aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kvamsvegen 3374 - En bolig med behov for renovering og omtanke
Velkommen til Kvamsvegen 3374 - En bolig med behov for renovering og omtanke

STEINKJER Kvamsvegen 3374

Eldre enebolig med stort renoveringsbehov beliggende i Kvam. Romslig og flat eiendomstomt.

 • kr 550 000
 • BRA-i 655 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 14 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 564 990
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1885
 • Soverom3
 • Tomt1 874.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   14 990,- (Omkostninger totalt)   564 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Eldre enebolig hvor det må påregnes store renovering/påkostninger/kondemnering da bygningsmassen er i svært dårlig forfatning. Stor flat eiet tomt. Enkel adkomst. Eiendommen ligger like ved E6 og det er trafikkstøy. Inneholder: Kjeller: 7 kjellerrom 1. etg: 4 boder, Entré, 2 Hobbyrom, Ganger, Toalettrom, Bad, Kjøkken, Soverom, 2 Stuer og Trapperom 2. etg: Uinnredet loft , Gang , 4 Soverom, Bad , Loftstue, 2 Boder og Kott Velkommen til visning.
Oversiktsbilde

Kvamsvegen 3374, Trøndelag

 • Tomt
  1874.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1.874 kvm. Stort sett omtrent flat tomt, opparbeidet med plen. Gårdsplass med grus.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Enebolig med landlig beliggenhet i Kvam like ved E6.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Kvam Barnehage (1-5 år) Følling Barnehage (0-5 år)

  Skolekrets
  Kvam Skole (1-7 kl.) Egge Ungdomsskole (8-10 kl.)

  Byggemåte
  Følgende fremgår av verditaksten fra Norconslut rundt byggemåte: Bygget er oppført med kjeller og to etasjer over kjelleren. Grunnmur er oppført i gråstein, teglstein og betong. Veggene er av tre/tømmer og utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Det er vinduer i tre med 1 lag glass, kobla glass og 2- lags isolerglass. Vinduene er av varierende alder, der vinduer med 2- lagsglass er fra 70 tallet. Grunnmur er oppført i gråstein, teglstein og betong. Grunnmuren har riss og sprekker. Vinduene er av tre med 1 lags glass, kobla glass og 2- lags isolerglass. Vinduene er av varierende alder, der de nyeste er fra 70 tallet. Vinduene har betydelig slitasje og en del råteskader. Det registreres vinduer med manglende glass, med knuste glass og punkterte glass. Takkonstruksjonen er fra byggeåret. Deler av konstruksjonen er igjenkledd og utilgjengelig. Deler er åpent. Det registreres fukt og råteskader. Taket er tekket med metallplater av ukjent alder. Metallplatene bærer preg av betydelig lakkavskalling og stedvis rust. Takrenner mangler stedvis, og er stedvis ufullstendige. Takrenner er rustet. Taknedløp er avsluttet over bakken ved grunnmur. Det er etablert glatt taktekking, og taket mangler snøfangere og stigetrinn til pipene på boligen. Kledningen er betydelig slitt, har store malingsavskallinger, er delvis løsnet og det registreres områder med råteskader. Underliggende konstruksjoner antas å kunne ha skader, uten at dette er bekreftet med destruktiv inngripen i kledningen. Interessenter oppfordres til å befare eiendommen og lese verditaksten nøye før avgivelse av bud. Det gjøres oppmerksom på at boligen er SEFRAK-registrert med kode gul. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommune har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenoppgave er ikke utfylt av eier da dette er et tvangssalg.

  Innhold
  Kjeller: Uinnredet kjellerrom 1, Uinnredet kjellerrom 2, Uinnredet kjellerrom 3, Uinnredet kjellerrom 4, Uinnredet kjellerrom 5, Uinnredet kjellerrom 6, Uinnredet kjellerrom 7 1. etasje: 4 boder, Entré, 2 Hobbyrom, Ganger, Toalettrom, Bad, Kjøkken, Soverom, 2 Stuer og Trapperom 2. etasje: Uinnredet loft , Gang , 4 Soverom, Bad , Loftstue, 2 Boder og Kott Det opplyses om at et rom i 2. etasje brukes som soverom selv om det ikke er vinduer på rommet.

  Standard
  Eiendommen er et renoveringsobjekt og store påkostninger må påregnes før eiendommen er beboelig. Interessenter bes salgsoppgaven og dets vedlegg nøye før eventuell inngivelse av bud. Blant annet er følgende beskrevet i verditaksten fra Norconsult: På gulv er det er ubehandlede overflater, laminatgulv, gulvbelegg, teppegulv. Vegger har ubehandlede overflater, tapet, panel og malte overflater. Himlinger har ubehandlede overflater, panel og malteoverflater. Det ble ikke foretatt en fullverdig tilstandsvurdering av boligen da det er så mye løsøre plassert rundt om på stort sett alle rom at det er vanskelig å komme til på alle rommene, samt at storparten av overflatene ikke er tilgjengelige. Det bemerkes likevel at det registreres stedvis stor slitasje, stedvis manglende overflater og stedvis store skader i overflater. Råteskader registreres både i kjeller og på uinnredet loft. Det registreres også sopp på enkelte rom i boligen. Eldre dører med til dels betydelig slitasje. Flere dører tar i karm og er vanskelige å åpne/lukke. Dører må påregnes skiftet, eller påkostes betydelig vedlikehold. Det er observert grunnmur av gråstein, teglstein og betong. Det registreres fukt, saltutslag og sprekker i grunnmuren og i det støpte dekke. Enkelte sprekker i dekke er ganske store. Synlige ståldragere i kjeller bærer preg av korrosjon og rust. Det er to teglsteinspiper i boligen, og flere ildsteder. Det registreres flere avvik, og en kontroll av brann/feiervesen, samt utbedring av avvik en slik kontroll avdekker må gjøres før fyringsanlegg tas i bruk.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Vites ikke.

  Parkering
  På egen tomt.

  Radonmåling
  Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Tingretten som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.   Følgende opplysninger har ikke vært mulig for medhjelper å kontrollere: - Informasjon rundt hva som er gjort med eiendommen i nyere tid - Hvorvidt eiendommen har vegrett over naboeiendom - Tegninger Årsaken til dette er: - Eier har ingen kunnskap eller har ikke besvart våre forespørsler - Hverken eier eller kommunen har tegninger Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   14 990,- (Omkostninger totalt)   564 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming via strøm. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/Fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.  Det foreligger feil/mangler på det elektriske anlegget. Følgende er meldt fra det lokale el-tilsyn fra kontroll i 2013: - Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet, jfr. FEL § 28 - Kurs manglet merking og var ikke ført opp i kursfortegnelse, jfr. FEL §32 - Sikringsautomat var ikke betryggende festet, jfr. FEL § 28 - På grunn av bygningsmessige arbeider var installasjonen løsnet / ikke forskriftsmessig festet, jfr. FEL §9. - Installasjonen var løsnet , så festet. Dette må etterses, utbedres av autorisert installatør, jfr. FEL §9. - Deler av installasjonen var løsnet , så festet. Dette må etterses, utbedres av autorisert installatør, jfr. FEL §9. - Stikkontakt ved gulv manglet jordforbindelse, jfr. FEL §21 - Lysbryter manglet deksel, jfr. FEL §20 - Installasjon til lys i tak må etterses - utbedres av autorisert installatør, jfr. FEL §9 - Installasjon som ikke er ibruk bør fjærnes, jfr. FEL §9

  Info strømforbruk
  Ingen tilgjengelig informasjon.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eiendommen er ikke energimerket og har derfor fått angitt energimerke RØD-G.

 • Kommunale avgifter
  19412

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vanngebyr, septiktømming, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. I tillegg kommer feie- og tilsynsavgift på kr. 765,-.

  Formuesverdi primær
  437141

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1661135

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Megler er kun gjort oppmerksom på mangler avdekket under EL-tilsyn og har ingen kunnskap rundt øvrige eventuelle offentligrettslige pålegg som hviler på eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/234/8: 04.09.1956 - Dokumentnr: 1882 - Erklæring/avtale Vilkår ved Sprengstoffinspeksjopnens tillatelse til tankanlegg 08.09.1900 - Dokumentnr: 900019 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:234 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 198309 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:234 Bnr:8 01.01.2020 - Dokumentnr: 927865 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:234 Bnr:8 08.09.1900 - Dokumentnr: 904578 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:234 Bnr:1 Bestemmelse om vann/kloakkledning Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da at bygget ikke er lovlig tatt bruk. I matrikkelen fremgår det kun at eiendommen er tatt i bruk. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak.   Ovennevnte medfører at man ikke vet hvorvidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og privat avløp (septiktank). Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. Septiktankens beskaffenhet og tilstand er ikke kontrollert. Kjøpers risiko og ansvar. Eiendommen har felles adkomstveg med flere eiendommer som delvis går over naboens grunn. Megler har ikke funnet dokumentasjon på skriftlig og tinglyst vegrett. Videre er det ikke opplyst om det foreligger noe felles vedlikehold/brøyting/strøing av felles veg. Kjøper må påregne å dekke sin andel av felles vegvedlikehold. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommunedelplan Rygg og er godkjent utnyttet til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Dog må eiendommen renoveres før utleie kan gjennomføres.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at boligen er SEFRAK-registrert med kode gul. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommune har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00))   14 990,- (Omkostninger totalt)   564 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  14990

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring for denne eiendommen i henhold til vilkår.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev