjøre borettslagets formelle egenkapital når borettslaget tar over drift av eiendommen.

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrasjon fra baksiden av bygget

Agnespassasjen 80, Vestfold

 • Om prosjektet
  Sjøparken Agnes er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn. Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E består av 41 leiligheter og ligger på felt B3 i områdets reguleringsplan. Boligene i dette byggetrinnet vil bli solgt som andelsleiligheter tilknyttet Sjøparken borettslag Øy 3 Bygg D/E som blir stiftet før innflytting. Borettslaget blir eier av gnr. 4046, bnr. 326. Borettslagets organisasjonsnummer, andelsnummer samt endelig adresse vil bli tildelt før innflytting. Forkjøpsrett er avklart og nå vil prinsippet "første mann til mølla" gjelde, dette vil si første som sier at han/hun vil kjøpe en leilighet til annonsert pris får kjøpe. Prosjektet selges til faste priser og uten budgivning.

  Priser fra og til
  kr 1550000 - 5250000

  Omkostninger fra og til
  kr 6132 - 6132

  Generell orientering
  Bebyggelsen vil bestå av 41 andelsleiligheter, organisert som et borettslag. Hver leilighet får garasjeplass og sportsbod i kjelleretasjen og med heis til de forskjellige etasjeplanene. Prosjektet vil ha en gjennomgående god kvalitet på valg av løsninger og materialvalg både når det gjelder interiør og eksteriør. Det blir flotte tregulv/parkett på gulvene, sparklet og malte vegger, fine flislagte bad og kjøkkeninnredning av god kvalitet osv. God komfort med ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og vannbåren gulvvarme i entré, stue og kjøkken. Se for øvrig leveransebeskrivelsen i salgsoppgaven for mer detaljert beskrivelse av byggemåte og standard.

  Garasje/parkering
  Leilighetene får parkeringsplass i felles p-kjeller.

  Boder
  Det følger med bod i tilknytning til p-kjeller.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Forkjøpsrett er avklart og leilighetene selges etter "førstemann til mølla" prinsippet. Byggestart vil være avhengig av salg. Ved tilfredsstillende salg er forventet byggestart 2. kvartal 2023 - det er beregnet ca. 24 måneder byggetid. Dette gjelder for bygg D. For bygg E er det forkjøpsrett for medlemmer i Labo med frist for å melde seg 30.05.23

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  4235m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Gnr. 4046, bnr. 326 er en eiet tomt på 4235 kvm. Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting. Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende, men det må forventes endringer i denne da detaljprosjektering ikke er fullført. Nedre brygge mot kanal vil være offentlig tilgjengelig, se også punkt om båtplasser. Borettslagets eiendom er fellesareal. Terrasser, balkonger og uteplasser på svalgang som vises på tilhører de leilighetene som har dette illustrert på plantegningen. Grøntareal som vises på plantegningen er fellesareal. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten grunnet årstid eller øvrig fremdrift i byggeprosjektet. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid og øvrig fremdrift i byggeprosjektet. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks ev. gjenstående arbeider er gjennomført skal ev. tilbakeholdt beløp utbetales selger. Det tas forbehold om endelig organisering av parkering, båtplasser, kai/bryggeanlegg og uteareal

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Larvik kommune, fra og med 2023. Eiendomsskatten vil bli beregnet ut i fra iendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Det vil bli etablert velforening eller lignende som kjøper og/eller borettslaget skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av fellesarealer vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene vil bli en del av Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E. Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av borettslaget, forestå tinglysning av fellesobligasjon for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets forretningsfører.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for borettslaget følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, stiftelse av borettslaget. Det er pt. ikke fastsatt regler for dyrehold i borettslaget. Når borettslaget er etablert og i drift vil det være opp til borettslaget å etablere evt. regler for dyrehold.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3805/4046/326: 21.10.2015 - Dokumentnr: 973347 - Urådighet Rettighetshaver: Danske Bank
  Org.nr: 977 074 010
  Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
  Overført fra: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Elektronisk innsendt
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i 98m2 fra gnr.4046 bnr.326 til gnr.4046 bnr.338
  23.12.2015 - Dokumentnr: 1205183 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:324
  Rett til 16 parkeringsplasser
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Overført fra: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.04.2018 - Dokumentnr: 625898 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Agnes Utvikling AS
  Org.nr: 987 549 432
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Sjøparken Driftsforening
  Org.nr: 819 890 382
  Pliktig medlem av Sjøparken Driftsforening
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.03.2019 - Dokumentnr: 330554 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Danske Bank
  Org.nr: 977 074 010
  Uteglemt registrert
  Rettet etter tingl. §18
  03.05.2019. Arkivref. 19/20177-2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Delvis sletting ved arealoverføring
  Pant frafalt i 98m2 fra gnr.4046 bnr.326 til gnr.4046 bnr.338
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144035 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144035 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144035 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144035 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Rett til bruk av renovasjonsanlegg
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144035 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Rett til bruk av lekeplass
  04.07.2022 - Dokumentnr: 727954 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:1
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:2
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:3
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:4
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:5
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:6
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:7
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:8
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:9
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:10
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:11
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:12
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:13
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:14
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:15
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:16
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:17
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:18
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:19
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:20
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:21
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:22
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:23
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:24
  Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738034 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:345
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738034 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:345
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738034 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:345
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Rett til bruk av lekeplass
  12.12.2017 - Dokumentnr: 1392845 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  01.01.2018 - Dokumentnr: 55586 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0709 Gnr:4046 Bnr:326
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1858778 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0712 Gnr:4046 Bnr:326
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144019 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337
  24.02.2020 - Dokumentnr: 2144028 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  05.07.2022 - Dokumentnr: 737965 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:345
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738010 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Vederlag: NOK 10 000
  Omsetningstype: Uoppgitt
  12.12.2017 - Dokumentnr: 1392906 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:2
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:4
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:5
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.12.2017 - Dokumentnr: 1392906 - Bestemmelse om vannledning Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:2
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:4
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:5
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.12.2017 - Dokumentnr: 1392906 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:2
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:4
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:333 Snr:5
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.07.2022 - Dokumentnr: 727954 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  04.07.2022 - Dokumentnr: 727954 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  04.07.2022 - Dokumentnr: 727954 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:1
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:2
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:3
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:4
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:5
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:6
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:7
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:8
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:9
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:10
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:11
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:13
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:14
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:15
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:16
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:17
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:18
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:19
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:20
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:21
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:22
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:23
  Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:337 Snr:24
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738034 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:338
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956
  Rett til bruk av renovasjonsanlegg
  05.07.2022 - Dokumentnr: 738034 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3805 Gnr:4046 Bnr:12
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: Larvik Kommune
  Org.nr: 918 082 956


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Vann, vei og avløp
  Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen ligger under Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 Ikrafttredelse 06.10.2021 Delarealer Delareal 85 m Arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål,Nåværende Delareal 511 m Arealbruk Uteoppholdsareal,Nåværende Delareal 771 m Arealbruk Veg,Nåværende Delareal 1 570 m Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende Delareal 136 m Arealbruk Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone,Nåværende Delareal 4 235 m KPHensynsonenavn H910_1 KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Delareal 38 m Arealbruk Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer),Nåværende Delareal 1 123 m Arealbruk Friluftsområde,Nåværende Eiendommen ligger under reguleringsplan for Sjøparken Agnes Plantype Detaljregulering Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 23.10.2013 Delarealer Delareal 337 m Formål Uteoppholdsareal Delareal 85 m Formål Kombinert bebyggelse og anleggsformål Delareal 1 123 m Formål Friluftsområde i sjø og vassdrag Delareal 489 m Formål Gatetun Delareal 95 m Formål Gangveg/gangareal/gågate Delareal 333 m Formål Kjøreveg Delareal 1 516 m Formål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse Delareal 136 m Formål Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål Delareal 119 m Formål Lekeplass

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  10% av innskuddsbeløpet skal innbetales meglers klientkonto ved signering av kjøpekontrakt etter at byggebeslutning er tatt og selger/utbygger har stilt nødvendige garantier. Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i den kjøpte leiligheten for forskuddsbeløpet. Resterende innskudd, samt omkostninger og andelskapital innbetales meglers klientkonto innen overtagelse. Ved overtagelse overtas andelens fellesgjeld. Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti iht. bustadoppføringslovas §47. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Leiligheten skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Leiligheten kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom leiligheten ikke svarer til opplysning som er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved leiligheten kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova kap. IV.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  62500

  Kjøpekontrakt
  Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Prisliste, utkast til kjøpekontrakt, grunnboksutskrift og innhentede opplysninger fra Larvik kommune vedr. bl.a. reguleringsforhold er å anse som vedlegg til denne salgsoppgaven. Disse dokumentene er nedlastbare fra www.sjoparken.no eller utleveres ved henvendelse til megler.

Dokumenter

Aleksander Berg

Megler

Aleksander Berg

97 59 22 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev