aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fløten!

Tisleidalen/Fløten - Solrike tomter med nydelig utsikt mot Skogshorn, Storefjell, Hemsedalsfjella, Nystølsvardin m.m.

 • 690 000
 • PRISANTYDNING690 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER690 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 219 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  690 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomtene ligger fredelig til, ca. 900 moh, på "stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal.

Fløten Hyttegrend, Innlandet

 • Hyttetomter med flott og usjenert beliggenhet mellom Fløten og Furuset. Her har du nydelig utsikt mot Skogshorn, Storefjell, Hemsedalsfjella, Nystølsvardin m.m.

  Tomtene ligger fredelig til, ca. 900 moh, på "stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal. Her er det fortsatt et aktiv stølsliv som man kan besøke.

  Området har flotte turmuligheter hele året. Sommerstid er det mange turmuligheter både til fots og på sykkel. De mange stølsvegene og stiene er velegnet til sykkelturer. På Langestølen er det sesongåpen butikk og kafé, et koselig sted å stikke innom. Det er gode fiskemuligheter i Fløtentjedna, samt i Tisleia som ligger ca 20 min gåtur unna. Det er også muligheter for jakt av elg og rype.

  Om vinteren er det ca. 200-300 m til oppkjørte skiløyper. For mer informasjon se: www.stolsvidda-loypelag.no. Til Golsfjellet Alpinsenter med skiheis og sju nedfarter er det ca. 7 km.

  Fra tomtene er det ca. 15 min kjøring til Joker Fjellbu i Tisleidalen.

  For mer informasjon om Nedre Fløten se: www.hyttelaget.com.
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, og følge E16 videre i retning Fagernes.

  Når en kommer til Leira tar en Fv. 51 mot Gol og kjører ca. 15 km til Joker Fjellbu på høyre side.

  Ta til høyre etter butikken og kjør Tisleiavegen ca. 1,7 km til automatisk bom (kr 50,-).

  Fra bommen kjør ca. 7,1 km. Ta til venstre og kjør ned til hyttefeltet.

  God tur!
 • Eiertomter.

  Tomteareal fra 1.219,5 m² til 1.731,9 m².
  Det foreligger matrikkelbrev for hver enkelt tomt.
 • Fra kr. 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger:
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt) )
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg) )
  172,- (Panteattest kjøper.)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 250,- (Dokumentavgift, forutsatt salgssum: 690 000,-)

  33.392,- (Omkostninger totalt)

  Fra kr. 723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Hytterenovasjon: kr. 1.390,- pr. år pr. 2021.

  Eiendomsskatt vil også påløpe.


  Faste løpende kostnader
  Vegbom Tisleivegen: kr. 50,- pr. passering.
  Mulighet for å kjøpe årskort.

  For øvrig kostnader til vedlikehold og brøyting av vei i hyttefeltet.
 • Tomtene ligger i Nord-Aurdal kommune:
  Gnr. 72 Bnr. 110 - 117
 • Privat helårsvei. Kjøper har rett til fellesvei fra Tisleiavegen og fram til tomta, jfr. reguleringsplan. Det er selgers ansvar å koste denne veien.

  Veien er selges eiendom og det er selgers ansvar å drifte og styre denne. Kjøper må betale sin forholdsmessige del for vedlikehold og snøbrøyting. Kjøper forplikter seg til oppgrusing av veien fram til tomta etter at byggeperioden er over. Selger har rett til å stenge veien i kortere perioder dersom hensynet til veien tilsier det, for eksempel ved teleløsning.

  Kjøper sørger for boring etter vann på egen tomt, evt. i fellesskap med andre tomteeiere innenfor planområdet.
  På tomt nr 10 (gnr. 72 bnr. 116) er det allerede borret etter vann, og her ligger også gråvannsgrøft klar.

  Eier av tomt nr. 10 må være med og dekke strømkostnader til trykkpumpe for gråvann sammen med eier av tomt nr. 9 (gnr. 72 bnr. 110).

  Kjøper har rett til avløp i samsvar med avløpsplan utarbeidet av Bioforsk som rapport nr. 135/2006. Avløpskostnadene betales av kjøper.


  Strøm
  Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Anleggsbidrag for graving, rør og kabel videre til hyttevegg betales av hyttebygger i forbindelse med påkobling.

  Data
  Mobilt bredbånd (en hytteier i feltet har god erfaring med Icenet).
  Det kan være mulighet for trådløst nett via sender på Sanderstølen gjennom Net2You, men dette må sjekkes opp nærmere.

  Diverse
  Det er beiterettigheter i området der tomtene ligger.

  Selger har rett til vederlagsfritt å legge vann- og avløpsledninger, veigrøfter, veiskråninger og skjæringer, elektriske kabler, kabelskap, etc. inn på tomten i den utstrekning dette finnes nødvendig for realisering av reguleringsplanen. Det er en forutsetning at de legges slik at de ikke er til hinder for bebyggelsen av tomta.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.
 • Tomtene selges fri for heftelser.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Tomtene ligger innunder Reguleringsføresegner for H1 - Fløten, med vedtaksdato 22.05.06 og revidert 21.03.07, 14.05.07.

  Reguleringsbestemmelsene er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Tomtene er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2.000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 5 år.

  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Solgt "som den er":

  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Tilrettelegging kr. 9.900,-, oppgjør og tinglysing kr. 6.900,-, opplysninger fra kommunen via Infoland,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- (pr. bnr.) tinglysing av urådighetserklæring kr. 525,- (pr. tomt), markedspakke kr. 5.900,- samt provisjon kr. 39.000,- pr. solgte tomt. Dette dekkes av selger.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Kåre Arne Rye
Oddny Fystro

Megler

Oddny Fystro

90 99 94 81

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev