Mandag 3. mai åpnet kontoret i gamle Indre Arna sentrum. I tillegg er et kontor i Åsane under etablering. Fra disse to kontorene vil de fire partnere og en meglerfullmektig ha full fokus på kjøp og salg av bolig i Arna, Åsane, Vaksdal, Samnanger og Osterøy. 


– Det bor i underkant av 75 000 mennesker i dette geografiske området. Lokalkjennskap og lokalkunnskap er helt avgjørende for kundene, derfor satser vi og Aktiv-kjeden på et eget kontor som spesialiserer seg på dette området, sier Kim Stavang Olsen som blir daglig leder for kontoret. Med seg som medeiere, partnere og meglere har han fått Marius Hagen, Nika Nasibi og Jørn Tage Hereide.  


– Vi er fire veldig erfarne meglere som har jobbet i dette markedet over lengre tid. Her har vi rett og slett samlet et team hvor alle er blant meglerne som omsetter flest boliger i dette området, sier Stavang Olsen. 

Alle mulighet til å vokse videre i Bergen og omegn
Aktiv Eiendomsmegling har over 80 kontorer i Norge, og med Arna/Åsane-kontoret kobler de grepet enda tettere om Bergen og omegn, etter at de har lyktes godt med en revitalisert satsning på Bergen de siste par årene.  

Stavang Olsen og hans tre medeiere la merke til Aktivs satsning i Bergen og meldte overgang til Aktiv-kjeden tidligere i vinter.


¬Vi har jobbet med å få på plass dette kontoret siden februar. Både på kjedenivå og lokalt i Bergen så var det mye som tiltrakk oss til Aktiv. Det er en landsdekkende kjede, hvor kvalitet, service og systemer er godt ivaretatt. Aktiv i Bergen har mange dyktige meglere og er allerede godt etablert i Sentrum og på Lagunen, og har derfor alle muligheter til å vokse videre. Dette har vi lyst til å være med å bidra til, sier Stavang Olsen.  

Nybyggprosjekter er et satsningsområde
Eiendomsmeglerfullmektig Ingrid Holmefjord er også ansatt på kontoret og vil hovedsakelig bistå meglerne med saksbehandleroppgaver. Totalt blir det da et godt team av fem meglere som skal dekke dette markedet – et marked som er i vekst, spesielt i Åsane og Arna. 


– Det er bra aktivitet i boligmarkedet i hele området. Og for Åsane og Arnas del er det for lite boliger til salgs, særlig de gode boligene med den riktige beliggenheten. Dette bidrar til prisvekst, sier Stavang Olsen. 


– I Aktiv er vi rådgivere. Vi bistår med råd om bolig, boligsalg eller boligkjøp. Vi vil gjerne bidra så tidlig i prosessen som mulig, og da er lokal tilstedeværelse viktig. Vi ønsker å gi kundene en enda bedre service, kvalitet og presentasjon enn hva våre konkurrenter gjør. Vårt mål er ikke å bli størst, men å ha så fornøyde kunder at de vil anbefale oss videre og bruke oss om igjen, fortsetter Stavang Olsen.  

Nybyggprosjekter vil være et av satsningsområdene til Arna-kontoret. Allerede nå er de godt i gang med et leilighetsprosjekt i Arna hvor det allerede, og helt uten markedsføring utover en Facebook-post, har meldt seg over 200 interesserte. 


– Det illustrerer etterspørselen etter flere og nye boliger i området, samtidig som at antallet interessenter viser at vi har et bra renomme og nettverk lokalt, avslutter Stavang Olsen .