aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Krokavegen og denne lekre tomannsbustaden med to einingar under oppføring på Lande - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling | Illustrert bilete, avvik kan forekomme
Velkommen til Krokavegen og denne lekre tomannsbustaden med to einingar under oppføring på Lande - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling | Illustrert bilete, avvik kan forekomme

TYSNES Krokavegen

Ny og lekker tomannsbustad under oppføring i Våge | 2 bustader | Storslått utsikt | 2 bad og 3-4 soverom

 • kr 5 290 000 - 5 290 000
 • Priser fra og tilkr 5 290 000 - 5 290 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 290 000 - 5 290 000
 • Omkostninger fra og tilkr 16 962 - 16 962
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 306 962 - 5 306 962
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 467 - 467
 • Areal primærareal - fra og til130 - 130 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 130 m²
 • Tomt595 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 94 BNR. 392
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling avdeling Stord Hamnegata 2 5411 Stord
 • OppdragsansvarligElisabeth Nonås Fylkesnes
 • Oppdragsnummer1504235014
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Omkostninger 15.620,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 625 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16.962,- (Omkostninger totalt) Totalt kr. 5.306.962,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrert planteikning, bustad 1, sør. Avvik vil forekomme.
Stova og kjøkken ligg i andre etasje i bustaden, som gjer at ein får ei storslått utsikt frå både kjøkken og stove. Illustrert bilete frå bustad 2, avvik vil forekomme.

Krokavegen, Vestland

 • Om prosjektet
  Drøymer du om ein ny bustad? Tomannsbustaden i Krokavegen er ein bustad for deg som drøymer om ein ny og lekker bustad! Det er ein bustad med storslått utsikt, gjennomtenkt planløysing, gode solforhald og ikkje minst så er den heilt ny! Her kan ein være med å gjere tilval slik at bustaden vert tilpassa etter akurat deg og dine behov! Krokavegen har ei sentral plassering med gangavstand til sentrum og nærområde, både sentralt og landleg! Begge bustadane får storslått utsikt utover Bjørnafjorden, Våge og Tysnes. Velkomen til Krokavegen og denne lekkre tomannsbustaden! Prosjektet består av to eininger i ein tomannbustad. Bustadane går over 2 etasjer og har 3-4 soverom. Bustaden er prosjektert, og det vil være moglegheit for å gjere individuelle tilval i prosessen. 2-mannsbustadane 1 (Sør) 1.etg.: Entré, vaskerom, bad, stove og to soverom. (Det er mogleg å sette opp ein vegg til som på på bustad nr. 2) 2.etg.: Open stove- og kjøkenløysing, soveromsavdeling med hovudsoverom, bad og walk-in garderobe. 2 (Nord) 1.etg.: Entré, vaskerom, bad, gang og tre soverom. 2.etg.: Open stove- og kjøkenløysing, soveromsavdeling med hovudsoverom, bad og walk-in garderobe. Bustadane ligg svært sentralt til, med gangavstand til Våge, men omgivnadene er landlege og med flott utsikt utover Bjørnafjorden, Våge, Tysnes og nærområdet. Det er kort veg til både butikkar, skule, idrettshall, post, hyggeleg restaurant, treningssenter, buss og ferje. I tillegg er det mange flotte turløyper og kort veg til båthamn og gjestehamn! Verdt å merke seg: - Storslått utsikt og gode solforhold - Nybygg med moglegheit for tilval - God planløysing - Praktisk bod ved inngangspartiet - Låge omkostningar - Lite innsyn og flott utsikt - Fastpris og ingen stressande bod runde! - Låge bukostnadar Å kjøpe nytt: Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris, det betyr at den første som girbod til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg har ein moglegheit til å gjere tilval slik at bustaden er skreddarsydd til deg og dine ynskjer. Prosjektet Krokavegen på Lande er eit utbyggingsområde som vert utvikla over fleire byggetrinn. Tysnes Bolig har allereie bygd ut områda B1, B2, B3, B6 og deler av B4. Prosjektet vert bygd av Tysnes Bolig, som har fokus på trivsel i bustadane og å byggje bustader som skal gjere kvardagane fylt med livskvalitet og ny energi! BRA P-rom/BRA: 1.etg.: 65 m²/65m² P-rom/BRA: 2.etg.: 65 m²/65 m² Det er overbygd inngangsparti. Boda er plassert til venstre for inngangspartiet, også under tak. ved inngangspartiet er det og ei utvendig bod (ca. 5 m²)

  Priser fra og til
  kr 5290000 - 5290000

  Omkostninger fra og til
  kr 16962 - 16962

  Generell orientering
  Følgjande utstyr er med - Komfyrvakt - Punkt for fordeling av fiber - Røykvarsler - Utelampar - Kvitevarer på kjøkken - Varmepumpe

  Garasje/parkering
  Det er parkering utanfor kvar av seksjonane.

  Boder
  Det er ei utvendig bod pr. leilegheit. Bodene er ved inngangspartiet og er plassert slik at inngangsparti for begge einingane er skjerma. Det er og carport ved inngangspartiet.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Frå igangsetting så er det ca. 12-14 mnd byggetid.

  Forsikringsselskap
  Heile byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikra frem til overtakelse. Forsikringa gjeld også materialar som er tilført leilegheita, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller anna skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snare

  Tomteareal
  595m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Fellestomt for sameige. Tomta disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Tomta vert opparbeida i henhald til vedlagte utomhusplan, med dei krav som framgår av reguleringsbestemmelsane i forhold til opparbeiding av eventuelle gangstiar, leikeplasser og grøntareal

 • Kjøkken
  Kjøkkenløysinga vert levert av norske Sigdal kjøkken og er av typen «Horisont snø». På vegg over benkeplate ved vask og platetopp er det montert glassplate. Kjøkkenet vert levert med steikeomn, koketopp, og oppvaskmaskin frå Siemens. Sigdal Kjøkken vil ta direkte kontakt i god tid før kjøkken går til bestilling. Det er mogleg å gjera endringar på kjøkenet. Dersom endringar på kjøkkenet fører til fleire kjøkkenskap kjem det eit tillegg for montering på 1500 kroner pr.skap.

  Bad
  Badet blir innreia med møbel frå Vikiinbad (Kvit innreiing 100 cm), dusjdører 90*90 og vegghengt toalett Baderomsplater på vegg og flis med varmekablar på golv. Tilkopling av lys over spegl, levert av røyrleggar, er med.

  Diverse
  Det er utarbeida komplett leveranseliste. Det kan nemnast: - Gipsa på veggane i oppahldsrom og soveorm - Laminatgolv, med unntak av entré, bad og vaskerom Seljar kan bytte underleverandørar undervegs i prosessen, kjøper vil i tilfelle bli varsla. Eventuelle bytter vil være til tilsvarande produkter. Utvendige arealer vil bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på desse areala avholdt, etter overtakelse av leilegheitene. Alt grunnarbeid er inkludert i prisen. Parkeringsplass/veg vert grusa slik som skissert i situasjonsplanen. Skråningar vert plastra med jord. Dersom dei utvendige arealene ikkje er ferdigstilt ved overtakelse av leilegheitene, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom anna beløp ikkje er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføras så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selgjar er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimeleg tid og seinast før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameige er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil seljar innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

  Konstruksjon
  Leveransar utføres i samsvar med gjeldande forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldande for dette prosjektet. Der ikkje anna framgår av kontrakt, skildringar eller teikningar, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleransar for ferdige overflater i bygningar, ref. fellesbestemning del 1. Sjå ellers skildring frå utbygger. Leveranseskildringa er utarbeida før oppføring, og før alle løysingar av teknisk karakter er kjent og bygget er ferdig detaljprosjektert. Det kan difor oppstå mindre justeringar under detaljprosjekteringa.

  Ventilasjon
  Leilegheitane vert levert med balansert ventilajson.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det vert lagt inn fiber.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er fritak for eigedomsskatt 5 år etter ferdigstillelse i Tysens kommune. Kommunen opplyser vidare at kommunestyret kan endra slike fritak, men då frå neste utskrivingsår. Det er pr. desember 2022 ikkje kome slike signaler.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstilling i samband med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i ein kvadratmeterpris som årlig vert fastsett av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader man måtte eie) vert fastsett etter forskjellige brøk. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering. Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpara i prosjektet. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for befaring.

  Organisasjonsform
  Sameige mellom eierskesjonane i tomannsbustaden Kjøpars rettigheiter som medlem i et sameige følgjer av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiget har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og ansvar ovanfor sameiget (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i medhald av eierseksjonslovens § 31. Sameiget vil bli leia av eit styre som veljast bland eigarane. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameigarane. Kjøper kan ikkje eiga meir enn 2 seksjonar i eit sameige. Kostnader med eigedommen som ikkje knyttar seg til den enkelte brukseininga, skal hovudsakelig fordelast mellom sameigarane etter sameigebrøken. Kjøpar sine rettar som medlem i et sameige følgjer av Eierseksjonsloven "Lov-2017-06-16-65, Lov om eierseksjoner." og vedtektene. Sameige har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og forpliktelsar ovanfor sameige (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i samsvar av Eierseksjonslovens § 31. Det vert gjort merksam på at ein berre kan erverve to bustadseksjonar i sameige, med unntak av erverv av fritidsbustad.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4616/94/393: 03.01.1969 - Dokumentnr: 32 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4616 Gnr:94 Bnr:135 Gjelder denne registerenheten med flere - Gjerdeplikt iht. skyldskifte frå første frådeling av eigedommen. 26.09.1973 - Dokumentnr: 6525 - Erklæring/avtale Diverse rettar/plikter etter skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt/festekontrakt/erklæring. Overført fra: Knr:4616 Gnr:94 Bnr:135 Gjelder denne registerenheten med flere - skylddeling som tomta er frådelt frå, veirett ----- 03.01.2019 - Dokumentnr: 14064 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4616 Gnr:94 Bnr:135 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 1338796 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1223 Gnr:94 Bnr:393 ----- Bustaden vert overtatt med påkvilande servituttar mv. Kopi av grunnboka følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servituttar kan lesast hos meklar. I tillegg aksepter kjøpar at det på leilegheita kan påheftast servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m. Seljar forbeholder seg retten til å tinglyse eventuelle servitutter/erklæringer han måtte ønske for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbygningen av eigedommen. Heftelsane følgjer eigedommen ved sal.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Midlertidig bruktstillatelse/ferdigattest skal leverast til kjøpar ved overtakelse. Det er ulovlig å ta leilegheita i bruk utan ferdigattest eller midlertidig bruksløyve. Kjøpar har ingen plikt til å overta eller innbetale sluttoppgjør før minst midlertidig bruksløyve føreligg. Dersom kjøpar likevel vel å overta, er det ulovlig å bu i bustaden/ta bustaden i bruk (ein kan flytte inn møbler, men ikkje overnatte). Å bu i ein leilegheit utan bruksløyve kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter frå kommunen. Ved å velje å overta stopper eventuelle krav om dagbøter

  Adgang til utleie
  Det ligg ikkje føre offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Vann, vei og avløp
  Det er offentleg veg, vatn og avløp

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eigedommen ligger i eit område regulert til bustad. Plan-ID 2011.01, "Bustadfelt, Land, krokjen" Området er merka B4 på reguleringskartet.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse. Avtaleforholdet er underlagt føresegnene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker skildringa entreprenøren og forbrukaren, mens her bruker uttrykka seljar og kjøpar om de same rollene.. Bustadoppføringslova sikrar kjøpar rettigheter som ikkje kan innskrenkast i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet rettar seg mot forbrukarar som ønsker å erverve bustad til eige bruk. Bustadoppføringslova kjem ikkje til bruk der kjøpar vert sett som profesjonell/investor, eller når bustaden/leilegheita ferdigstilt. I slike tilfelle vil handelen i hovudsak regulerast av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (Avhendingsloven). Seljer kan likevel velje å selje etter Bustadsoppføringslova. Avhendingslova er ufravikeleg ved forbrukarkjøp av nyoppført bustad som ikkje har vært brukt som bustad i meir enn eit år på avtaletidspunktet, dersom seljar har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Handelen er juridisk bindande for begge parter ved budaksept. Det vert føresett at skøytast tinglyses på ny eigar. Dersom kjøpar ikkje ønsker ein heimelsoverføring av eigedommen til seg, må det tas atterhald om dette i bud. Interessentar og kjøpar godtar at seljar og meklar bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøpar har sjølv ansvaret for å setta seg inn i salsoppgåva, reguleringsplaner, byggeskildringar og dokumentasjonen som kjøpar har fått tilgang til. Dersom utfyllande/supplerande opplysningar er ønskeleg, ber ein kjøpar om å ta kontakt med meklar. Kjøpar har ingen rett til å reklamere på grunnlag av tilhøve som kjøpar er blitt gjort oppmerksam på, eller som kjøpar på tross av oppfordring har unnlat å sette seg inn i. Kjøpar vert oppfordra til å ta kontakt med meklar dersom noko er uklart, og det vert presisert at det er viktig at slike avklaringar finner stad før bindande avtale om kjøp av bustad vert inngått. Budgiving Alle bod skal være skriftlige og skal leverast til Aktiv Eiendomsmegling eller oversendes signert via e-post til meklar i Aktiv Eiendomsmegling. - Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel og eigenkapital. - Seljar forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. - Budgiver er kjent med at seljar står fritt til å godta eller forkasta einkvar kjøpsbekrefting og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter dersom bodet aksepteres av seljar. Bodet kan ikkje trekkast tilbake dersom seljar er gjort kjent med det. - Salsvilkåra reguleres i "Bustadsoppføringsloven". Ingen midler kan utbetales seljar uten at bankgaranti er stillet. - Seljar og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bod elektronisk. Dette er ei enkel og sikker løysing som lar deg signere bodet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt meklar for meir informasjon. Eit bud er bindende for budgiver når budet er kommet til seljar sin kunnskap. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse. Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bod. Salsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert. Øvrige atterhald Seljer tar atterhald om endringar i forhold til opplysningar gitt i salsoppgåva og teknisk skildring med hensyn til konstruksjon og materialval, fargeval og arkitektoniske løysingar, herunder bl.a. mindre endringar av planløysingar og vindaugsløysingar. Det tas spesielt forbehold om endringar og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innpassinger av kanaler/føringar og nedforing av himlingar som ikkje er vist på teikningane. Eventuelle endringar skal ikkje fôringa det leverte produkt sin kvalitet og gir ikkje rett til prisjustering frå nokon av partane. Justeringar som skildra over kan også medføra mindre endringar i berekningsmessig bruksareal/p-areal, utan at dette berettiger endring av kjøpesum dersom leilegheitene og prosjektets ytre mål er tilsvarande som på salstidspunktet. Kjøper er også forplikta til å godta de endringar for bustaden som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller anna offentlig myndighet. Planteikningar og illustrasjonar som viser ulike innreiingsløysningar er ment som illustrasjonar for mulige løysningar, og inngår ikkje i standardleveransen. Teikningane i prospektet bør ikkje bli nytta som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringar vil kunne forkomme og fordi målestokkavvik vil kunne oppstå ved trykking/kopiering. Om det blir naudsynt å gjennomføra vesentlige endringar ut over det som er nemnd, pliktar seljar å varsle kjøpar om endringane utan ugrunna opphald. Endringar i lov eller forskrift, nye offentlegrettslege krav eller vedtak som regulerer forhold knytt til seljar sin yting, er kjøpar sitt ansvar med mindre seljar ved avtaleinngåing var kjent med, eller burde være kjent med endringane. Ev. økte kostnader vert dekka av kjøpar. Slike kostnader vil medføre en tilsvarande auke i det avtalte vederlaget for kjøpar. Seljar skal utan ugrunna opphald varsle kjøpar om endringane og de konsekvensar dette inneberer. Kjøpar blir gjort oppmerksam på at alle skisser, frihands- og oversiktsteikningar i perspektiv, annonser, bileter og planer er foreløpige og utforma for å illustrera prosjektet. Dette materialet vil derfor innehalde detaljer - eksempelvis beplantning, innreiing, møblar, tekst og andre ting - som ikkje vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikkje å sjå som en del av avtalevilkåra for kjøpet. Slike avvik kan ikkje påberopast som mangel frå kjøpar si side. Seljar tar i detaljprosjektering atterhald om mindre endringar av utomhusanlegg og fellesareal. Seljar held seg rett til å leige ut, endre salsprisane og betingelsar på uselde leilegheiter utan forutgåande varsel. Seljar held seg rett til å forkaste eller akseptere bod utan å måtte grunngje dette. Offentlege forbehold: Kjøpar aksepterer at det på eigedommen kan påhefta servituttar/erklæringar som offentlege myndigheiter kan krevje deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m. Garanti: Straks etter avtaleinngåing skal seljar stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelsar etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 1 eller avhl § 2-11. Dersom seljer har teke atterhald skal garanti stilles straks etter at atterhald er falle vekk. Garantien er pålydande 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet aukes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet både for sjølve leilegheita, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, medrekna ferdigstillelsen av disse. Dersom garanti ikkje vert stilt straks etter avtaleinngåelse kan kjøpar holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt. Kjøpars betalingsplikt inntrer ikkje før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom seljar har tatt forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd sjølv om garanti ikkje er stilt. Overtakelse: Kjøpar kan ikkje nekte å overta bustaden mot midlertidig bruksløyve sjølv om det gjenstår arbeider som nemnd over, eller arbeid står att på fellesområda. Det same gjeld dersom tinglysing av heimmelsovergang ikkje kan gjennomførast på overtakingsdagen. Eigedomen skal leverast i rydda stand og leilegheita skal være byggereingjort Velforening Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre anna er avtalt vert det føresett det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innan overtaking. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider vert bestilt direkte hos underleverandører og blir fakturert direkte frå underleverandør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Videresalg av kontraktsposisjon føresett samtykke fra seljar. Det er videre ein føresetnad for videresal at seljar får dokumentasjon på at ny kjøpar trer inn i kontrakten med de same rettigheter og plikter som opprinnelige kjøpar. Det må også fremleggast tilfredsstillande stadfestning på finansiering. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva. Kjøpar kan ikkje nytta bustadprosjektets marknadsmateriell i ev. marknadsføring for transport av kjøpekontrakt utan seljar sitt samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpar har rett til å avbestille ytelsen før overtakelse som regulert i bustadoppføringslova § 52 og § 53. Ved avbestilling av hele ytelsen reguleres erstatningen av bustadoppføringslovens § 53, slik at Seljar skal ha erstattet heile sitt økonomiske tap ved kjøpar sin avbestilling. Kjøpar er gjort særskilt oppmerksam på at dette tapet - og dermed kjøpar sitt økonomiske ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av marknadsutviklinga frå kjøpekontraktens inngåing. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Kjøpar aksepterer at det kan påhefte servituttar/erklæringar på eigedommen som blir satt krav om av offentleg myndigheit, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Signeres etter budaksept.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev