Et hjem er mer enn vegger og tak. Det er et sted hvor gode minner skapes gjennom trivsel, omsorg og trygghet. Aktiv og SOS-barnebyer jobber for å skape gode hjem på to ganske ulike arenaer, men vi er enige om at alle fortjener og trenger et trygt og godt hjem – spesielt barn. 


Vi vet alle at barn er fremtiden. De kan endre verden, men for å lykkes trenger de god omsorg og et godt hjem. Takket være gode samarbeidspartnere og tillit fra kundene våre får enda flere barn, enda bedre framtidsutsikter, sier Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling.  

Hjelper barn i 135 land
SOS-Barnebyer er verdens ledende humanitære organisasjon som arbeider for gode hjem til barn og unge. De er til stede i 135 land, også i Norge. Organisasjonen støtter familier gjennom kriser og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. 


Barn kan endre verden - hvis de har et liv som gjør at de får brukt ressursene sine. Får de ikke muligheten til å gå på skole, eller legger de seg sultne eller lever med vold og misbruk klarer de ikke det. Aktiv Eiendomsmegling, deres ansatte og kunder er med å bidra til endringen, sier Sissel Aarak, fungerende Generalsekretær i SOS-barnebyer 

Samarbeidspartner siden 2016 
I fire år har Aktiv vært SOS-Barnebyers hovedsamarbeidspartner. I år donerer vi over 1 million kroner til SOS-Barnebyer. Vi har valgt å ikke øremerke midlene, slik at SOS-Barnebyer selv kan benytte dem der de gir best effekt. Slik sikrer vi at samarbeidet gir størst mulig verdi. 

SOS-barnebyer er avhengig av langsiktige samarbeidspartnere for å kunne nå flere barn som er uten tilfredsstillende omsorg. Barn som er overlatt til seg selv, får ikke mulighet til å gå på skole, de legger seg sultne og kan oppleve vold og misbruk. Sammen gir vi utsatte barn en bedre oppvekst, slik at de kan skape varige endringer i sitt eget liv og i samfunnet de lever i, forklarer Aarak. 

Aktivs samarbeid med SOS-Barnebyer har siden 2016, gitt mer enn 2 500 barn muligheten til å vokse opp i et trygt og godt hjem med bedre fremtidsmuligheter.