Visning defineres ikke som et arrangement eller privat sammenkomst
For å redusere smittespredningen har myndighetene oppfordret til at vi begrenser antall personer vi omgås. Anbefalingen har ingen direkte innvirkning på visninger eller øvrige deler av bolighandelen. En eiendomsmegler som er på befaring eller avholder visning ansees ikke som en gjestevisitt, og visningsdeltakere regnes ikke som et privat besøk i hjemmet. Reise til og fra visning er å anse som en nødvendig reise, og du har også anledning til å dra til en visning selv om visningen finner sted i en annen kommune. 

Råd, anbefalinger og tiltak under pandemien
Siden mars 2020 har vi i Aktiv gjort alt vi kan for å tilrettelegge for et trygt salg for både selger, samarbeidspartnere, interessenter og kjøper. Vi følger gjeldende råd og anbefalinger fra bransjeforeningen Eiendom Norge. Vi tar smittevern på alvor og har innført tiltak som sikrer at befaringer, visninger, kontraktsmøter og overtakelser gjennomføres med så lav smitterisiko som mulig. Les mer om retningslinjer og innførte tiltak nederst i artikkelen.  

Hvordan ser boligmarkedet ut nå? 
Gjennom høsten og vinteren har boligmarkedet vært rekordbra flere steder i landet. Tall fra Eiendom Norge viser at det ble solgt 3.811 boliger i desember, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger, hvilket er 6,7 prosent flere enn i 2019.


Vi har flere visningsdeltakere og budgivere nå, enn på samme tid i fjor. Antall dager fra en bolig blir lagt ut for salg til den blir solgt har også blitt redusert. Dette tyder på et godt boligmarked, forteller Klaus Westersund, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Grünerløkka. 

Westersund mener at mye peker på at boligmarkedet vil fortsette å være godt i en periode fremover. I Oslo er tilbudet etter boliger lavere enn etterspørselen, og med den rekordlave boliglånsrenten tror han heller ikke at budrundeaktiviteten kommer til å bli roligere med det første. 

Rask omstilling til den nye hverdagen 
I Aktiv skal all kundekontakt gjennomføres på en måte som holder smitterisiko på et så lavt nivå som mulig. Hos oss kan nesten alle delene av boligsalget foregå digitalt. 


Da pandemien kom omstilte vi oss raskt og fikk satt opp systemer og rutiner som var tilpasset den nye hverdagen. Våre meglere hjelper deg gjerne over telefon eller i en videosamtale, med blant annet rådgivning, befaring, kontraktsmøte, statusmøte og oppfølgingsmøter. Digital befaring kan legge grunnlaget for en prisvurdering, men for gjennomføring av salg må megler på fysisk befaring, sier Westersund. 

Har du spørsmål vedrørende boligsalg, er våre meglere klare til å gi deg råd. Ta kontakt med din lokalkjente eiendomsmegler her.
Bruk oss som din støttespiller - vi er her for deg! 

Retningslinjer for befaring
Våre meglere holder minimum én meters avstand på fysiske befaringer. Digitale befaringer gjennomføres kun i forbindelse med prisvurdering. 

1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smitte- eller symptomfri.
2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det holdes minimum 1 meters avstand
3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring


Retningslinjer for visning 
Våre meglere holder avstand og møter visningsdeltakere med et smil fremfor å håndhilse. Det tilrettelegges for trygg gjennomføring av visninger og visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene og til å ikke berøre noe i boligen. I tillegg har vi innført følgende, skjerpede tiltak: 

Vi holder individuelle visninger med ikke flere enn fem personer til stede samtidig, med mindre de er fra samme husstand. 
Vi registrerer hvem som er til stede på visning.
Vi sørger for at det alltid er mulighet for håndvask/-sprit på visning.
Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
Vi oppfordrer til å holde minst én meters avstand til andre. 
I kommuner med stor smittespredning vurderes bruk av munnbind.

Les alle Eiendom Norges koronaretningslinjer her