aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til makeløse Merkeslia i Tisleidalen, ''Go'biten av Valdres''!

Tisleidalen Merkeslia Hyttefelt

Tisleidalen - Nydelige høystandard hyttetomter i "Makeløse Merkeslia", på fjellet mellom Valdres og Hallingdal!

 • 750 000
 • PRISANTYDNING750 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER750 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  750 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Merkeslia Hyttefelt, Innlandet

 • Med sin flotte beliggenhet på fjellet mellom Valdres og Hallingdal er Tisleidalen et populært hytteområde.

  Her er det vakker og variert natur med flotte turmuligheter sommer som vinter. Det er fine fjellområder for fot- og sykkelturer, flotte skiløyper, og gode fiskemuligheter i elva Tisleia og flere vakre fjellvann. Området har lett helårs adkomst fra både øst- og vestlandet, også om en ønsker å benytte seg av offentlig transport.

  I dette flotte området ligger Merkeslia Hyttefelt. Feltet ligger åpent og sentralt til, men likevel skjermet og fredelig. Merkeslia Hyttefelt ligger omlag 1,5 km fra Joker Fjellbu Landhandleri, på oversiden av Pardisvegen, langs veien inn mot Merket og Pardisfjorden.

  I Merkeslia hyttefelt kan en spenne på seg skiene og gå ut vakker natur og flotte, oppkjørte skiløyper. Nærmeste skiløype finner en rett opp for hyttefeltet. Denne er en del av et omfattende løypenett som strekker seg milevis innover fjellet. Løypene går i fint og variert terreng som passer for både store og små. Ta gjerne turen rundt Haugsetfjellet (1.152 moh), eller opp på Nystølvarden (1.296 moh) som er områdets høyeste fjell.

  Fra hyttefeltet kan en også følge skiløypa frem til en spennende akebakke med nytt kjelketrekk. Bakken ligger nær, og driftes av "Merket" som er et av Røde Kors sine ferie- og kurssenter. Senteret har et rikt aktivitetetstilbud med bla. hinderløyper og båtanlegg. Akebakke og heis vil være åpen for alle i området på annonserte dager.

  Skulle noen ønske en tur i slalombakken er det ca.15 km til Storefjell og ca. 20 km til Valdres Alpinsenter i Aurdal. Til Hemsedal er det ca. 45 minutters kjøring.

  Litt nedenfor Merkeslia hyttefelt renner elva Tisleia. Tisleia er kjent som ei god fiskeelv, hvor en kan være heldig å få en flott ørret til middag! Elva renner ut i Pardisfjorden og Ølsjøen, og har flere, fine partier for fluefiske, bading og kano.

  Innenfor Pardisfjorden, inne i Kinn, ligger innsjøen Kvitingen. Nær denne finner en Jygerlaugitn, som er noen store jettegryter med mørke fjellsider. Ikke langt fra disse ligger fjellet Makalaus (1.099 moh) som er et av flere familievennlige turmål med nydelig utsikt utover området.

  I Tisleidalen er det laget et flott anlegg for terreng-og stisykling. Anlegget ligger ca. 1 km fra hyttefeltet, i lia opp for Merket. Her er det fire løyper i ulike lengder og vanskelighetsgrader, og sykkelturer her vil garantert gi mange utfordringer og mye moro for både barn og voksne.

  En kan også sykle innover de mange stølsveiene i området og besøke støler som fortsatt er i drift. Nord-Europas største aktive stølslag ligger i området Tisleidalen - Vaset, og en tur langs Panoramavegen kan gi mange vakre naturopplevelser, spennende møter med dyr, og mulighet til å oppleve aktiv stølsdrift. På Langestølen er det sesongåpen butikk og kafé, som er et koselig sted å svinge innom.

  I Tisleidalen, med kort avstand til Merkeslia Hyttefelt, finner en bla. dagligvarebutikk, kirke, campingplasser og hotell.

  Joker Fjellbu har et godt utvalg av dagligvarer og kvalitetsprodukter fra flere lokale produsenter. Butikken kan også tilby apotekvarer, tipping, verktøy, litt bekledning, leker og spill til barna, utstyr til hund og katt mm. Dusjrom og vaskemaskin står til disposisjon, og har en behov for å fylle vannkanner kan dette også gjøres her.

  Ved butikken er det busstopp med flere daglige avganger mellom Fagernes og Gol. Bussene korrensponderer med offentlig transport, busser og tog, til både øst- og vestlandet.

  Vasetdansen Camping og Bjørkestølen Camping er to veletablerte og familievennlige campingplasser. En kan gjerne sykle mellom campingplassene på "Kjærlighetsstien", som er en trivelig skogssti langs elva.

  Adressen til området er:
  Pardisvegen, 2923 Tisleidalen
 • Fra Oslo kan en følge E18 til Sandvika, og deretter E16 i retning Fagernes. Når en kommer til Leira følger en Fv. 51 videre mot Gol.

  Etter ca. 15 km passerer en Joker Fjellbu Landhandleri og fortsetter videre ca 200 meter.

  Ta av til venstre mot "Merket" og "Bjørkestølen Camping" og fortsett ca. 1,5 km mot Merket. Ta opp til høyre ved skilt "Merkeslia Hyttefelt", og følg vegen videre oppover i feltet.

  Tomtene er merket med nummerskilt.

  God tur!
 • Ihht. utdrag fra reguleringsbestemmelser for Tisleia Fjellgård, vedtatt 07.04.2022 gjelder følgende i byggeområder for private hytter:
  3.1 Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 20 – 30 grader.
  3.2 Som taktekkingsmateriale tillates shingel, torv, tre eller skifer.
  3.3 Alle bygninger skal ha mørke og matte jordfarger, med unntak av vinduene som kan ha lyse, matte farger. Det skal kun være to farger på byggene, bygningsmassene skal ha samme farge på samme tomt, med unntak av hovedinngangsdøra som kan ha en tredje farge som også skal være matt. Som synlige byggematerialer skal det brukes naturlige materialer som stein, tre eller glass. Ved behandling av byggemeldingen skal det påsees at bebyggelsen får en god form og materialbehandling. Bebyggelsen skal være tilpasset terreng og vegetasjon.
  3.4 Regulerte tomter kan ikke deles. På hver tomt kan det etableres en bruksenhet bestående av et hovedbygg med to uthus/anneks/garasje. De inntil tre bygningene skal plasseres i tunformasjon så nær hverandre at de ikke senere kan deles fra som egne enheter.
  3.5 Det er tillatt å bygge ut med utnyttingsgrad BYA = 15 %, men T-BRA skal likevel ikke overstige 200 m². Av dette skal min. 25 m² avsettes til parkeringsformål. Anneks/uthus/garasje skal ikke være over 40 m².
  3.6 Maksimal høyde på grunnmur er 0,5 m. På bratte tomter tillates underetasje. Maksimal mønehøyde er 5,7 meter målt fra ferdig fundament eller 6,1 meter fra gjennomsnittlig planert terrengnivå.
  3.7 Ved søknad/melding om tiltak, skal det medsendes situasjonskart med snittegninger som viser eksisterende og nytt terreng. Fyllinger og skjæringer skal målsettes både i plan og snitt. Det er ikke tillatt bare å fylle opp skrånende tomter. Det skal være tilnærma massebalanse i tverrsnittet.
  3.8 Overvann skal håndteres på hver enkelt tomt.
  3.9 Det er ikke tillatt med gjerde eller stengsel utover 100 m2 ved inngangspartiet som skjerming mot husdyr.
  3.10 Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang. Antenner skal festes til bygget og ikke overstige bygningens høgde.
  3.11 Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell inngangsbelysning. Ingen emmiterende
  (lysende) overflater skal synes. Lyskilden skal avblendes nedover av en reflektor eller av selve armaturen som da må bestå av et opakt materiale (ikke transparent). Vegbelysning tillates ikke.
  3.12 Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan som viser % BYA, T-BRA, nødvendige profiler, veger og parkering, vegetasjon, inngjerding og tomtegrense.

  Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser for utfyllende informasjon.

  Vann/avløp
  All ny bebyggelse må tilkobles etablert, godkjent vannforsyningsanlegg for området.

  Avløp skal føres til felles godkjent avløpsanlegg.

  Årlige kostnader til drift av felles vann- og avløpsanlegg deles mellom de til enhver tid tilkoblede eiendommer. Likevel skal ingen eiendom måtte betale mer enn 1/10 av totale driftskostnader. Det vil si at frem til 10 eiendommer er tilkoblet, vil utbygger (Bergateigen AS) dekke resterende beløp. Årlige driftskostnader for hele anlegget antas å være mellom. kr. 40.000,-. og kr. 60.000,-

  Utbygger (Bergateigen AS) vil administrere driften av vann- og avløpsanlegget så lenge de velger å eie anlegget. Vann- og avløpsanlegget overtas kostnadsfritt, av de til enhver tid
  tilkoblede eiendommer, når utbygger måtte ønske det

  Strøm
  Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Anleggsbidrag for graving, rør og kabel videre til hyttevegg betales av hyttebygger i forbindelse med påkobling.
  Dette er en kostnad på ca. kr. 12 000,- (pr 2021).

  Data
  Det er forberedt for trekking av fiber i e-verkets kabler. I ettertid er det imidlertid kommet mulighet for trådløst nett som er en rimeligere løsning. Dette kan bestilles av den enkelte hytteeier hos Valdres Teledata AS, Net2You: Tlf 61 35 87 10
 • Ubebygde eiertomter hvor det er fremført teknisk anlegg for vann og avløp, samt tilførsel for elektrisitet til tomtegrensen.

  Tomten skal leveres oppmålt, med infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) til tomtegrense.
  Avtale om klargjøring av tomt kan gjøres direkte med Skogen Entreprenør AS

  Merkeslia Hyttefelt har et samlet areal på ca. 96.454 m², fordelt på 35 hyttetomter, veier og friareal.
  Tomtene er trivelige naturtomter åpent og solrikt beliggende i svakt hellende terreng med gress, lyng og noen trær.

  Tomtene har areal fra ca. 1.000 m² til ca. 1.600 m².
  Tomtene er i god størrelse, og de fleste grenser til friareal.

  Vi viser til egen, vedlagt oversikt for ledige tomter, størrelser og priser.

  Tomtene er fradelt fra gnr. 114 bnr. 166.

  Nærmere om tomtene
  Tomtene selges som råtomter, og kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som påløper i forbindelse med at tomten skal bebygges. Dette innebærer blant annet at biloppstillingsplasser og stikkveger inn på den enkeltes tomt opparbeides og bekostes av kjøper.

  Vei
  Helårsvei.

  I enden av den øverst veien i feltet (nær tomt nr. 29 og 35) vil det bli etablert snuplass.
 • Fra kr. 750.000,- (prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  525,- (Tingl.gebyr skjøte)
  18 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750.000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring Help (valgfritt))
  31 472,- (Omkostninger totalt)

  781 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Vi viser til egen, vedlagt oversikt for ledige tomter, størrelser og priser
 • Kommunale kostnader vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2021:
  Hytterenovasjon pr. år: kr. 1.390,-.
  Feie og tilsynsavgift.
  Eiendomsskatt.

  Faste løpende kostnader
  I tillegg til kommunale avgifter, som påløper når tomta bebygges, vil det være avgifter til:

  Andel drift av vann- og renseanlegg: ca. kr. 4.000,- pr. år. (Pr. 2021). Årlige kostnader til drift av felles vann- og avløpsanlegg deles mellom de til enhver tid
  tilkoblede eiendommer

  Andel brøyteavgift: ca. kr. 2.500,- pr. år.

  Med hver tomt følger 1 andel i Tisleidalen Løypelag, verdi kr. 4.000,-, bekostet av Bergateigen AS.
  Andelshaver forplikter seg til å betale inn et årlig, valgfritt beløp til løypelaget.

  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.

  Diverse
  Velforening for Merkeslia Hyttefelt har ansvar for vedlikehold av vei, brøyting, drift av vann-/og avløpsanlegg.

  Jfr. vedtekter for Merkeslia Hyttevell, er alle som er påkoblet vann og avløp forpliktet til medlemskap i vellet med de rettigheter og forpliktelser som følger et medlemskap.
  For å ha en bærekraftig økonomi i sameiet, forplikter andelshaver å innbetale et engangsbeløp for sin andel av andelskapital tilsvarende NOK 3.000.
  Hver hytteeier representerer en andel. Andelskapitalen skal være en sikkerhet for uforutsette kostnader som oppstår. I tillegg faktureres det en årskontingent som fastsettes hvert år.

  Noen av bildene kan være illustrasjonsfoto/fra nærområdet.

  Løypekart vedlagt i salgsoppgave er ikke oppdatert med de siste endringen. Se www.skiløyper.no for fortløpende løypestatus.

  Som næringsdrivende har ikke selger anledning til å tegne boligselgerforsikring.

  Vedr. budgivning
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.
  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.
 • Tomtene er utskilt fra gnr. 114 bnr. 166 i Nord-Aurdal kommune.
  Eget kart med gnr/bnr. følger vedlagt.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:

  Dagboknummer: 900045, Tinglyst 02.11.1844, Utskifting
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Dagboknummer: 900067, Tinglyst 08.09.1855, Bestemmelse om beiterett
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Dagboknummer: 2028, Tinglyst 06.12.1937, Erklæring/avtale
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Omhandler rett til å ha stående telefonstolper m/ linjer, og hugging ifbm. disse. *

  Dagboknummer: 1297, Tinglyst 05.08.1950, Bestemmelse iflg. skjøte
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:29
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet, som vil følge eiendommen, er vedlagt i prospektet, og omhandler gnr:114 bnr: 29 sin rett til vann, gangvei og båtplass. Gnr:114 bnr:29 ligger mellom Pardisvegen og Tisleia.

  Dagboknummer: 1568, Tinglyst 05.09.1951, Skjønn
  Regulering av Åbjøra
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet omhandler regulering av Begnavassdraget og erstatninger ifbm. denne. *

  Dagboknummer: 68735, Tinglyst 29.01.2009, ** Diverse påtegning
  Engangsinnløsing av årlig erstatning vedr. vassdragsskjønn
  Kommentar fra megler: Dokumentet omhandler regulering av Begnavassdraget og omgjøring av årlige erstatninger til engangserstatning som innløses. *

  Dagboknummer: 1442 Tinglyst 23.08.1952 Bestemmelse iflg. skjøte
  rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:25
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Gjelder rett til båtfeste og bading i elva, og adgang til strandveg fra tomten til elva. Tomten; gnr:114 bnr:25 ligger mellom Pardisvegen og Tisleia. *

  Dagboknummer: 2118, Tinglyst 12.12.1953, Utskifting
  Grensegangssak
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Jordskifterettsbok hvor det fastsettes grenser mellom mange av eiendommene i området, deriblant også gnr. 114, bnr. 1. *

  Dagboknummer: 623, Tinglyst 09.04.1960, Skjønn
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet omhandler regulering av Begnavassdraget og erstatninger ifbm. denne. *

  Dagboknummer: 68735, Tinglyst 29.01.2009, ** Diverse påtegning.
  Engangsinnløsning av årlig erstatning vedr. vassdragsskjønn. *

  Dagboknummer: 1066, Tinglyst 20.04.1963, Bestemmelse om veg
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Eier av gnr. 114, bnr. 1 aksepterer vegvesenets betingelser for å få lov til å ha avkjøring fra riksvegen. *

  Dagboknummer: 653, Tinglyst 27.02.1964, Skjønn
  Regulering av Åbjøra
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet omhandler regulering av Begnavassdraget og erstatninger ifbm. denne. *

  Dagboknummer: 1051, Tinglyst 08.04.1964, Bestemmelse om vannrett
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:63
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet, som vil følge eiendommen, er vedlagt prospektet, og omhandler gnr:114 bnr:63 sin rett til vann, vannledning mm. Gnr:114 bnr:63 ligger i hytteområdet.

  Dagboknummer: 925, Tinglyst 03.03.1972, Bestemmelse om vannrett
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:74
  Bestemmelse om veg
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet gjelder rett til adkomst og vann for gnr. 114, bnr. 74.*

  Dagboknummer: 4515, Tinglyst 17.10.1972, Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:76
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Dokumentet omhandler vegrett til gnr.114, bnr.76. Gnr.114, bnr.76 er eksisterende hytte inne i planområdet. Dokumentet følger som vedlegg, og vil være tinglyst på eiendommens grunnbok.

  Dagboknummer: 2794, Tinglyst 05.06.1996, Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:13 samt til senere utskilte bruk fra bnr. 13.
  Overført fra: 0542-114/1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommentar fra megler: Gjelder veirett for gnr. 114, bnr. 13. *

  Rettigheter på 0542-114/1:
  Dagboknummer: 1386647, Tinglyst 11.12.2017, Bestemmelse om kloakkledning
  Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:114 Bnr:166
  Kommentar fra megler: Dette er kjøpekontrakten for reguleringsområdet; gnr. 114, bnr. 166.*

  * Kopi av dagbok kan fås ved henvendelse til megler. Dokumentet er ikke juridisk gjennomgått, men antas å ikke ha praktisk betydning for eiendommen, utover at det vil være tinglyst på eiendommens grunnbok.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder reguleringsbestemmelser for Tisleia Fjellgard, vedtatt 07.04.2022.

  Reguleringsbestemmelsene følger vedlagt.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Jan Helge Skogen
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev