Nå ønsker vi deg velkommen på visning med et smil, uten å håndhilse. Vi har håndsprit eller håndvask tilgjengelig på alle visninger, og slipper kun få personer inn av gangen - slik at alle kan holde trygg avstand til hverandre. 

Aktiv tar smitterisiko på alvor og følger helsemyndighetenes råd. Vi ønsker at kundene våre skal føle seg trygge, derfor følger vi retningslinjene til FHI og Eiendom Norge angående salg av bolig, forteller administrerende direktør i Aktiv, Karsten Onsrud. 

 Les retningslinjene for befaring, visning, kontraktsmøte og overtakelse lengre ned i saken. 

Skal du kjøpe eller selge bolig? 
Kontakt megler før du skal på visning, så finner dere tidspunkt og løsninger sammen slik at visningen blir en trygg og god opplevelse. Dersom du er smittet, i karantene eller i en av risikogruppene kan du dessverre ikke delta på visning. 

Vi ønsker å tilrettelegge for gode og trygge visninger så langt det lar seg gjøre. For både kundene våre og norsk økonomi er der viktig at boligmarkedet ikke stopper opp. Skal du kjøpe eller selge bolig, kan du alltid kontakte din lokale megler for råd – vi er her for deg, sier Karsten Onsrud. 

Få gratis rådgivning
I forbindelse med koronaviruset er det mange som lurer på hvordan de skal gå frem når de skal selge eller kjøpe bolig. Derfor tilbyr vi nå Bolighjelp, slik at du kan få gratis og uforpliktende rådgivning fra våre erfarne meglere. Og det beste av alt - du trenger ikke være kunde i Aktiv for å ta kontakt. Les mer på bolighjelp.aktiv.no 


Retningslinjer for befaring

Vi i Aktiv Eiendomsmegling følger retningslinjene til Eiendom Norge, som organiserer norske eiendomsmeglerforetak. For å sikre at boligsalg gjennomføres i tråd med myndighetenes retningslinjer og med lavest mulig smitterisiko, følger vi disse retningslinjene: 

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

• Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
• Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes 2 meters avstand
• Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning

• Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
• Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
• Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
• Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning
• Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
• Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe og håndsprit ved inngangsdør
• Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
• Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
• Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
• Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
• Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

Retningslinjer for kontraktsmøte

• Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det
• Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt
• Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene
• Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant
• Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene
• Smittefare skal kartlegges før kundemøtet

Retningslinjer for overtagelse

• Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
• Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
• Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
• Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs. uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.