aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Kuarvågen på Koløyholmen!

Kuarvågen, Koløyo: 11 naust for sal, 3 er ferdigstilt og 8 naust under oppføring. Fast båtplass og roleg hamn

 • 850 000
 • PRISANTYDNING850 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER850 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 668 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Nausttype B

Kuarvågen, Vestland

 • Drøymer du om naust ved sjøen?

  Eit naust der ein kan dyrka hobbyar som fisking, båt eller kajakkpadling, eller bare samla vener og familie til hyggelege stunder ved sjøen?

  Velkomen til Kuarvågen i Koløyholmen!


  Kuarvågen er eit utbyggingsområde som skal utbyggast over fleire trinn.
  Første byggetrinn er allereie fullført og består av 11 ferdigoppførte naust av ulike typar.
  Det er totalt 23 naust som skal byggjast i Kuarvågen.

  Kvar av tomtene eig ein ideell andel i gnr. 52 bnr. 123 som er fellesområde.
  Felleseigd tomt på ca. 2.668 kvm.

  Det er felles kai i front og mogleg å legge ut flytebryggje med utriggar framføre nausta.

  Verdt å merke seg
  - Gode solforhold
  - Eigen parkeringsplass
  - Køyreveg fram til nausta
  - Roleg hamn
  - Felles båtopptrekk
 • Området vert bygd i to omganger. Dei 11 første nausta er oppført og resten vert bygd som byggetrinn 2 etter avtale.

  Type B - 32m2, 4*8mtr (3 stk i rekke)
  Pris. 850.000,-
  Det er tre naust av denne typen som er ferdig oppført. (Naust 16, 17 og 20)
  Stipulert BRA mellom 28,1 og 28,9 kvm.

  Resten er tomter med naust under oppføring
 • Innerst i flotte Kuarvågen godt skjerma for vêr og vind. Området har gode solforhold og Fitjar-øyane og den unike skjergarden er kun ein kort båttur unna.

  Nausta ligg flott til innerst i Kuarvågen, like før Koløyhamn. Det er ei god hamn som ligg skjerma til for vind og vèr.
 • Frå Fitjar sentrum følg Fitjarvegen sørover. Ta til venstre rett etter gamle Joker-butikken og inn på Koløyvegen. Følg vegen ca. 5 min og ta til venstre inn på Bøkjenesvegen.

  Det vil verta skilta med AKTIV visningsskilt på fellesvisningar.
 • -Impregnerte rammer på betongmur
  -Reisverk 48*98
  -vindtett gipsplate
  -lekter 23*48
  -Dobbelfalset kledning 148mm
  -lister dører / vinduer ute 16*98
  -Renner i stål
  -Bjelkelag loft 48*198
  -Sutak med papp
  -Dører mot sjø - plassbygde uisolerte dører
  -Isolert inngangsdør
  -Betong takstein

  Elektro:
  Det blir ført kabel for el. inn i kvart naust. Tilkobling til Fitjar Kraftlag sitt nett og vidare installasjon
  i naustet må kvar eigar ordne med sjølv.

  Alle nausta vert bygd og levert uisolerte.
 • Berekningane er utført av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert 38.06.3013. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å sjå som eit omtrentleg areal.

  Storleiken på dei einskilde rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omslutta vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Bodareal i kjellaren er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på dei enkelte rom er romma sine netto golvareal. Ein kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få fram bruksarealet.

  Dei oppgitte areala i marknadsføringa er å betrakte som eit stipulert areal. Partane har ingen krav mot kvarandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn marknadsført areal.'
 • Eigedomane står på tomter av ulik storleik. Storleiken på dei respektive tomtene er følgande:


  Tomt 7
  Gnr. 52 Bnr. 105:
  ca. 115,2 kvm.
  Nausttype B, ikkje bygd
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 8
  Gnr. 52 Bnr. 106:
  ca. 64,2 kvm.
  Nausttype B, ikkje bygd
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 9
  Gnr. 52 Bnr. 107:
  ca. 83,7 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 10
  Gnr. 52 Bnr. 108:
  ca. 81,9 kvm.'
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 11
  Gnr. 52 Bnr. 109:
  ca. 61,3 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 12
  Gnr. 52 Bnr. 110:
  ca. 78,5 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 13
  Gnr. 52 Bnr. 111:
  ca. 77,4 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk

  Tomt 14
  Gnr. 52 Bnr. 112:
  ca. 57,3 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk


  Tomt 16
  Gnr. 52 Bnr. 114:
  ca. 71,6 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk
  Ferdigstilt

  Tomt 17
  Gnr. 52 Bnr. 115:
  ca. 53,6 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk
  Ferdigstilt

  Tomt 20
  Gnr. 52 Bnr. 118:
  ca. 49,6 kvm.
  Nausttype B
  Pris: 850.000,- + omk
  Ferdigstilt

  Kvar av tomtene eig ein ideell andel i gnr. 52 bnr. 123 som er fellesområde.
  Fellestomta er på 3.177,8 m²

  Det er oppretta realsameige, der kvar nausteigar eiger 1/23 i gnr 52 Bnr 123 (Ideel part i fellesarealet vert tinglyst på nausttomta som dei kjøper). Dei som allereie har kjøpt har oppretta sameige.

  Tomta er opparbeida i henhold til vedlagte utomhusplan, med dei krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene.
  Tomta disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
 • Det er etablert felles parkeringsplass.
  Det vert også laga tilkomstveg heilt fram til alle nausta der ein kan køyra for av/pålessing.

  Det vil verta mudra ned til god seglingsdybde for båt. Felles båtopptrekk er inkludert.
 • Nausttype B: kr. 850.000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:


  Nausttype B
  Kjøpesum kr. 850.000,-
  Tinglysningsgebyr: kr. 585,-
  Tingslyning av pant. kr. 585,-
  Grunnboksutskrift: kr. 172,-
  Dokumentavgift: kr. 21.250,-

  Totalt omkostninger 22.592,-
  Totalt: 872.592,-,-

  Dokumentavgift bereknest av andel tomteverdi. Me gjer oppmerksam på at det er tomta sin verdi på tinglysingstidspunktet som vert lagt til grunn for avgiftsberekningen. Opplyst dokumentavgift er berekna ut frå dagens antatt tomteverdi. Justering av dokumentavgifta kan forkomme og det er kjøpar som ev. er ansvarlig for mellomlegget. Det tas forbehold om endringar i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Det er opplyst av kommunen at det ikkje er kommunale avgifter på eigedomane.
 • Det gjøres oppmerksom på at det er innført eigedomsskatt i Fitjar kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Nausta kan leigast ut til det føremålet dei er regulert til.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Gnr. 52 Bnr. 103 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 105 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 106 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 107 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 108 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 109 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 110 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 111 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 112 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 113 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 114 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 115 i Fitjar kommune
  Gnr. 52 Bnr. 118 i Fitjar kommune

  Kvar av tomtene eig ein ideell andel i gnr. 52 bnr. 123 som er fellesområde.
 • Eigedomen er ikkje kobla til vatn eller avlaup.

  Privat grusa veg frå hovudvegen.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg til kjøpekontrakt. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eigedommen ligger i eit område regulert til andre typer bebyggelse og anlegg. Framfor naustene er det regulert til kai og til småbåthavn. Plan-ID Detaljregulering for Kurarvågen, gnr/bnr 52/26, 52/27, 52/90
  På fellestomta ligg det også parkeringsplass og båtopptrekk.

  Utrdag frå reguleringsplanen
  - Kaien i front av nausta er felles privat, og er felles for alle som eig naust og båtplass innenfor naustområdet.
  - Det kan ikkje etablerast faste innstallasjoner eller anna som indrar ferdsel på kaiarealet. Arealet kan møblerast til gavn for allmenne interesser
  - Innenfor området kan det leggjast ut flytebryggjer og/eller utriggarar.


  Heile reguleringsplanen kan lesast hos meklar
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
  Det er ikkje konsesjon på eigedommen.

  Ved kjøp av tomt som ikkje er bygd på salstidspunktet:
  Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit
 • Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.
 • Det er ingen forbehold frå selgar.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på eiendommen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for eiendommen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen for naust som ikkje er oppførte kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte eiendommsprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Omkostningar - døme ved kjøp av andel 1
  Tinglysningsgebyr: kr. 525,-
  Tingslyning av pant. kr. 525,-
  Grunnboksutskrift: kr. 172,-
  Dokumentavgift: kr. 24.500,-
  SUM: 25.722,-

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Kurt Arne Tyse
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev