aktiv-eiendomsmegling
Boligtype med flatt tak og spennende planløsning. Kun på tomter merket A

Andebu Barlindveien/Askjem syd Område B9

5 SOLGT. NYE BOLIGMODELLER MED FLATT TAK ER UNDER PLANLEGGING 3 eksklusive og lekre boligvarianter på solrike tomter.

 • 5 700 000
 • BRA 138 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING5 700 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 700 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM3
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT705 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 700 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  5 700 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Barlindveien/Askjem syd Område B9, Vestfold og telemark

 • Barlindløkka er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn. Første salgstrinn består av 4 eneboliger i 3 varianter i området B9 merket på områdetkartet. Nye boligtyper med flatt tak er under planlegging og blir publisert snart samt priser.

  5 solgt. se kart i bilder

  Området ellers skal det bygges alt fra eneboliger, rekkehus til leiligheter i borettslag i lekker design og standard.
  Området B3 skal bestå av ca. 12 flotte lekre borettslagsleiligheter med moderne og flott standard og ligger allerede ute for salg.
 • Salgsstart vil være fra juni 2022 for det første byggetrinnet. De øvrige trinnene for felt B4/9/10/11 vil bli presentert etterhvert som området utvikles. Dette er prosjekt som vil bli bebygget over noen år og vil bli et flott og moderne område og et godt tilskudd til Andebu.
 • Barlindveien, Barlindtunet og Barlindløkka er neste trinn som bygges ut på Askjem syd. Området er nærmest flatt eller lite kupert og har gode solforhold i naturskjønne omgivelser samt en landlig og luftig følelse. Med natur nesten rett utenfor døren, har dette området det meste man kan tenke seg i et boligfelt. Dette boligfeltet vil passe familier i alle faser i livet. Både prisene og de praktiske løsningene gjør at dette kan passe nyetablerere og/eller voksene etablerte som ønsker seg et trivelig nabolag i et nytt bomiljø. Her kan du velge din type bolig, om det er enebolig, rekkehus eller leilighet.

  Området har en god beliggenhet og gode solforhold. Med bare 5 minutters kjøretur unna Andebu sentrum har du alle fasiliteter rett i nærheten. Her har du Andebu Sparebank, vinmonopol, barne- og ungdomsskole, og flere småbutikker og matbutikker. Andebu har god tradisjon for aktiviteter i nærmiljøet. Teater, festivaler og lokal musikk er noe av det som liver opp området både sommer og vinterstid.

  Avstanden til Sandefjord og Tønsberg er ca. 15-20 minutter og ned til E-18 bruker man ca. 10 minutter hvor hastigheten er raskt til alle nærliggende storbyer.

  I nærheten har man flotte turområder. Man går til Askjemvannet på 10-15 min. Det er et flott badested om sommeren og et fint turområde ellers. Om vinteren er det særdeles flotte områder for de som liker vinter og ski. Her holder vinteren seg godt og kan by på gode skiforhold som oftest hele vinteren.
 • Boligfeltet ligger rett utenfor Andebu sentrum. Fra sentrum kjører man ut Askjemveien og følger den ca. 2 km. Her vil du få hele prosjektet på venstre side av veien etter det ferdig utbygde området i Seljeveien.
 • Leveransebeskriveksen for G37 og G8 kan lastes ned eller kontakt megler for mer informasjon.

  Boligtype med flatt tak (G37)
  Spenende bolig med hele 4 soverom: 1. etg: Gang, bad/vaskerom, 3 soverom
  2. etg: stort oppholdsrom på 56 m2 som inkluderer stue og kjøkken, bad, mellomgang, soverom, utgang til stor terrasse på ca. 25 m2
  Utvendig: Carport med bod i bakkant.
  (Se egen byggebeskrivelse for denne boligtypen. Merket G37)
  Pris for denne boligypen er samme som boligype A. Se kart


  Alle boligene er tegnet med tanke på god funksjonalitet i alle ledd. Her vil det være enkelt om man vil ha en bolig med alle funskjoner på et plan. Uteområdene blir en fin del av boligen og med en fin størrelse på tomten. Det blir fin mulighet til uteaktivteter på egen eiendom.

  Boligens standard blir flott og moderne.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt på 704 - 723 kvm. Se arealkart

  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan. med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
 • I carport og gårdsplass. Garasjer vil være tilvalg
 • Bod i bakkant av carport/garasje
 • Se byggebeskrivelse
 • Det vil bli lagt opp til fibertilkobling når leverandører for dette leverer i området
 • Balansert ventilasjon, se byggebeskrivelse
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side. Tilvalg og personlige tilpassinger vil være mulig. Utbygger vil sette frist ovenfor kjøper når tilvalgene må være bestemt. Dette er for å kunne sette en ferdigdato for bygget.
  Alle tilvalg avtales med utbygger direkte.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Pliktig medlemsskap i velforening/realsameie for fellesarealer/lekeplasser.
 • Fra kr. 5.700.000,- til 5.950.000,- + omkostninger
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 550.000-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 13.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 10.500,- pr. bolig for vann og avløp og renovasjon
 • Det er ikke eiendomsskatt p.t Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Velforening/realsameie. Fellesarealer vil bli skjøtet over til et realsameie eller liknende. Boligkjøper er forpliktet til medlemskap med en ideell eierandel. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Boligene leveres ikke med utleieenhet eller hybel.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Boligene/tomtene vil fradeles fra gnr. 218 bnr. 95
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Alt opparbeides av utbygger som overleverer vei og infrastruktur til kommunen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Området er regulert til boligformål. Utbygger tar forbehold om kommunal godkjenning og at alle søknader blir godkjent av kommunen. Dette skal foreligge minimum 6 mnd. før avtalt overtagelse.

  Selger tar forbehold om kommunal godkjennelse av prosjektert bolig.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ikke relevant
 • Kjøper skal innbetale 10% ved kontraktinngåelse og resten ved overtagelse.
 • Utbygger tar forbehold om kommunal godkjenning og at alle søknader blir godkjent av kommunen. Dette skal foreligge minimum 6 mnd. før avtalt overtagelse.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Megler mottar et honorar på kr. 62.500,- pr. solgte enhet. I tillegg kommer direkte utlegg og markedsføringskostnader samt tilrettelegging på kr. 29.000,- for hele prosjektet. Oppgjør kr. 3950,- pr. enhet + mva.
 • Vår samarbeidspartner Andebu Sparebank hjelper deg med finansieringen. De har 2 rådgivere til dette prosjektet i hele området:

  Henriette Kolkinn Myhre
  922 13 437

  Astrid Sørsdal Fodnæss
  450 25 666
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Andebu Boligutvikling AS Skårdal
Thomas Otterbech

Megler

Thomas Otterbech

97 08 70 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev