Innvendig vår/sommerrengjøring er allerede en innarbeidet vane eller forventing hos mange. Etter en lang vinter er det også smart å gjøre en skikkelig vårsjekk av boligens ytre. 

Hvordan står det for eksempel til med tak og kledning? Er takrennene tette, eller har malingen skallet av? Ved å utføre en årlig, utvendig sjekk av boligen kan du oppdage problemer tidlig, og med det spare store summer.

Ser fasaden sliten ut? 
Gjennom året utsettes fasaden for vær, vind, støv, fett, alger, soppsporer og annet som fester seg til veggene. Støv og skitt holder på fuktighet, og kan derfor medvirke til fuktskader. Dersom soppsporer får vokse i fred, kan dette føre til råte. Med en god fasadevask en gang i året, kan man potensielt vaske bort problemet før det oppstår. 

Fasadevask er også viktig for at malingen skal vare lengst mulig. Maling og beis er i seg selv viktig for å beskytte trevegger mot sol og regn. Vurder derfor tilstanden på malingen når du utfører vårens boligsjekk. Kanskje er det på tide med et nytt malingsstrøk? Husk i så fall at en fasadevask er vel så viktig å utføre før man setter i gang med malingen. 


Er man flink til å holde huset vedlike og gi fasaden litt ekstra kjærlighet etter lange vintre, kan det også slå positivt ut når boligen en dag skal selges. Vi er veldig opptatt av å rydde og rengjøre innvendig når vi får besøk, men dette må gjøres utvendig også – spesielt når vi skal vise boligen frem for nye kjøpere, sier Nika Nasibi, eiendomsmegler i Aktiv Arna og Åsane. 

Hvordan står det til med tak og yttervegger?

Kledning
I noen tilfeller vil det ikke være nok med en fasadevask eller et nytt malingsstrøk. Kledning varer lenge, men har like fullt behov for å sjekkes jevnlig. Vær og vind sliter på kledningen over tid, og finner man fukt, råte eller soppskader i treverket er det som regel behov for å bytte hele eller deler av kledningen. Dårlig konstruksjon som ikke drenerer vekk vann effektivt nok, er også grunn til å bytte kledning. 

Du kan sjekke kledningen ved å se etter sprekker, misfarginger eller teksturforandringer. Hvis treverket gir etter når du stikker en kniv i det, er dette et tegn på at kledningen må skiftes. Merk at man ofte ikke trenger å bytte all kledning. Det er mulig å kun fjerne bordene det gjelder. Råte oppstår som regel på de nederste bordene, rundt takrenner og andre værutsatte utstikkere. 

Tak
På samme måte som kledning, varer også tak lenge. Hva slags taktekke du har og når det ble lagt, har mest å si for hvor lenge det varer. Det er samtidig en rekke andre faktorer som kan påvirke takets levetid, blant annet vær, grad av vedlikehold og nedfall som løv. Det er med andre ord ikke godt å si akkurat hvor lenge taket vil vare, og det er derfor viktig å sjekke det jevnlig.

En rask visuell sjekk hver vår kan være avgjørende for at du oppdager problemer raskt. Når du tar denne vårsjekken av taket, bør du se etter disse tingene:

Takstein - har noen sprukket eller løsnet? Er det kun snakk om enkelte takstein, kan disse som regel enkelt byttes ut.
På shingeltak bør du se etter spiker som stikker opp, sprekker og om tungene er limt.
Ta stikkprøver der du løfter opp takstein for å undersøke undertaket og lekting - er det problemer her, betyr det mer omfattende reparasjon.
Er det tørt rundt åpninger, pipe og gjennomføringer? 
Vokser det mose? Mose kan holde på fuktighet og bør fjernes.
Se på takrenner - er disse rene slik at vannet renner fritt? I overgrodde takrenner finner vannet andre veier å bevege seg, noe som over tid kan resultere i skader på tak og fasade.

For mer informasjon, gå til Byggstart som blant annet forklarer hvordan man går frem for å bytte kledning


– At vårsjekken går dypere enn kun det estetiske er viktig. Oppdager man mangler eller feil i tide kan man spare store summer. I tillegg kan man rette opp problemene før takstmann og tilstandsrapport er på plass, noe som er en stor fordel for boligselgere, avslutter Nasibi. 
 

Nika Nasibi , Eiendomsmegler MNEF / Partner ved Aktiv Arna og Åsane