aktiv-eiendomsmegling

Hagan Holumskogen

Flott og skrånende boligtomt sentralt på Gjelleråsen - kort vei til skole og barnehage - gode solforhold!

 • kr 2 500 000
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 81 640
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 581 640
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt820 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   81 640,- (Omkostninger totalt)   2 581 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Fin, skrånende utsiktstomt på Gjelleråsen i et attraktivt boligområde. Tomten ligger fint til i et etablert boligområde på Hagan. Attraktiv internbeliggenhet innerst i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Her er det kort vei til barnehage, skoler og offentlig kommunikasjon. Tomten har veirett og adkomst via Holumskogen, mellom nr. 20/22 og nr. 26. Bebygd areal (BYA): Maksimal utnyttelsesgrad for enkelttomter settes til BYA=30 %. Det tillates ett småhus (enebolig, enebolig med sekundærleilighet, eller tomannsbolig) pr. tomt. (se pkt. om regulerings- og arealplaner.) Minimum tomteareal for en enebolig er 500 m² netto tomt og for tomannsboliger 400 m² netto tomt pr. boenhet. Dette gjelder for beregning av areal i tilknytning til boligen og for deling av eiendom.

Holumskogen, Akershus

 • Tomt
  820m²

  Beskrivelse av tomt
  Skrånet tomt: 820.5. Delareal 712 m. Formål Frittliggende småhusbebyggelse. Delareal 108 m. Formål Kjørevei.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Tomten ligger flott til i et etablert boligområde på Hagan. Attraktiv internbeliggenhet innerst i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Kun noen minutters gange til bussholdeplass og en drøy kilometer til Vestli T-banestasjon. Med T-banen kommer du deg til Oslo sentrum på kun 30 minutter og med buss tar det ca. 20 min. Nærmeste togstasjon er på Grorud ca. 8 km unna. Den dagligdagse handelen kan gjøres på Rema 1000 på Gjelleråsen, og nystekt brød og bakervarer kan du kjøpe på Brødbakerne. Litt lengre unna er det godt utvalg av ulike servicefunksjoner og fasiliteter på Hagansenteret. Nærmeste barneskole er Holumskogen ca. 10 minutter til fots unna, i samme området ligger også Ungdomsskolen Li skole. Noen hundre meter unna boligen ligger Mortetjern og Solstua barnehage. Flotte uteområder med gode turområder samt badevannene Morttjern og Svarttjern i nærheten. Bjønndalen skianlegg er et godt utgangspunkt for turmuligheter. Her er det lysløype og sykkelstier. Varingskollen alpinanlegg ligger også en kort kjøretur unna. Det er også flere golfbaner i området. I Nittedal finner du et bredt utvalg av idrettsklubber, kulturmiljø, teater og treningssenter blant annet. Avstander med bil: Lillestrøm: ca. 21 min Oslo sentralbanestasjon: ca. 20 min Oslo lufthavn: ca. 33 min

  Adkomst
  Tomter har veirett og adkomst via Holumskogen, mellom nr. 20/22 og nr. 26. Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehager: Solstua barnehage (1-5 år) 0.2 km unna. ca. 20 barn. Mortetjern barnehage (1-5 år) 0.6 km unna. ca. 53 barn. Vestliskogen barnehage (1-5 år) 0.9 km unna. ca. 50 barn. Skoler: Holumskogen skole (1-7 kl.) 202 elever, 11 klasser. 0.7 km unna. Li skole (8-10 kl.) 475 elever, 22 klasser. 6.6 km unna. Bjertnes videregående skole 500 elever, 26 klasser. 10 km unna. Strømmen videregående skole 515 elever, 45 klasser. 10.4 km unna.

  Skolekrets
  Holumskogen skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Se vedlagt nabolagsprofil.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   81 640,- (Omkostninger totalt)   2 581 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter påløper fra det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bygg.

  Info om eiendomsskatt
  Det er eiendomskatt i Nittedal kommune. Eiendommen har p.t eiendomskatt på kr 2 973,- pr år.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett, når fremtidig bolig er oppført. For tomten gjelder p. t. kun eiendomsskatt - før vann/kloakk er påkoblet. Tilknytningsavgifter vil påløpe når den tid kommer.

  Velforening
  Skillebekk vel - frivillig årskontigent kr. 350 pr. husstand. https://skillebekkvel.no/hjem/medlemskap.html

  Tilbud lånefinansiering
  Romerike Sparebank er vår samarbeidspartner i EIKA gruppen. Ta kontakt med megler for å bli satt i kontakt med en hyggelig rådgiver.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3031/2/458: 13.06.2014 - Dokumentnr: 480599 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3031 Gnr:2 Bnr:459 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 13.06.2014 - Dokumentnr: 480528 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3031 Gnr:2 Bnr:115 01.01.2020 - Dokumentnr: 1618607 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0233 Gnr:2 Bnr:458 13.06.2014 - Dokumentnr: 480577 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3031 Gnr:2 Bnr:459 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 13.06.2014 - Dokumentnr: 480599 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3031 Gnr:2 Bnr:459 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet kommunal vei frem til privat stikkvei. Tilknytningsavgift vann inkl. mva: 10 625 kr. Tilknytningsavgift avløp inkl. mva: 10 625 kr. Tomter har veirett og adkomst via Holumskogen, mellom nr. 20/22 og nr. 26.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligbebyggelse § 10. Frittliggende småhusbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse er tillatt på eiendommer som allerede er benyttet til dette formålet. Det tillates oppført tilhørende garasje. Denne bestemmelsen gjelder også for annen eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse som er oppført innenfor annet formål innenfor planen. Det tillates ikke rom tilhørende hoveddel i frittliggende garasje. Minimum tomteareal for en enebolig er 500 m² netto tomt og for tomannsboliger 400 m² netto tomt pr. boenhet. Dette gjelder for beregning av areal i tilknytning til boligen og for deling av eiendom. Bebygd areal (BYA): Maksimal utnyttelsesgrad for enkelttomter settes til BYA=30 %. Det tillates ett småhus (enebolig, enebolig med sekundærleilighet, eller tomannsbolig) pr. tomt. Minste uteoppholdsareal (MUA): Enebolig: MUA=200 m². Tillegg for sekundærleilighet i enebolig (1-2-rom): MUA=25 m² Tomannsbolig: MUA=150 m² pr. boenhet. Uteoppholdsareal på terrasse og balkonger kan medregnes. Høyder: Maksimal tillatt mønehøyde er 9,0 meter og maksimal tillatt gesimshøyde er 7,0 meter. Høyeste tillatte gesimshøyde for pulttak er 7,5 meter. Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Reguleringsplaner Id 124 Navn Skillebekk - Putten - Gjelleråsen Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse 16.02.1976 Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3232/124/Dokumenter/124_Reguleringsbestemmelser%20for%20Skillebekk%20-%20Putten%20-%20Gjelleråsen.pdf

  Offentligrettslige pålegg
  Ingen kjente offentligrettslige pålegg. Det forelå en rammetillatelse for oppføring av tomannsbolig i 2016 (utgått) og byggeplaner ble kansellert i 2020.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,00))   81 640,- (Omkostninger totalt)   2 581 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  81640

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår, da de er å regne som profesjonell part.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16 000,- oppgjørshonorar kr 6 500,- og visninger kr 3 000, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale, totale vederlag/utlegg beløper seg til 49 940,- inkl. de foregående gebyrene/honorarene.(Untatt provisjonen) Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 3 000,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 30 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev