aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fløten!
Velkommen til Fløten!

TISLEIDALEN Fløten Hyttegrend

Tisleidalen/Fløten - Solrike tomter med nydelig utsikt mot Skogshorn, Storefjell, Hemsedalsfjella, Nystølsvardin m.m.

 • kr 690 000
 • BRA 71.2 m²
 • Prisantydningkr 690 000
 • Omkostningerkr 33 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 723 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 219 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Fra kr. 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt) ) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg) ) 172,- (Panteattest kjøper.) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift, forutsatt salgssum: 690 000,-) 33.392,- (Omkostninger totalt) Fra kr. 723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Fløten Hyttegrend, Innlandet

 • Tomt
  1219m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomter. Tomtene ligger i Nord-Aurdal kommune: Gnr. 72 Bnr. 112- 114, 116 og 117. Tomteareal fra 1.219,5 m² til 1.731,9 m². Det foreligger matrikkelbrev for hver enkelt tomt.

  Beliggenhet
  Hyttetomter med flott og usjenert beliggenhet mellom Fløten og Furuset. Her har du nydelig utsikt mot Skogshorn, Storefjell, Hemsedalsfjella, Nystølsvardin m.m. Tomtene ligger fredelig til, ca. 900 moh, på "stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal. Her er det fortsatt et aktiv stølsliv som man kan besøke. Området har flotte turmuligheter hele året. Sommerstid er det mange turmuligheter både til fots og på sykkel. De mange stølsvegene og stiene er velegnet til sykkelturer. På Langestølen er det sesongåpen butikk og kafé, et koselig sted å stikke innom. Det er gode fiskemuligheter i Fløtentjedna, samt i Tisleia som ligger ca 20 min gåtur unna. Det er også muligheter for jakt av elg og rype. Om vinteren er det ca. 200-300 m til oppkjørte skiløyper. For mer informasjon se: www.stolsvidda-loypelag.no. Til Golsfjellet Alpinsenter med skiheis og sju nedfarter er det ca. 7 km. Fra tomtene er det ca. 15 min kjøring til Joker Fjellbu i Tisleidalen. For mer informasjon om Nedre Fløten se: www.hyttelaget.com.

  Adkomst
  Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og følge E16 videre i retning Fagernes. Når en kommer til Leira tar en Fv. 51 mot Gol og kjører ca. 15 km til Joker Fjellbu på høyre side. Ta til høyre etter butikken og kjør Tisleiavegen ca. 1,7 km til automatisk bom (kr 50,-). Fra bommen kjør ca. 7,1 km. Ta til venstre og kjør ned til hyttefeltet. God tur!

  Diverse
  Det er beiterettigheter i området der tomtene ligger. Selger har rett til vederlagsfritt å legge vann- og avløpsledninger, veigrøfter, veiskråninger og skjæringer, elektriske kabler, kabelskap, etc. inn på tomten i den utstrekning dette finnes nødvendig for realisering av reguleringsplanen. Det er en forutsetning at de legges slik at de ikke er til hinder for bebyggelsen av tomta. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse. Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Fra kr. 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt) ) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg) ) 172,- (Panteattest kjøper.) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift, forutsatt salgssum: 690 000,-) 33.392,- (Omkostninger totalt) Fra kr. 723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene. Hytterenovasjon: kr. 1.390,- pr. år pr. 2021. Eiendomsskatt vil også påløpe.

  Info formuesverdi
  Ikke fastsatt.

  Andre utgifter
  Vegbom Tisleivegen: kr. 50,- pr. passering. Mulighet for å kjøpe årskort. For øvrig kostnader til vedlikehold og brøyting av vei i hyttefeltet.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Tomtene selges fri for heftelser.

  Vei, vann og avløp
  Privat helårsvei. Kjøper har rett til fellesvei fra Tisleiavegen og fram til tomta, jfr. reguleringsplan. Det er selgers ansvar å koste denne veien. Veien er selges eiendom og det er selgers ansvar å drifte og styre denne. Kjøper må betale sin forholdsmessige del for vedlikehold og snøbrøyting. Kjøper forplikter seg til oppgrusing av veien fram til tomta etter at byggeperioden er over. Selger har rett til å stenge veien i kortere perioder dersom hensynet til veien tilsier det, for eksempel ved teleløsning. Kjøper sørger for boring etter vann på egen tomt, evt. i fellesskap med andre tomteeiere innenfor planområdet. På tomt nr 10 (gnr. 72 bnr. 116) er det allerede borret etter vann, og her ligger også gråvannsgrøft klar. Eier av tomt nr. 10 må være med og dekke strømkostnader til trykkpumpe for gråvann sammen med eier av tomt nr. 9 (gnr. 72 bnr. 110). Kjøper har rett til avløp i samsvar med avløpsplan utarbeidet av Bioforsk som rapport nr. 135/2006. Avløpskostnadene betales av kjøper. Strøm Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Anleggsbidrag for graving, rør og kabel videre til hyttevegg betales av hyttebygger i forbindelse med påkobling. Data Mobilt bredbånd (en hytteier i feltet har god erfaring med Icenet). Det kan være mulighet for trådløst nett via sender på Sanderstølen gjennom Net2You, men dette må sjekkes opp nærmere.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene ligger innunder Reguleringsføresegner for H1 - Fløten, med vedtaksdato 22.05.06 og revidert 21.03.07, 14.05.07. Reguleringsbestemmelsene er vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomtene er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2.000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 5 år.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Fra kr. 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt) ) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg) ) 172,- (Panteattest kjøper.) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift, forutsatt salgssum: 690 000,-) 33.392,- (Omkostninger totalt) Fra kr. 723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  33392

  Hvitvaskingsreglene
  Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 9.900,-, oppgjør og tinglysing kr. 6.900,-, opplysninger fra kommunen via Infoland,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- (pr. bnr.) tinglysing av urådighetserklæring kr. 525,- (pr. tomt), markedspakke kr. 5.900,- samt provisjon kr. 39.000,- pr. solgte tomt. Dette dekkes av selger.

Dokumenter

Oddny Fystro

Megler

Oddny Fystro

90 99 94 81

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev