aktiv-eiendomsmegling
37111122

KOPPANG Langaveien 85

STOR-ELVDAL - Solrik og fint beliggende tomt i naturskjønne omgivelser. Fin utsikt over nærområder!

 • 290 000
 • PRISANTYDNING290 000
 • OMKOSTNINGER22 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER312 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 068 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  22 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  312 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Langaveien 85, Innlandet

 • Tomten ligger fint til i det populære Tryvangområdet i Stor-Elvdal kommune. Dette området er for de som søker ro og avkobling fra en hektisk hverdag i et flott turterreng med fantastiske friluftsmuligheter både sommer som vinter. Fjellområde ligger på ca 830 moh og byr på muligheter for tradisjonelt friluftsliv, omgitt av stillhet og uberørt natur. Det er ca 15 km til Koppang sentrum, hvor man finner flere servicetilbud.

  Fjellområdet har et rikt dyreliv med gode jakt- og fiskemuligheter. Det er flere flotte fiskevann i nærheten. Området kan by på gode forhold for bærsanking. Av tilrettelagt friluftsliv er det merkede stier og oppkjørte skiløyper i umiddelbar nærhet med traseer for både liten og stor. Det er ypperlige muligheter for sykkelturer.
  Nærområdet kan også by på Storfallet som er en flott natursti med et fossefall. Langs Vinjevegen er det to setervoller - den ene er Trønnesgammelsetra med 13 setrer, som elva Trya renner forbi på sin vei mot Glomma. Den andre er Hellaksetra - som ligger i Ringebu kommune og er en setervoll med 14 setrer.
  Som man skjønner har området uante muligheter for fritidsaktiviteter for både liten og stor!
 • Området består av spredt fritidsbebyggelse.
 • Avkjøring fra Vinjevegen.
 • Fritidstomt.
 • Tomtens grunnareal: 1067,9 kvm.

  Tilnærmet flat og solrik tomt. Per idag står tomten som en naturtomt med noe fjellfuruer. Tomten ligger fint til i hytteområdet og har en fin utsikt over nærområder. Meget gode solforhold.
 • Det er ikke tilknyttet vann og avløp på eiendommen.
 • Ligningsverdi kr 18 150,- per 31/12-2014.
 • Det er kun kjent at det foreligger eiendomsskatt som en fast kostnad.

  Når tomten blir bebygd vil det komme et gebyr på fritidsabonnement for renovasjon på ca kr. 958,- pr år. Container står i hytteområdet.
 • Faste løpende kostnader per i dag utgjør som følger:
  Årskort for veg til Vinjevegen SA kr. 2.000,- (Evt. enkeltbillett kr. 100,- per passering av bom)
  Vinjevegen løypelag: kr. 900,-
  Når tomten er bebygd vil det kunne påløpe avgift for brøyting på egen tomt og evt. slamtømming (biodo).
 • Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Følgende avtaler påhviler eiendommen: "Kjøper forplikter seg til å betale de til enhver tid gjeldende sideveiavgift (brøyte/vedlikehold) i Tryvang Øst hytteområde. Kjøper plikter å kjøpe årskort i Vinjevegen."

  Det er ellers ingen kjente heftelser, servitutter, rettigheter og/eller forpliktelser registrert på (og som skal følge) denne eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse og ligger under reguleringsbestemmelser for Tryvang øst vedtatt 17/12-1992.

  Det foreligger et varsel om reguleringsplanarbeide nord på Geitryggen og sør for Tryvang øst. I henhold til plan- og bygninslovens §27-2 er det gjort kjent om igangsetting av planarbeide med privat reguleringsplan for hytte- og fritidsområde, samt forlengelse av eksisterende veier på Geitryggen og adkomstvei.
  Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
 • Gnr. 17 Bnr. 807 i Stor-Elvdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 25.000,- for gjennomføring av oppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,-, markedsføringspakke kr. 3.900,-, oppgjørshonorar kr. 3.900,- og innhentingspakke på kr. 2.500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på et rimelig vederlag stort kr. 7.500,-for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 525 ,-. Utleggene omfatter tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Kim Marius Torgersen
Line M. Strøm

Megler

Line M. Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev