Det sier Tone Merethe Viklem Olsen. Hun er daglig leder i Narvikmeglern, som nå blir en del av Aktiv Eiendomsmegling. 

Meglerforetaket ble etablert helt tilbake i 1996 av Ofoten Midt Troms Boligbyggelag (OMT BBL), og de kommer fortsatt til å være lokalt eid om OMT BBL og Sparebanken Narvik. Sparebanken Narvik er tilknyttet Eika alliansen, som også Aktiv Eiendomsmegling er en del av. 

Samme verdier og kultur
I løpet av de 24 årene Narvikmeglern har eksistert har de opparbeidet seg en solid posisjon og et godt renommé. Denne posisjonen håper de å videreutvikle og styrke som del av Aktiv-kjeden. En viktig grunn for valget av Aktiv var samsvaret i verdier og kultur. 


– Vi var ikke i tvil om at det var Aktiv vi skulle bli en del av. Vi kjente oss godt igjen i møtet med folkene i Aktiv. De står for de samme verdiene som vi har selv og har en kultur hvor man opplever å bli godt ivaretatt. Kjedeledelsen har vært veldig tilgjengelig for oss, selv før vi signerte kontrakt. Vi har allerede rukket å bli imponert både av menneskene, systemene og kulturen. 
 


– Aktiv er genuint opptatt av både kjøper og selger. Her kjenner vi oss godt igjen. God megling skal kjennes på kroppen av begge parter. Det er viktig at kjøper er innforstått med hva de eventuelt investerer i og kjøper. Trygge kjøpere gir best mulig pris for selger. Det beste salget er når både kjøper og selger er fornøyd også ett år senere, sier Viklem Olsen.  


Sterk merkevare  
Hun tok steget fra juss til eiendomsmegling i 2014 da hun byttet ut dommerkappen med daglig leder-rollen i Narvikmeglern. Med seg på laget i Narvik har hun eiendomsmegler Sigve Wiik, også han utdannet jurist, og Johanna Lindgren Kristoffersen som kontorleder/medhjelper. Alle tre blir med videre og de håper å kunne rekruttere flere kolleger i fremtiden. 


– Vi vil gjerne ha minst en eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig til. Aktiv er en sterk merkevare og har en kultur med sterkt fokus på trygghet og fornøyde kunder. Samtidig er kjeden moderne, innovativ og utvikler nye produkter til det beste for kundene. Jeg tror summen av dette vil gi oss et konkurransefortrinn lokalt og hjelpe oss til å ta større markedsandeler, noe som igjen vil bety behov for flere meglere i fremtiden, sier Viklem Olsen. 


Godt posisjonert for vekst 
Narvik-kontoret blir Aktivs nordligste kontor og det tredje kontoret i Nordland. Kjeden har de siste par årene ekspandert betydelig gjennom åpning av en rekke nye kontorer over hele landet. Ambisjonen er å vokse ytterligere i Nord-Norge, både i Narvik, Nordland og etter hvert også Troms og Finnmark.


– Markedet her i Narvik er bra. Selv om det ikke er så mye tilflytting, så er det en del bytte av bolig. Vi megler alle typer boliger fra borettslagsleiligheter, fast eiendom til nye prosjekter. Det bygges mye nytt i Narvik, og det er med på å løfte bruktboligmarkedet. Med Aktiv i ryggen har vi derfor gode forutsetninger for å vokse ytterligere lokalt, sier Viklem Olsen. – Narvik er et spennende marked for oss. Vi er stolt over at et godt etablert meglerkontor ønsket å komme med på vårt lag. Viklem Olsen og hennes team har allerede en svært solid posisjon lokalt, er veldig faglig kompetente og gode rådgivere for kundene. De passer veldig godt inn i Aktiv-kulturen, og vi skal tilrettelegge og støtte for at de skal kunne styrke posisjonen sin ytterligere. Vi satser i Narvik, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.