I to perioder har Erna Solberg og høyresidens politikk styrt landet. Nå har stafettpinnen gått videre til Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre. Regjeringen og boligpolitikken går dermed fra blå til rødgrønn. Det kan føre til endringer i boligmarkedet.Kan bli enklere å komme inn på markedet

«Bolig skal være et sted å bo, ikke et spekulasjonsobjekt», har vår nye statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalt. Mens høyresiden ønsker at enkeltmennesket og markedet alene skal styre, ønsker venstresiden at det er staten og fellesskapet sitt ansvar at flere får mulighet til å eie egen bolig.

De rødgrønne partiene ønsker derfor å ta grep for å gjøre boligmarkedet mer rettferdig, slik at flere kan bli boligeiere. Hvordan de skal løse dette er det foreløpig ingen klar enighet om, men én ting er i alle fall de nye regjeringspartiene (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) enig om: De ønsker å gjøre det lettere for flere å få startlån, slik at flere får mulighet til å eie egen bolig.

Spørsmålet om boligsparing, derimot, skiller partiene: Ap vil fryse BSU-sparingen på 25.000 kroner i året, mens Sp vil øke grensen. Ap ønsker også, i tillegg til kommunale boliger og det åpne markedet, på sikt å opprette en tredje mer regulert boligsektor. Senterpartiet på sin side støtter leie-til-eie-modeller, og er opptatt av å bygge boliger i distriktene.

– Dersom de rødgrønne gir mer statsstøtte og tilrettelegger for alle slik som de foreslår, vil dette kunne gjøre det lettere for mange flere å komme inn på boligmarkedet, sier Roger Glesnes, salgssjef og eiendomsmegler i Aktiv Eiendomsmegling avdeling Bergen Sentrum. 

 

Mer enn politikk som styrer boligmarkedet

Regjeringspartiene og deres boligpolitikk legger gjerne føringer for hvordan boligmarkedet oppfører seg, men det er langt fra politikk alene som styrer markedet. Glesnes begynte som eiendomsmegler i 1999, og har erfart både det ene og det andre om regjeringsskifter, påvirkninger og svingninger i markedet.

– Det som påvirker boligmarkedet i størst grad er rentenivået. Andre avgjørende faktorer er arbeidsledighet, tilbud og etterspørsel, samt psykologi i markedet, sier han og legger til: 

– Dersom det blir lagt større begrensninger eller krav når det gjelder å få lånt penger, kan det virke prisdempende. 

Skal vi dog tro vår nye regjering vil det motsatte kunne bli tilfellet i årene fremover. Det kan være med på å øke prisene i enkelte områder, mener Glesnes.

– Blir det lettere for flere å kjøpe egen bolig kan det fort virke prisdrivende i enkelte områder, men det kommer også an på tilbud og etterspørsel. Her er det avgjørende hvordan befolkningsveksten blir i forhold til bygging av nye boliger. Enklere inngang til boligmarkedet og økt etterspørsel krever også økt tilbud av nye boliger. Dersom etterspørselen øker og markedet skal dempes må det bygges betraktelig flere boliger, forteller eiendomsmegleren. 

 

Vil trolig ha liten betydning for kjøper og selger

Skiftet fra blå til rødgrønn regjering kan altså gjøre det enklere for flere å komme inn på boligmarkedet, samtidig som det kan bli vanskeligere for «bolighaier», spekulanter og andre å kjøpe bolig nummer to eller tre. Erfaringen viser imidlertid at boligprisene i liten grad påvirkes av et regjeringsskifte.

– Erfaringsmessig vet vi at boligpolitikk alene har svært liten påvirkning på boligprisene. Vi kan derfor ikke forvente de store endringer i boligmarkedet. Her er det andre faktorer som eventuelt spiller inn, sier Glesnes.  


Roger Glesnes, Salgssjef / Eiendomsmegler Aktiv Bergen Sentrum