Kort forklart er smarthusteknologi elektriske produkter eller tjenester som har til felles at de gjør hjemmet smartere. Smartere kan enten bety sikrere, mer energieffektivt, enklere i bruk, mer komfortabelt eller at boligen kan tilpasses ulike behov.

Et hjem som lytter til dine behov 
Med moderne smarthusteknologi kan du enkelt styre blant annet lys, varme, ventilasjon, husalarm, overvåkning, hvitevarer, kaffemaskin og støvsuger fra mobilen – uansett hvor du oppholder deg. Mulighetene er mange, men terskelen for å sette seg inn i de ulike alternativene kan oppleves høy. 


Dagens smarthusteknologi byr på alt fra svært enkle løsninger til komplette styringssystemer for alle deler av boligen. Erfaringsmessig velger de fleste å starte med å installere styring av lys og varme. Å ha full kontroll over hjemmet til enhver tid kan være både morsomt og lønnsomt, sier Erik Steen, eiendomsmegler ved Aktiv Asker og Bærum. 

Steen tipser om å starte i det små.


Test et produkt som løser et konkret behov eller gjør hverdagen enklere, for eksempel støvsuging eller lysstyring. Nyere robotstøvsugere er et godt eksempel på hvor effektivt og gøy det kan være å gjøre rent, og smart lysstyring gjør det enkelt å spare strøm.  

Kan smarthusteknologi øke boligens verdi? 
Hvorvidt det finnes et tallgrunnlag som viser at smarthusteknologi øker boligens verdi, er usikkert. Men smarte løsninger kan bidra til at boligen din skiller seg positivt ut på boligmarkedet, særlig i møte med yngre kjøpegrupper. Boligen kan fremstå mer fremtids- og miljørettet, samtidig som løsningene kan gi kjøperen en tryggere og mer komfortabel bolig.  


Et smarthus eller en bolig med smarte funksjoner skiller seg ut i mengden, men det er ikke nødvendigvis mer verdt. Smarthusløsninger har kommet for å bli, men når det gjelder boligsalg ser vi at høy standard og tiltak som etterisolering gjør større utslag på salgssummen, forteller Steen.  

Ønsker du å legge penger i smarte løsninger som kan øke boligens verdi, vil det være mer lønnsomt å investere i løsninger som senker strømforbruket, fremfor morsomme og kostbare løsninger som ikke har like høy nytteverdi. Snakk med din lokale megler om hvilke grep du bør gjøre, som kan øke verdien på 
din bolig.


ErikSteen, Eiendomsmegler/Partner ved Aktiv Asker og Bærum