De fleste som starter franchiser har jobbet noen år før de etterhvert finner ut at de vil drive for seg selv. Men ikke Ludvig Hungerholdt. Allerede før han begynte å jobbe var han egentlig på jakt etter noe eget å drive på med. Det ble derfor bare med syv måneder som eiendomsmeglerfullmektig etter studiene, før han nå satser på Hallingdal med eget meglerkontor. Det skjer sammen med den svært erfarne advokaten, Bjørn Bergesen. De utfyller hverandre godt. 


Jeg startet som eiendomsmeglerfullmektig i Hønefoss etter studiene. Men var veldig ivrig på å drive mitt eget, og i prosessen med å prøve å starte eget kontor møtte jeg på Bjørn Bergesen. Han var en veldig god match, og har startet opp og drevet meglerkontor før. Sammen fant vi ut at vi skulle satse på Hallingdal med kontor på Gol, sier Ludvig.  

God støtte i kjedekontoret
Da Ludvig og Bjørn begynte å se seg om etter en kjede å være en del av fant de etter hvert veien til Aktiv Eiendomsmegling.


Både Bjørn og jeg er opptatt av å gi kunden en god opplevelse, god service og trygghet i salget. Vår visjon passer som hånd i hanske med Aktiv sin visjon. Bjørn og jeg møtte administrerende direktør Karsten Onsrud hver for oss, men det tok oss bare 5 minutter i møte med Karsten å skjønne at det var Aktiv vi ønsket å bli en del av, forteller Ludvig. 

 

Aktivs kjedekontor har vært en god støtte i oppstartsarbeidet. De er tilgjengelig på telefon når vi trenger det. Jeg var på min første franchisesamling tidlig i mars. Det var en veldig inspirerende opplevelse.  Det er et veldig inkluderende kjedekontor med mye kompetanse.  

Skal vokse på sikt 
så var ikke tilfeldig at de startet meglerkontor på Gol. Her har Bjørn sin advokatvirksomhet og Ludvig tilbragt mye tid av livet sitt. 


Familien har hatt hytte på Golsfjellet siden 1973. Vi har god tilknytning til Gol, og jeg har reist mye rundt i Hallingdal, blant annet i forbindelse med skirenn, fjell- og hytteturer. Nå gleder jeg meg til ikke bare å være godt kjent, men å bli lommekjent. 

Fra Gol skal Aktiv betjene alle Hallingsdals 6 kommuner samt Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal. Målet er å vokse både i antall ansatte og kontorer etterhvert. 


Det er stor spennvidde i oppdragene vi satser på. Vi skal megle bolig, næring, tomter, hytte og landbruk. På landbruk har vi alliert oss med en landbrukstakstmann og tror at det kan gi oss noen konkurransefortrinn, avslutter Ludvig.